ONV LAW recrutează avocat definitiv

ONV LAW recrutează avocat cu experiență profesională de minim 2 ani.

CERINŢE
– cunoștințe în domeniul dreptului administrativ;
– experienţă în domeniul achizițiilor publice;
– cunoștințe foarte bune în drept civil și procedură civilă;
– cunoștințe solide de limbă engleză.

AVANTAJE
– experienţă în materia contractelor FIDIC;
– cunoașterea limbii franceze sau germane.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită un curriculum vitae însoțit de o scrisoare de intenție la adresa de e-mail: office@onvlaw.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 23 octombrie 2014

FIRON BAR-NIR recrutează avocați

FIRON BAR-NIR

FIRON BAR-NIR recrutează avocați stagiari şi definitivi cu experienţă şi practică avocaţială în reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti.

CERINŢE PENTRU AVOCAT STAGIAR
– membri ai Baroului, în special absolvenți ai Facultății de Drept ce au susținut și promovat examenul de intrare în Barou în acest an;
– bune cunoștințe teoretice ale dreptului comercial și civil, precum și ale procedurii civile;
– fluenţă în limba engleză (scris/citit/vorbit).

CERINŢE PENTRU AVOCAT DEFINITIV
– calitatea de avocat definitiv, membru al Baroului București;
– minim 6 ani experienţă ca avocat pledant;
– cunoștințe solide de drept civil şi procesual civil;
– fluenţă în limba engleză;
– carnetul de conducere este un plus.

Cei ce apreciază că întrunesc condiţiile de mai sus sunt rugaţi să trimită CV însoţit de scrisoare de intenţie (redactate în limba engleză) la adresa de email: georgiana.orsaria@firon-barnir.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 23 octombrie 2014