SOCIETATE CU ACTIVITATE DIVERSIFICATĂ recrutează avocat definitiv

SOCIETATE CU ACTIVITATE DIVERSIFICATĂ recrutează avocat definitiv in-house pentru Oficiu Juridic.

RESPONSABILITĂŢI
– administrează şi supraveghează aplicarea politicilor Societăţii;
– asigură suport în ceea ce priveşte impactul şi implicaţiile asupra companiei, şi/sau orice alte aspecte de natură legală, care la un moment dat, pot fi importante pentru companie şi pentru buna derulare a activităţii acesteia;
– elaborează/revizuieşte documente cu caracter juridic(actele societăţii,contracte,acte adiţionale). Astfel, elaboreza, verifică contractele cu terţe părţi şi gestionează arhivarea acestora;
– informează asupra modificărilor legislative apărute şi implicaţiile acestora. Astfel, informează corect şi la timp conducerea asupra schimbării legislaţiei în vigoare şi modifică sau retrage actele cu caracter normativ ce nu mai sunt în concordanţă cu legea;
– oferă consultanţă juridică departamentelor companiei şi managementului cu privire la aspectele legislative ale activităţii desfăşurate;
– verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;
– să îndeplinească orice activitate juridică, încredinţată de şeful direct;
– ţine evidenţa tuturor litigiilor în care Societatea figurează ca parte, pe care o actualizează lunar şi o raportează în conformitate cu prevederile procedurilor interne ale Societăţii. De asemenea, redactează documente de apărare a intereselor Societății în litigiile avute cu furnizorii sau beneficiarii serviciilor prestate;
– întocmeşte documentația în vederea obținerii diferitelor aprobări, avize și certificate necesare desfășurării activității specifice companiei și se preocupă de obținerea acestora – dacă este cazul;
– analizează notificările și comunicările primite de la agenţii economici și elaborează puncte de vedere în favoarea societății;
– oferă la cerere asistența juridică acordată managerilor și departamentelor societății;
– emite opinii juridice, la cererea managerilor societății, pentru buna derulare a contractelor societății.

CERINŢE
– licenţiat în drept, consilier juridic definitiv, cu drept de a exercita profesia;
– cunoştinţe temeinice de drept (civil, financiar-fiscal, dreptul muncii, procesual s.a);
– experienţă în reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti (minim 1 an);
– foarte bune abilităţi de comunicare, negociere, relaţionare, coordonare şi lucru în echipă;
– cunoaşterea la perfecţie a limbii române este obligatorie;
– cunoaşterea limbii engleze/franceze poate reprezenta un avantaj;
– disponibilitate pentru deplasări (permis cat. B, poate reprezenta un avantaj);
– capacitate de lucru sub stres.

Se oferă pachet salarial motivant.

Aşteptăm CV-urile dvs la adresa de e-mail: office@pentruprofit.ro

Anunțul este valabil doar pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 7 august 2015

DRAGNE & ASOCIAȚII selectează studenți pentru stagiu de practică

Dragne & Asociatii

DRAGNE & ASOCIAȚII oferă stagii de practică pentru studenți, pe timpul vacanței de vară.

Trimiteți CV și scrisoare de intenție la carrers@dragne.ro, ioana.oprea@dragne.ro

Dragne & Asociații este recunoscută de ghidurile internaționale de profil ca fiind una dintre cele mai importante societăţi de avocatură din România. Catalogată drept lider în materie de Litigii și Arbitraj, Dragne & Asociații este menționată în fiecare an de publicațiile Legal 500 EMEA, Chambers Europe, IFLR 1000 și Best Lawyers ca fiind o societate cu experiență în diverse domenii (Banking, Real Estate, Corporate și M&A, Project Finance). Structurate pe arii de practică, echipele de avocați sunt coordonate de șase asociați: Ion Dragne, Stelian Garofil, Delia Boșman, Andreia Oana Dumitrescu, Daniel Cîrstea și Ioana Oprea. Fondată în anul 2010, societatea aniversează în 2015 cinci ani de existență.

* Anunțul expiră la data de 3 august 2015