CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE recrutează traducători

CVRIA

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE anunță organizarea unei proceduri de achiziții pentru încheierea de contracte-cadru în vederea traducerii unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română. Condițiile de participare, data limită pentru primirea ofertelor și procedura de atribuire a contractelor sunt cuprinse în anunțul de participare publicat în JO S 47 din 07.03.2013, disponibil pe situl CURIA.

Se urmărește colaborarea cu traducători externi pentru traducerea în limba română a unor texte juridice din limbile sursă franceză și/sau engleză, germană, italiană, spaniolă. Pe lângă cunoașterea limbii române și a limbii sursă, cerințele specifice de capacitate profesională sunt următoarele:
– pentru limbile sursă franceză, engleză și italiană: diplomă de licență în drept român și minimum un an de experiență profesională în domeniul juridic sau ca traducător/revizor de texte juridice din limba sursă în limba română;
– pentru limbile sursă germană și spaniolă: fie diplomă de licență în drept român, fie diplomă de licență în alt domeniu și minimum doi ani de experiență profesională ca traducător/revizor de texte juridice din limba sursă în limba română.

Contractele-cadru se încheie pe o durată de un an, cu posibilitatea prelungirii pe încă trei perioade de un an.

Invitația de a depune o ofertă este permanentă; cererile de participare primite după data limită precizată în anunțul de participare, 26.4.2013, se evaluează la intervale regulate și în limita numărului maxim de contractanți pe lot.

Anunțuri de participare privind alte combinații lingvistice sunt de asemenea disponibile la aceeași adresă de internet.

* Anunțul expiră la data de 26 aprilie 2013

SSJ-internship. Mai-noiembrie 2013

SOCIETATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE organizează în perioada mai-octombrie 2013 stagiu de practică (internship) pentru studenții Facultăților de Drept.

Activități ce pot fi desfășurate în cadrul stagiului:

1. Cercetare și documentare juridică:
– redactare de materiale și/sau întocmirea de studii juridice pe teme de interes;
– formularea de opinii juridice și/sau comentarii pe marginea unor acte normative de actualitate;
– traduceri juridice;
– analize jurisprudențiale.

2. PR și organizare de evenimente:
– organizarea de evenimente juridice;
– întâmpinarea participanților;
– activități de PR și comunicare;
– follow-up evenimente;
– crearea și actualizarea unor baze de date;
– captarea, montarea și uploadarea unor filme cu conținut juridic.

3. Monitorizarea unor site-uri și instituții de interes juridic, cum sunt:
– Monitorul Oficial;
– Consiliul Superior al Magistraturii;
– Ministerul Justiției;
– Uniunea Natională a Barourilor din România și barouri;
– Institutul Național al Magistraturii;
– Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților;
– Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
– Comisia Europeană;
– Parlamentul European;
– Site-uri specializate în materie penală (DNA, DIICOT, Parchetul General etc.).

Program: Studenții care se înscriu la stagiile SSJ vor avea posibilitatea să desfășoare activități între 8 și 16 ore/săptămână. Activitatea se desfățoară cu precădere online.

Beneficii:
– mentor pe parcursul întregului stagiu de practică;
– acces la baze de date de specialitate;
– posibilitatea de a participa în mod gratuit la evenimentele/conferințele organizate de SSJ;
– scrisoare de recomandare;
– adeverință de practică.

Documente:
– scrisoare de intenție (max. 1 pag.);
– CV în format european în limba română, însoțit de fotografie;
– eseu Care este cea mai interesantă lege pentru mine (300-900 cuvinte).

Stagiile de practică se adresează tuturor studenților facultăților de drept, indiferent de anul de studiu.

Procesul de selecție cuprinde două etape eliminatorii: selecția pe baza documentelor și interviu. În cadrul interviului se organizează un micro-test și se redactează, olograf, răspunsul la o întrebare.

Termen limită: 31 martie 2013, ora 21:00

Transmiteți documentele la adresade e-mail: admin@juridice.ro