ZAMFIRESCU RACOȚI & PARTNERS recrutează avocaţi

Zamfirescu Racoti & Parteners

ZAMFIRESCU RACOŢI & PARTNERS recrutează

AVOCAT DEFINITIV
AVOCAT STAGIAR

Societatea civilă de avocaţi ZAMFIRESCU RACOŢI & PARTNERS vă oferă oportunitatea de a face parte din cea mai bună echipă de litigii din România.

CERINŢE

AVOCAT DEFINITIV
Candidaţii vor trebui să îndeplinească următoarele condiţii generale:
– vechime în profesie de cel puţin 3-5 ani;
– experienţa în domeniul litigiilor comerciale, insolvenţei, executării silite, al contenciosului-administrativ constituie un avantaj;
– cunoaşterea limbii engleze la un nivel superior (obligatoriu);
– capacitate de a reacţiona rapid şi de a lua decizii corecte în momente critice, asumându-şi responsabilităţi;
– să aibă spirit inovativ, excelente abilităţi de comunicator şi jucător în echipă;
– să aibă cunoştinţe operare PC.

AVOCAT STAGIAR
Candidaţii vor trebui să îndeplinească următoarele condiţii generale:
– admitere în profesie în anii 2013, 2014;
– să dovedească cunoştinţe juridice temeinice;
– ambiție și dedicare profesională pentru formarea ca avocat de litigii;
– cunoaşterea limbii române la un nivel superior şi o bună stăpânire a limbii engleze (cunoştinţele de limba franceză, germană, italiană şi/sau spaniolă pot fi considerate un avantaj);
– capacitatea de a reacţiona rapid şi de a lua decizii corecte în momente critice, asumându-şi responsabilităţi;
– să aibă excelente abilităţi de comunicator şi jucător în echipă;
– să aibă cunoştinţe operare PC.

Candidaţii interesaţi pot trimite CV-ul însoţit de o scrisoare de intenţie la adresa de e-mail: elena.popa@zrp.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 10 iunie 2015

SOCIETATE CU ACTIVITATE DIVERSIFICATĂ recrutează avocat definitiv

SOCIETATE CU ACTIVITATE DIVERSIFICATĂ recrutează avocat definitiv in-house pentru Oficiu Juridic.

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE
– acordarea de consultanţă juridică în toate aspectele activităţii, concretizată în opinii legale şi memorandumuri;
– asigurarea apărării drepturilor şi intereselor legitime ale societăţii, precum şi asigurarea legalităţii activităţilor societăţilor care fac parte din grup;
– întocmirea şi gestionarea documentelor corporatiste ale societăţii, acte adiţionale, hotărâri AGA, împuterniciri precum şi menţinerea relaţiei cu Registrul Comerţului şi cu alte autorităţi publice pentru clarificarea obligaţiilor legale şi menţinerea la zi a dosarelor juridice;
– redactarea, verificarea şi negocierea, împreună cu partenerii, a contractelor comerciale diverse, actelor adiţionale şi a altor tipuri de contracte de drept civil, internaţional privat, muncii, etc;
– redactarea de acţiuni, întâmpinări, cereri reconvenţionale, contestaţii, memorii, plângeri, alte acte cu caracter jurisdicţional sau procedural şi formularea de căi de atac ordinare şi extraordinare, utilizând orice mijloace legale pentru apărarea şi valorificarea drepturilor şi intereselor patrimoniale şi nepatrimoniale ale societăţii;
– reprezentarea societăţii înaintea autorităţilor publice (primării, oficiile Registrului Comerţului, A.N.C.P.I.) şi birourilor notariale, executori, instanţe, instituţii bancare etc.;
– reprezentarea şi susţinerea intereselor societăţii în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor arbitrale, a altor organe cu activitate jurisdicţională, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice, în cauzele/litigiile în care societatea este implicată;
– participarea la întâlniri, redactare de notificări şi răspunsuri, adrese diverse, procuri, brief-uri legislative.

CERINŢE
– avocat definitiv în Barou, 5 ani experienţă în domeniul juridic, în materiile dreptului comercial, civil, procesual civil, proprietăţii intelectuale, muncii;
– bun cunoscător al legislaţiei în vigoare;
– maximă seriozitate, responsabilitate, corectitudine, loialitate, punctualitate, discreţie, receptivitate;
– spirit de organizare şi prioritizare a propriei activităţi;
– abilităţi de comunicare;
– cunoştinţe de utilizare PC (word, excel), inclusiv a aplicaţiilor legislative;
– spirit de iniţiativă şi implicare în activitate.

Se oferă pachet salarial motivant.

Aşteptăm CV-urile dvs la adresa de e-mail: office@pentruprofit.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 3 iulie 2015