FIRON BAR-NIR recrutează Partners` Assistant

FIRON

FIRON BAR-NIR recrutează Partners` Assistant.

CERINȚE
– studii superioare;
– capacitate de planificare și organizare;
– operare PC: Windows, Office, Outlook, internet;
– cunoașterea limbii engleze.

ATRIBUȚII
– managementul relațiilor cu furnizorii de servicii hoteliere din țară și din străinătate (rezervări, monitorizare plăți);
– monitorizare consum intern (comenzi, plăți);
– managementul relațiilor cu furnizorii de cărți și reviste de specialitate (comenzi, abonamente);
– operațiuni arhivistice (întocmire dosare, arhiva internă și externă);
– evidența corespondenței ce intră și iese din companie;
– stabilirea agendei partenerilor.

Candidații interesați sunt rugați sa trimită un CV, însoțit de o scrisoare de intenție redactate in limba engleza, la adresa de e-mail: Georgiana.Orsaria@firon-barnir.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 27 aprilie 2016

MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IAŞI recrutează practician în insolvență / avocat / consilier juridic / economist

MRL

Alătură-te echipei MRL, o echipă ambițioasă, tânără, activă și performantă!

MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE SPRL IAŞI recrutează pentru completarea echipei din Iași, o persoană care să lucreze efectiv pe procedura insolvenței care își dorește o carieră în acest domeniu.

Noi nu căutam angajați care acceptă să se plafoneze. Noi dorim antreprenori, oameni cu mentalitate de câștigător, persoane ce pot contribui cu multă energie, definite nu prin titlul ocupat, ci prin contribuția adusă.

Căutam oameni care caută excelența și gândesc inovativ.

Anunțul este pentru persoanele dinamice, active, serioase, cărora le place munca și distracția, care știu ce înseamnă termenul de ECHIPĂ.

Anunțul se adresează DOAR persoanelor cu experiență de minim 3 ani în insolvență sau în procedurile similare, cu recomandări de la ultimul loc de muncă și care într-adevăr își doresc să-și facă o carieră în domeniu.

Avem convingerea că puterea societății noastre stă în oameni și apreciem persoanele cu inițiativă și implicare. La MRL vei găsi întotdeauna provocări și ocazii de a-ți dezvolta cunoștințele dobândite în cadrul unor proiecte majore și stimulative.

Cu o experiență de peste 14 ani în domeniu, Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. este o societate profesională de practicieni în insolvență, lider pe piața de profil cu cel mai mare număr de practicieni în insolvență și colaboratori.

CANDIDATUL IDEAL
– energie pozitivă și sa fie capabil sa molipsească pe cei din jur și să fie molipsit;
– să nu fie egoist și să nu-și pună propria persoană înaintea intereselor echipei;
– să fie deschis pentru a învăța multe lucruri noi și pregătit pentru provocări noi. Nici o zi nu seamănă cu alta!
– candidatul ideal NU CREDE și NU PRESUPUNE, ci CERCETEAZĂ!
– reale abilități de comunicare cu orice tip de persoană.

BENEFICII
Mediu profesionist și oportunități multiple de dezvoltare a unei cariere de succes.
Salarizarea este conform performanțelor proprii.

Persoanele interesate sunt rugate sa trimită un CV la adresa de e-mail: andreea.topciu@insolventa.ro

Persoanele selectate vor fi contactate si programate ulterior pentru interviu.

PERSOANA DE CONTACT
Andreea Topciu
E-mail: andreea.topciu@insolventa.ro
Telefon: 0756/227.227

Anunțul este valabil pentru orașul Iași.

* Anunțul expiră la data de 1 aprilie 2016

NOMENIUS organizează internship proprietate intelectuală

Nomenius

NOMENIUS organizează internship proprietate intelectuală.

CE PUTEM OFERI PENTRU ÎNCEPUT
– oferim studenţilor şansa de a învăţa de la o echipă formată din avocaţi şi consilieri în proprietate industrială ce le va oferi informaţii valoroase pe care altfel nu le-ar putea dobândi;
– va exista cineva în permanenţă care se va ocupa de instruirea, informarea, integrarea precum şi verificarea task-urilor lor;
– oferim decontarea transportului iar la finalul stagiului există posibilitatea unei colaborări permanente.

ATENȚIE LA CE CĂUTĂM
studenți la Drept, anul 2 cel puţin;
– persoane care doresc să înveţe din practică despre domeniul proprietăţii intelectuale și drept societar;
– este importantă dorinţa de cunoaştere şi de autodepăşire a candidaţilor;
– căutăm persoane ambiţioase care să ne dovedească pasiune în ceea ce fac;
– limbi străine: engleză şi/sau germană – obligatoriu.

Dacă ești intersat/a așteptăm să ne trimiți un email pe adresa: internship@nomenius.ro la care să fie ataşat un Curriculum Vitae însoțit de scrisoarea ta de intenție.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 27 aprilie 2016

GRECU & ASOCIAȚII recrutează avocaţi stagiari

Grecu & Asociatii

GRECU & ASOCIAȚII recrutează avocaţi stagiari.

CANDIDATUL IDEAL
– studii superioare de specialitate (eventual completate cu studii de master etc);
– admis în Barou;
– are abilități de negociere, comunicare;
– limba engleză avansat (scris/vorbit);
– persoană organizată, dornică să învețe lucruri noi.

DESCRIEREA JOBULUI
– activități de consultanță juridică și de reprezentare în instanță ( în materie civilă și comercială / proprietate intelectuală);
– studierea temeinică a dosarelor încredințate;
– documentarea juridică în vederea formulării acțiunilor în instanță;
– urmărirea “la zi” a modificărilor legislative;
– redactarea de cereri de chemare în judecată, note scrise, concluzii etc.;
– întocmirea dosarelor pentru instanță și completarea acestora;
– depunerea dosarelor în instanță;
– depuneri/ridicări cereri în instanță și la diverse instituții;
– gestionarea activităților de traducere și legalizare a actelor necesare în dosarele la care lucrează;
– reprezentare la Registrul Comerțului.

DESCRIEREA COMPANIEI
Prezenți pe piața de servicii legale încă din anul 2006, avocații noștri oferă servicii de consultanță juridică pentru o paletă de clienți din România care activează în diverse industrii:
– telecomunicații;
– IT&C;
– pharma;
– consultantă management;
– consultantă financiară;
– mass-media, publicitate.

Urmărim ca orice client al nostru să beneficieze de servicii excelente și soluții la problemele pe care le întâmpină în desfășurarea activităților, toate acestea prin calitățile profesionale ale avocaților noștri, prin respectul, devotamentul și confidențialitatea pe care le oferim.

Candidații interesați sunt rugați să trimită un CV, însoțit de o scrisoare de intenție la adresa de e-mail: hr@greculawyers.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 27 aprilie 2016

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA recrutează consilier juridic

UVT

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA recrutează consilier juridic, cod COR 261103, în cadrul Oficiului Juridic.

I. DATA, LOCUL ŞI ORA CONCURSULUI
1. Concursul va avea loc în data de 14.04.2016, ora 10:00 la sediul Universităţii de Vest din Timişoara, bl. Vasile Pârvan, nr. 4, 300223, Timişoara.

II. 1. COMISIA DE CONCURS
– prof. univ. dr. Lucian Bercea – preşedinte;
– prof. univ. dr. Petru Ștefea – membru;
– Laurențiu Georgescu – membru;
– cons. juridic Nadia Topai – membru;
– Dana Ehling – secretar comisie.
2. COMISIA DE CONTESTAŢIE
– prof. univ. dr. Anton Trăilescu – preşedinte;
– conf. univ. dr. Cristian Clipa – membru;
– cons. juridic Nectara Tuturilov – membru;
– Dana Ehling – secretar comisie.

III. BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI
• Carta U.V.T. (http://www.uvt.ro);
• Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic, personalului didactic auxiliar din învățământ, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
• Codul Civil;
• Codul de procedură civilă;
• Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.U.G 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006.

IV. DOSARELE DE CONCURS se vor depune până în data de 12.04.2016, ora 16.00 la Biroul
Personal, etj. l, cam. 151, sediul central al U.V.T. și vor conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
b) copia certificatului de naștere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Actele prevăzute la pct. IV lit. b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul Departamentul Resurse Umane.

V. PROBELE DE CONCURS
Concursul pentru ocuparea postului de consilier juridic constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
– selecția dosarelor de înscriere;
– probă scrisă – 2 subiecte;
– interviu.
Fiecare probă este eliminatorie.

VI. INFORMAȚII PRIVIND POSTUL conform art. 17 din Codul Muncii – republicat:
– durata și condițiile muncii: perioadă determinată – 1 an, normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiții normale de lucru;
– perioada de probă este de maxim 30 zile calendaristice, conform legii;
– concediul de odihnă și durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii – republicat și a legilor speciale (dacă este cazul).

VII. CONDIŢII DE OCUPARE ŞI ATRIBUŢIILE POSTULUI
1. Condiţii minimale
– studii superioare de lungă durată în domenii relevante postului (juridice);
– experiența pe o funcție similară constituie avantaj.

2. Atribuţiile postului
– reprezintă interesele U.V.T. în faţa instanţelor judecătoreşti, în faţa parchetelor, notariatelor, Colegiului Jurisdicţional al Curţii de Conturi, autorităţilor publice, altor persoane juridice şi fizice, în bază de mandat;
– avizează, din punct de vedere legal, măsurile luate de conducerea U.V.T. și a celorlalte structuri organizatorice, precum și orice acte de natură a angaja răspunderea patrimonială a instituției;
– avizează şi semnează acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, precum şi semnătura sa fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentului respectiv;
– redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea acestuia;
– redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a datei actelor încheiate, care privesc U.V.T.;
– avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic;
– verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;
– vizează pentru legalitate documentele interne ale biroului (note justificative, fişe de date etc.) ;
– vizează pentru legalitate documentaţiile întocmite pentru achizițiile ce se desfăşoară în cadrul proiectelor cu finanțare externă;
– verifică dosarele de achiziţie publică, urmărind concordanţa dintre documentele solicitate în documentaţia de atribuire şi cele prezentate ;
– rezolvă în termen legal corespondenţa repartizată ;
– asigură soluţionarea legală a scrisorilor şi a sesizărilor adresate direct compartimentului, precum şi a celor adresate altor compartimente, în măsura în care este necesar punctul de vedere juridic;
– urmăreşte şi pune în aplicare: legislaţia nou apărută în domeniul învățământului superior, hotărârile Consiliului de Administrație şi Hotărârile Senatului U.V.T.;
– răspunde de păstrarea secretului profesional şi de serviciu, precum şi de confidenţialitatea datelor şi informaţiilor privind activitatea biroului ;
– în relaţiile cu publicul şi colegii de serviciu trebuie să aibă o atitudine corespunzătoare calităţii sale;
– pentru abateri în exercitarea sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu sau pentru neîndeplinirea lor defectuoasă răspunde disciplinar;
– răspunde pentru încălcarea obligaţiilor profesionale, potrivit legii statutului consilierului juridic;
– sesizează conducerii orice încălcare a legii şi propune măsuri de intrare în legalitate;
– constituie obligație de serviciu verificarea zilnică (cu excepţia concediului legal) a corespondenţei electronice sosite pe adresa instituţională de e-mail;
– pregătește și răspunde de predarea la arhivă a documentelor;
– constituie obligație de serviciu și sarcinile date de șeful ierarhic superior, legate de specificul postului cu respectarea repartizării echitabile a sarcinilor între posturi;
– se obligă să respecte prevederile Cartei, Regulamentelor şi celorlalte reglementări în vigoare.

Informaţii suplimentare se obţin la Departamentul Resurse Umane, cam. 151, tel. 0256/592335.

Anunțul este valabil pentru orașul Timișoara.

* Anunțul expiră la data de 12 aprilie 2016