Internship SSJ

SOCIETATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE organizează în perioada mai-octombrie 2014 stagiu de practică (internship) pentru studenții facultăților de drept.

Activități ce pot fi desfășurate în cadrul stagiului:

1. Cercetare și documentare juridică:
– redactare de materiale și/sau întocmirea de studii juridice pe teme de interes;
– formularea de opinii juridice și/sau comentarii pe marginea unor acte normative de actualitate;
– traduceri juridice;
– analize jurisprudențiale.

2. PR și organizare de evenimente:
– organizarea de evenimente juridice;
– întâmpinarea participanților;
– activități de PR și comunicare;
– follow-up evenimente;
– crearea și actualizarea unor baze de date;
– captarea, montarea și uploadarea unor filme cu conținut juridic.

3. Monitorizarea unor site-uri și instituții de interes juridic, cum sunt:
– Monitorul Oficial;
– Consiliul Superior al Magistraturii;
– Ministerul Justiției;
– Uniunea Natională a Barourilor din România și barouri;
– Institutul Național al Magistraturii;
– Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților;
– Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
– Comisia Europeană;
– Parlamentul European;
– Site-uri specializate în materie penală (DNA, DIICOT, Parchetul General etc.).

Program: Studenții care se înscriu la stagiile SSJ vor avea posibilitatea să desfășoare activități între 8 și 16 ore/săptămână. Activitatea se desfășoară cu precădere online.

Beneficii:
– mentor pe parcursul întregului stagiu de practică;
– acces la baze de date de specialitate;
– posibilitatea de a participa în mod gratuit la evenimentele/conferințele organizate de SSJ;
– scrisoare de recomandare;
– adeverință de practică.

Documente:
– scrisoare de intenție (max. 1 pag.);
– CV în format european în limba română, însoțit de fotografie;
– eseu Care este cea mai interesantă lege pentru mine (300-900 cuvinte).

Stagiile de practică se adresează tuturor studenților facultăților de drept, indiferent de anul de studiu.

Procesul de selecție cuprinde două etape eliminatorii: selecția pe baza documentelor și interviu. În cadrul interviului se organizează un micro-test și se redactează, olograf, răspunsul la o întrebare.

Termen limită: 26 aprilie 2014, ora 21:00

Transmiteți documentele la adresade e-mail: admin@juridice.ro

dr. Andrei SĂVESCU
Președinte executiv SSJ

* Anunțul expiră la data de 26 aprilie 2014

AMBASADA MARII BRITANII organizează internship

British Embassy Bucharest

The BRITISH EMBASSY IN BUCHAREST is looking to recruit two interns with a focus on Political, Trade and Development and Communication work.

The ideal candidates should have good interpersonal and communication skills, enthusiasm and sound judgement. Being an intern at the British Embassy is an exciting opportunity to gain experience and knowledge in an international environment. During the internship each intern will have a designated mentor who will oversee the intern’s activities and provide advice and guidance as appropriate. Together with the intern the mentor will also devise and agree an induction as well as a tailored activity programme.

DURING THE INTERNSHIP THE INTERNS WILL BE ASKED TO
– conduct research (on-line and off line) on topics such as legislative amendments, economic and financial statistics, companies profiles, media etc.;
– translate various documents from Romanian to English and vice-versa;
– interpret during meetings upon request;
– offer administrative support for Embassy events and official visits including updating databases and folders;
– attend various Embassy events and meetings.

REQUIRED SKILLS AND QUALIFICATIONS
– recent University graduates in the following or related fields: Economic, Journalism and Communication, Political Sciences, Law, Public Administration, Foreign Languages;
– solid command of Romanian and English, both oral and written;
– interest in British and EU culture;
– good communication and organisational skills;
– the ability to interact with contacts at all levels;
– attention to detail;
– very good IT knowledge (MS Office, Internet Explorer and Outlook).

ADDITIONAL INFORMATION
This is a full time position of 5 days (35 hours net per week) for a fix time period for a period of 6 months. We offer an employment contract with an annual leave entitlement of 21 days per year pro rata. The Embassy also enjoys an average of 14 Romanian/UK public holidays per year. The salary is RON 800 gross per month.
The successful candidate will be subject to confirmation of a background check and security clearances, and satisfactory completion of a probationary period of 15 working days and is expected to commence employment beginning in November 2013.

TO APPLY
Applications should be made in English by Friday 11th October 2013 by email only to bucharest.recruitment@fco.gov.uk by answering the British Embassy Internship Essay Questions below and attaching your CV.

Interviews will take place in the week beginning 21 October 2013.
Please note that, because of the volume of applications we receive, we will only contact candidates that have been short-listed for interview. If you do not hear from us you should assume that your application has not been successful.
The British Embassy is an equal opportunities employer and does not discriminate on grounds of ethnic origin, race, religious beliefs, age, disability, gender or sexual orientation. All applications are treated on merit.

BRITISH EMBASSY INTERNSHIP ESSAY QUESTIONS
Please answer the questions below keeping in mind that the whole essay should not exceed 750 words (maximum 2 pages).

1. What is your motivation to apply for this Internship? (max 100 words)
2. What are you interested in doing in your professional career? What do you enjoy doing most and what do you like doing less and why? (max 100 words)
3. What development goals (personally and/or professionally) you are working on currently and why you think you need to develop them? How will being a British Embassy Intern help you achieve these development goals? (max 150 words)
4. Could you please list what you consider to be major achievements (personal and/or professional) in your life in the past years? Also tell us why you consider them achievements. (max 150 words)
5. What was the greatest challenge you faced or failure you experienced? How did you overcome that challenge/failure? (max 150 words)
6. Different people learn differently. Tell us how do you learn best? And tell us about a particular concept or idea you learned this way. (max 100 words)

* Anunțul expiră la data de 11 octombrie 2013

CSDE organizează internship

CSDE

CENTRUL DE STUDII DE DREPT EUROPEAN al Institutului de Cercetări Juridice al Academei Române în colaborare cu Asociaţia română de drept şi afaceri europene (ARDAE) anunţă posibilitatea efectuării de stagii de practică de către tineri cercetători-studenţi, masteranzi, doctoranzi sau post-doctoranzi în perioada 2013-2014.

DIRECȚII DE PRACTICĂ ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘI ORGANIZARE A CERCETĂRII

1. Activitate de documentare-cercetare juridică
– documentare pentru anumite teme, inclusiv rezumate pentru anumite subiecte (în special, din actualitate);
– recenzii ale volumelor, rezumatul sumarelor revistelor de specialitate şi al articolelor de specialitate din ţară;
– bibliografii din/ale reviste/lor în domeniul de referinţă.

2. Activitate de traducere
– traducerea şi adaptarea anumitor materiale;
– traducerea de articole pentru Revista română de drept european şi EuRoLaw.

3. Organizare şi relaţii publice
– organizarea conferinţelor;
– redactează informări succinte privind evenimentele din domeniul dreptului european;
– crearea/dezvoltarea unui site internet;
– crearea şi menţinerea unei baze de date referitoare la dreptul UE;
– activităţi de PR, crearea şi menţinerea reţelelor de specialişti;
– activităţi de comunicare şi publicitate a activităţilor.

Activităţile sunt enumerate cu caracter exemplificativ. Persoanele care participă la stagiile CSDE trebuie să lucreze între 7 şi 12 ore/săptămână, pentru un interval de 3 săptămâni.

Stagiarii CSDE vor beneficia de:
– accesul la bazele de date de specialitate (a se vedea www.anelis.ro);
– posibilitatea de a participa la evenimentele/conferinţele organizate de CSDE, ARDAE şi partenerii acestora-interacţionând astfel cu specialişti din domeniu;
– recompensarea cu materiale (cărţi, reviste) publicate de către editurile partenere.

DOCUMENTE NECESARE
– scrisoare de intenţie;
– CV în format european în limba română;
– copia actului de identitate;
– copia adeverinţei de student/masterand/doctorand/absolvent sau a unui act care dovedeşte afilierea instituţională;
– facultativ, copie după scrisoarea de recomandare din partea unui profesor, semnată şi conţinând datele de contact ale semnatarului.

Candidaţii trebuie să fie cel puţin înscrişi în anul al doilea, la nivel de studii de licenţă.

Stagiarul are obligaţia de a verifica posibilitatea recunoaşterii stagiului de practică de către instituţia unde îşi desfăşoară activitatea.

Dosarele se depun la sediul Institutului de Cercetări Juridice
Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, et. 4-„Casa Academiei”
Tel: 0752 124 539 sau 021 318 81 30
Fax: 021 318 24 53

Se pot trimite prin e-mail la adresa mihai.sandru@csde.ro următoarele documente: CV-ul şi scrisoarea de intenţie, urmând ca în ziua programată pentru interviu, dosarul să fie completat cu înscrisurile specificate mai sus.

Procesul de selecţie cuprinde două etape eliminatorii: selecţia pe bază de dosar şi interviu.

Vor fi contactate pentru interviu doar persoanele al căror dosar a fost selectat.

Persoanele interesate pot solicita informații suplimentare la adresa de e-mail: mihai.sandru@csde.ro

* Anunțul expiră la data de 14 octombrie 2013