COȘOREANU & ASOCIAŢII recrutează consilier juridic | Executare silită

COȘOREANU & ASOCIAŢII, societate profesională de executori judecătoreşti cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul executării silite, recrutează consilier juridic.

Dacă eşti licenţiat în ştiinţe juridice, ai acurateţe în exprimare și în redactarea documentelor, îţi place să faci lucrurile cu atenţie, eşti serios şi motivat, te aşteptăm alături de noi.

În echipa noastră vei găsi colegi ambițioși şi creativi, alături de care te poţi dezvolta profesional.

În cazul în care nu intenţionezi să schimbi des echipa în care lucrezi te rugăm să ne trimiţi CV-ul tău la adresa de e-mail: cariere@executaresilita.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 27 mai 2021

AEQUITAS recrutează consilier juridic junior | Executare silită

Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi AEQUITAS recrutează Consilier Juridic Junior pentru a se alătura echipei noastre.

CERINŢELE CANDIDATULUI IDEAL
– absolvent/ă de studii juridice;
– cunoştinţe de operare calculator (Microsoft Office, Internet);
– determinare şi orientare spre rezultate;
– atenţie la detalii;
– responsabilitate, implicare şi seriozitate;
– abilităţi de comunicare şi spirit de echipă.

DESCIEREA JOBULUI – ATRIBUŢII
– gestionarea portofoliului repartizat prin depunerea tuturor diligenţelor necesare în vederea punerii în executare silită a titlurilor executorii din cadrul dosarelor de executare, în toate formele prevăzute de Codul de Procedură Civilă şi alte dispoziţii legale în materie;
– tehnoredactarea tuturor actelor de executare silită necesare în cadrul procedurii;
– procesarea corespondenţei aferente dosarelor de executare aflate în portofoliu;
– acordarea de consultanţă creditorilor/ debitorilor.

DESCRIEREA COMPANIEI
Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi „AEQUITAS” din Bucureşti este specializat în îndeplinirea procedurilor specifice de executare silită, notificarea actelor, recuperări de creanţe inclusiv pe cale amiabilă, evacuări, puneri în posesie, executări silite mobiliare şi imobiliare. Executorii judecătoreşti din cadrul Biroului nostru îşi exercită atribuţiile în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 188/2000, republicată.
Organizarea biroului permite desfăşurarea activităţilor stabilite prin lege în competenţa noastră în Municipiul Bucureşti precum şi în judeţele Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Teleorman.

Dacă eşti interest trimite CV–ul tău la adresa noastră de e-mail: office@ejb.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 19 mai 2021

SORA & ASOCIAŢII recrutează consilier juridic / avocat

SORA & ASOCIAŢII recrutează un consilier juridic sau avocat stagiar / definitiv.

SORA & ASOCIAŢII a fost împuternicită de unul dintre clienţii săi, o reputată editură care face parte dintr-un grup de societăţi care include societăţi de distribuţie carte, marketplace şi alte domenii de activitate să conducă procesul de recrutare al unui consilier juridic sau avocat stagiar/definitiv intern.

CERINŢE
– consilier juridic sau avocat stagiar/ definitiv cu experienţă între 1-3 ani;
– să cunoască limba engleză la un nivel foarte bun;
– să fie bun utilizator al computerului şi al programelor MS Office şi Excel.

Candidaţii trebuie să trimită un CV şi o solicitare de salariu minim net la adresa de e-mail: radu@sora.ro

Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru un interviu.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 12 mai 2021

VIOLETA PÂRVAN recrutează consilier juridic | Executare silită

Birou Executor Judecătoresc VIOLETA PÂRVAN recrutează consilier juridic.

CANDIDATUL IDEAL
– cunoştinţe de drept civil, procedură civilă;
– spirit organizatoric, eficienţă, punctualitate, seriozitate, atenţie la detalii, flexibilitate;
– cunoştinţe avansate operare P.C., Office, Microsoft Word, utilizare internet;
– abilităţi de comunicare, de redactare coerentă a actelor de procedură, cunoştinţe solide de limba română.

ATRIBUŢII
– gestionează portofoliul de dosare alocat;
– emite şi comunică acte de procedură;
– efectuează formele de publicitate conform dispoziţiilor legale;
– efectuează verificări periodice ale debitorilor urmăriţi;
– întreprinde demersuri pentru urmărirea bunurilor debitorilor;
– păstrează relaţia cu debitorii, încheie angajamente de plată cu acordul creditorului şi al executorului judecătoresc;
– monitorizează încasările din dosarele gestionate;
– monitorizează zilnic corespondenţa;
– transmite instituţiilor abilitate informaţiile şi documentele solicitate;
– gestionează relaţia cu creditorul oferind informări periodice legate de stadiul dosarului de executare silită.

Aplicanţii sunt rugaţi să trimită CV-ul la adresa de e-mail: executorparvan@gmail.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 23 aprilie 2021

ASOCIAȚIA CENTRUL PENTRU LEGISLAȚIE NONPROFIT recrutează consilier juridic

ASOCIAȚIA CENTRUL PENTRU LEGISLAȚIE NONPROFIT recrutează consilier juridic pentru a furniza asistență de specialitate în cadrul proiectelor aflate în implementare și suport juridic general în cadrul organizației. 

PRINCIPALELE RESPONSABILITĂȚI
– participă la consultări cu factorii interesați și la redactarea de documente informative, analize și rapoarte privind legislația din domeniul ONG, achiziții publice, combaterea discriminării, economiei sociale;  
– asigură asistență și consultanță cu privire la prevederile legale, în cadrul activității curente și a proiectelor aflate în implementare, colegilor, beneficiarilor și partenerilor organizației (inclusiv societăți comerciale);  
– asigură consiliere juridică de specialitate pentru realizarea de achiziții publice în cadrul proiectelor aflate în implementare, în conformitate cu legislația în vigoare și cu regulamentele aplicabile;  
– asigură suportul juridic privind derularea contractelor de finanțare (notificări, acte adiționale, contestații, comunicări cu donatorul etc.); 
– redactează contracte, acte adiționale, regulamente, decizii, instrucțiuni și alte documente cu caracter juridic, asigurând conformitatea acestora cu legislația în vigoare; 
– contribuie la realizarea unor sesiuni de informare și de formare pe teme juridice;  
– asigură organizarea și arhivarea documentelor cu caracter juridic în cadrul organizației.

CERINȚE SPECIFICE
– absolvent de studii superioare în domeniul juridic; 
– experiență de lucru în domeniul studiilor: minimum un an; 
– cunoașterea legislației care reglementează înființarea și funcționarea ONGurilor și a societăților comerciale, a Codului Muncii și legislației din domeniul achizițiilor publice; 
– studiile post-universitare în domenii socio-umane și experiența de lucru în mediul ONG constituie un avantaj; 
– limba engleză – nivel avansat; 
– experiență utilizare PC (Word – nivel avansat, Excel – nivel de bază); 
– atenție la detalii, abilități de analiză și sinteză, orientare către rezultate, abilități de gestionare a termenelor limită, comunicare și relaționare, lucru în echipă;  
– atitudine pozitivă, creativitate și spirit de inițiativă, flexibilitate și capacitatea de a relaționa pozitiv, atât în interiorul cât și în exteriorul organizației.

Programul de lucru este flexibil.

Activitatea se va desfășura în baza unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV și scrisoare de intenție, cu menționarea postului pentru care aplică în subiectul e-mailului la adresa: office@clnr.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 12 aprilie 2021

MAGHIAR BOGDAN recrutează consilier juridic | Executare silită

BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC MAGHIAR BOGDAN recrutează consilier juridic – experienţă minimum 1 în Birou Executor Judecătoresc.

CA APTITUDINI, URMĂRIM
– o bună organizare, seriozitate şi profesionalism;
– orientare către rezultate;
– cunoştinţe de bază de operare PC;
– abilităţi multi-tasking;
– rezistenţă la stres, discurs fluent, capacitate de a discuta cu părţile din dosare;
– dorinţă de învăţare continuă şi perfecţionare;
– adaptare rapidă la diferite situaţii, prezenţă de spirit.

PRINCIPALELE RESPONSABILITĂŢI
– gestioneză un portofoliu de clienţi alocat;
– redactează acte cu caracter juridic;
– păstrează relaţia cu părţile din dosare;
– deplasări la instanţe, parchete şi alte instituţii în vederea depunerii şi ridicării de documente;
– realizează toate procedurile de comunicare a actelor de procedură;
– monitorizează corespondenţa şi actualizează zilnic baza de date.

DESCRIEREA COMPANIEI
Biroul nostru este unul dintre birourile cu experienţă care activează pe raza Curţii de Apel Bucureşti, fiind pe piaţa serviciilor de executare silită încă din anul 2006, când a fost înfiinţat prin ordin al Ministrului Justiţiei.
În toată această perioadă, echipa noastră a dobândit o vastă experienţă practică şi a beneficiat de o continuă pregătire teoretică în toate activităţile specifice procedurii de executare silită.

În măsura în care consideraţi că aptitudinile dumneavoastră se încadrează în parametrii solicitărilor noastre, aşteptăm CV-urile dumneavoastră pe adresa de e-mail: bogdan.maghiar@executori.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 1 aprilie 2021

NANU & DIMACHE recrutează consilier juridic | Executare silită

Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi NANU & DIMACHE recrutează consilier juridic | Executare silită.

CANDIDATUL IDEAL
– cunoştinţe temeinice de drept civil, procedură civilă;
– spirit organizatoric, eficienţă, punctualitate, seriozitate, atenţie la detalii, flexibilitate;
– cunoştinţe avansate operare P.C., Office, Microsoft Word, utilizare internet;
– abilităţi de comunicare, de redactare coerentă a actelor de procedură, cunoştinţe solide de limba română;
– cunoştinţe procedurale bine stăpânite: executare prin popriri, executare silită mobiliară, executare silită imobiliară, executare directă, etc;
– dorinţă de implicare pe termen lung;
– căutăm o persoană muncitoare, implicată, foarte atentă la detalii, eficientă, cu spirit de echipă şi deschisă la a învăţa tot timpul lucruri noi.

ATRIBUŢII
– gestionează portofoliul de dosare alocat;
– emite şi comunică acte de procedură;
– efectuează formele de publicitate conform dispoziţiilor legale;
– efectuează verificări periodice ale debitorilor urmăriţi;
– întreprinde demersuri pentru urmărirea bunurilor debitorilor;
– păstrează relaţia cu debitorii, încheie angajamente de plată cu acordul creditorului şi al executorului judecătoresc;
– monitorizează zilnic corespondenţa;
– transmite instituţiilor abilitate informaţiile şi documentele solicitate;
– gestionează relaţia cu creditorul oferind informări periodice legate de stadiul dosarului de executare silită.

Aplicanţii sunt rugaţi să trimită CV–urile la adresa noastră de e-mail: office.beja@yahoo.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 22 martie 2021

SORA & ASOCIAŢII recrutează consilier juridic / avocat

SORA & ASOCIAŢII recrutează un consilier juridic sau avocat stagiar / definitiv.

SORA & ASOCIAŢII a fost împuternicită de unul dintre clienţii săi, o reputată editură care face parte dintr-un grup de societăţi care include societăţi de distribuţie carte, marketplace şi alte domenii de activitate să conducă procesul de recrutare al unui consilier juridic sau avocat stagiar/definitiv intern.

CERINŢE
– consilier juridic sau avocat stagiar / definitiv cu experienţă între 1-3 ani;
– să cunoască limba engleză la un nivel foarte bun;
– să fie bun utilizator al computerului şi al programelor MS Office şi Excel.

Candidaţii trebuie să trimită un CV şi o solicitare de salariu minim net la adresa de e-mail: radu@sora.ro

Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru un interviu.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 17 martie 2021

OLARU ADELA & ASOCIAŢII recrutează consilier juridic / avocat cu experienţă

SCPA OLARU ADELA & ASOCIAŢII recrutează consilier juridic / avocat cu experienţă.

SCPA Olaru Adela & Asociaţii împreună cu echipa sa de specialişti oferă servicii de asistenţă şi reprezentare juridică în majoritatea ariilor de practică ale dreptului civil, drept societar,drept fiscal etc, precum şi servicii de consultanţă business care au drept scop protejarea intereselor clientului.

SCPA Olaru Adela & Asociaţii este o companie care creşte constant, se adaptează permanent la nou şi introduce noi servicii pentru a veni în întâmpinarea nevoilor clienţilor săi.

CANDIDATUL IDEAL
– experienţă profesională;
– deține cunoștințe temeinice de drept civil, procedură civilă, drept penal, procedură penală;
– excelente abilități de comunicare și capacitate mare de integrare într-un colectiv;
– deschidere şi disponibilitate spre un progres continuu;
– dă dovadă de acuratețe în redactarea documentelor;
– capacitate superioară de concentrare şi orientare către obiective şi sarcini;
– perseverenţă, responsabilitate şi integritate.

RESPONSABILITĂȚI
– reprezentare în faţa instanţelor;
– redactare acte necesare asistării clienților în fața instanțelor;
– asistentă și reprezentare în fața organelor de cercetare penală.

OPORTUNITĂŢI
– schemă de onorarii motivante;
– un loc de muncă stabil într-o companie echilibrată;
– posibilitate de dezvoltare reală din punct de vedere profesional într-un cadru de profesionişti;
– locaţie exclusivistă în Bucureşti.

Aşteptăm CV-urile dvs. la adresa noastră de e-mail: scpaolarusiasociatii@gmail.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 15 martie 2021

MAZILU & ASOCIAŢII recrutează consilier juridic | Executare silită

S.C.P.E.J. MAZILU & ASOCIAŢII recrutează consilier juridic | Executare silită.

CE PRESUPUNE JOB-UL DE CONSILIER JURIDIC
Gestionarea dosarelor de executare alocate, pe tot parcursul procedurii de executare (popriri; executare silită mobiliară; executare silită imobiliară; executare directă, etc):
– introducere date în Zenic;
– înregistrare dosare cu tot ceea ce presupune acest proces;
– interacţiune, obţinere şi furnizare de informaţii (telefonice/ e-mail/ adrese scrise) cu şi de la colaboratori/ debitori/ diverse instituţii;
– emiterea documentelor necesare pentru fiecare procedură execuţională în parte: popriri/ somaţii/ procese-verbale/ încheieri/ publicaţii, etc.
– procedura de eliberare a sumelor;
– procedura de închidere a dosarelor de executare.

CERINŢE OBLIGATORII CANDIDAT
Este necesară experienţă anterioară într-un birou de executor judecătoresc.
Cunoştinţe procedurale bine stăpânite: executare prin popriri, executare silită mobiliară, executare silită imobiliară, executare directă, etc.
Dorinţă de implicare pe termen lung.
Căutăm o persoană muncitoare, implicată, foarte atentă la detalii, eficientă, cu spirit de echipă şi deschisă la a învăţa tot timpul lucruri noi.
Sunt necesare cunoştinţe de Microsoft Excel, Word şi a sistemului informatic ZENIC.
Capacitate de concentrare şi abilitatea de a prioritiza activităţile zilnice.

Oferta salarială se discută la interviu.

Echipă tânără, primitoare şi mediu de lucruj foarte plăcut.

DESCRIEREA COMPANIEI
Societate Civilă Profesională de Executori Judecătorești „MAZILU & ASOCIAŢII” are o experienţă de 8 ani în gestionarea dosarelor de executare, de la cele mai complicate speţe până la cele simple. Avem disponibilitate de a investi timp şi cunoştinţe în personalul nostru pentru a obţine împreună cele mai bune rezultate.

Trimite CV–ul tău la adresa noastră de e-mail: office@cabinetexecutori.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 12 martie 2021

BDO Business Restructuring is looking for an experienced legal consultant

BDO Business Restructuring is looking for an experienced legal consultant.

Join as an Experienced Legal Consultant/ Lawyer and start mixing law with business!
Succeeding in this role requires strong analytical thinking, enhanced with attention to details and careful planning. You need a mature and responsible approach to professional tasks, as well as integrity and determination.

We train your mind and your spirit because we know that professional competence needs good energy and attitude.

Send your application for Legal Consultant/Lawyer today at: career@bdo.ro
We are eager to meet you as soon as possible.

Job domain: Business Restructuring
Career level: Experienced Professional with 3 years of experience

SHORT DESCRIPTION
As a Legal Consultant/ Lawyer in our Business Restructuring team you will be encouraged to get involved in dynamic and complex activities, such as:
– manage the insolvency proceedings;
– complex legal research and analysis, with conclusions and recommendations;
– drafting legal documents (contracts, verbal processes for tenders or auctions, and other);
– investigate and report to the court;
– managing project and client related correspondence and meetings;
– participate at auction commission/ negotiation;
– ensuring contact with law courts and other public authorities;
– monitor the litigation for debt recovery;
– debts recovery operations and/ or drafts action for annulment of acts performed by the debtor to the detriment of creditors.

REQUIREMENTS
– law graduate (membership of the Bar Association / Insolvency Practitioner);
– solid knowledge of civil and procedural law;
– insolvency exposure is a major plus; 2-3 year of legal experience (including litigation related activities) is required for the role;
– good command of English and MS Office;
– planning and organization skills, result and deadline oriented;
– availability to travel;
– business awareness and a keen interest in developing business related expertise.

WHY BDO?
We provide you an environment where you can be successful in the following ways:
– grow your expertise through professional development & ongoing learning experiences (including international certifications);
– perform financial analysis for clients from various fields of activity;
– be part of a growing team that help you to be the best professional you can be in our services;
– be a key contributor to the success and growth of the firm.

By applying to this job post, you are giving BDO Romania your consent to process the data provided in your Curriculum Vitae. We mention that your data will be used exclusively for conducting the recruitment process and to possibly conclude a contractual collaboration. If your application is not successful, BDO Romania might keep your personal data for future employment opportunities for which you may be suited. All your data will be treated with confidentiality, in accordance to EU Legislation 2016/679 and you have the right to contact us anytime at privacy[at]bdo[dot]ro to withdraw your consent for data processing or to correct/modify/delete the data provided.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 5 martie 2021

SIMION & BACIU is looking for one paralegal/ junior counsellor | Intellectual property

Are you our new colleague @ Simion & Baciu?

We are expanding our enthusiastic team and we want one new colleague on our side!

WHO WE ARE
We are a close-connected team of people specialized in different fields, with extensive and recognized professional experience, which has proven its efficiency over time.

Our services cover various practice areas, amongst which: intellectual property, gaming and gambling, life sciences, consumer protection and advertising, technology and data protection, etc.

We like to describe ourselves as more than lawyers and consultants, but, first of all, as happy people who like what they do, who are good at trying and finding solutions and are naturally focused on their clients’ needs and expectations. We’ve built long-term relations amongst us and with all our clients and aim to add our resources and knowledge to those of our clients and to integrate our assistance to the experience of the entities for which we work.

WHO DO WE WANT BY OUR SIDE?
If you want to be focused on intellectual property, are eager to learn its various tricks and have graduated from law, economics or commercial school, you will fit perfectly in our team from Târgu Mureș.

Ideally, you are brilliant, tenacious, open-minded and you already want to know it all and do it all.

If the above sparked your interest, please drop your CV at: HR@simionbaciu.ro

One more note: safety is a priority so working from home (especially during future months) is possible and recommended.

Looking forward to meeting you (virtually, as the times now require)!
Simion & Baciu Team

Anunțul este valabil pentru municipiul Târgu Mureș.

* Anunțul expiră la data de 3 martie 2021

GONŢ & PANAIT recrutează consilier juridic | Executare silită

GONŢ & PANAIT recrutează consilier juridic | Executare silită.

CERINŢE CANDIDAT
– experienţa poate fi un avantaj, însă nu este obligatorie (pentru persoanele fără experienţă oferim training şi suport);
– statornicie;
– cunoştinţe Microsoft Excel şi Word;
– atenŢie la detalii;
– eficienţă;
– lucru în echipă, dar şi individual;
– de asemenea cunoaşterea aplicaţiei “Zenic” poate constitui un atu.

RESPONSABILITĂŢI
– efectuarea popririlor bancare;
– viramente bancare;
– introducere date în programul utilizat de birou;
– obţinerea promisiunilor de plată şi urmărirea efectuării acestora;
– interacţiune şi furnizare de informaţii (telefonice/ e-mail) colaboratorilor;
– gestionarea portofoliului de dosare de executare silită.

DESCRIEREA COMPANIEI
Biroul Executorilor Judecătoreşti Gonţ, Panait şi Asociaţii a luat fiinţă în anul, în conformitate cu prevederile Legii în urma transformării unei structuri anterioare, existente încă din anul 2003. Astfel, biroul nostru are o vechime de peste 15 ani în domeniu și reuneşte în acest moment patru parteneri cu o vasta experienţă în materie.

Trimite CV–ul tău la adresa noastră de e-mail: birou@executorgont.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 26 februarie 2021

VIOLETA PÂRVAN recrutează consilier juridic | Executare silită

Birou Executor Judecătoresc VIOLETA PÂRVAN recrutează consilier juridic.

CANDIDATUL IDEAL
– cunoştinţe temeinice de drept civil, procedură civilă;
– spirit organizatoric, eficienţă, punctualitate, seriozitate, atenţie la detalii, flexibilitate;
– cunoştinţe avansate operare P.C., Office, Microsoft Word, utilizare internet;
– abilităţi de comunicare, de redactare coerentă a actelor de procedură, cunoştinţe solide de limba română.

ATRIBUŢII
– gestionează portofoliul de dosare alocat;
– emite şi comunică acte de procedură;
– efectuează formele de publicitate conform dispoziţiilor legale;
– efectuează verificări periodice ale debitorilor urmăriţi;
– întreprinde demersuri pentru urmărirea bunurilor debitorilor;
– păstrează relaţia cu debitorii, încheie angajamente de plată cu acordul creditorului şi al executorului judecătoresc;
– monitorizează încasările din dosarele gestionate;
– monitorizează zilnic corespondenţa;
– transmite instituţiilor abilitate informaţiile şi documentele solicitate;
– gestionează relaţia cu creditorul oferind informări periodice legate de stadiul dosarului de executare silită.

Aplicanţii sunt rugaţi să trimită CV-ul la adresa de e-mail: executorparvan@gmail.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 22 februarie 2021

POPESCU & GODOROGEA recrutează consilier juridic

Societatea Profesională Notarială Dr. DAN ANDREI POPESCU ȘI MARIA DIANA GODOROGEA cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 29, jud. Cluj, recrutează consilier juridic pentru tehnoredactare acte notariale/ operator calculator birou notarial.

CERINŢELE POSTULUI
– studii universitare de drept;
– experiență de minimum 1 an în profesii juridice ( spre ex: activitate într-un birou notarial/consilier juridic/ grefier etc.)
– bună viteză de tehnoredactare, abilitatea de a folosi programele: Word; Excel;
– bună cunoaştere a ceea ce înseamnă activitatea notarială, a actelor ce se îndeplinesc şi a formalităţilor prealabile şi ulterioare încheierii actului;
– atenție la detalii, capacitatea de organizare, seriozitate, răbdare, comunicativitate, adaptabilitate, amabilitate.

DESCRIEREA JOBULUI
– redactarea proiectelor de acte notariale: contracte de vânzare-cumpărare, declaraţii, procuri, donaţie, întreţinere, împrumut, ipotecă, etc.;
– pregătirea documentelor necesare întocmirii acestor acte;
– verificarea registrelor naţionale notariale în vederea întocmirii actelor notariale şi înscrierea actelor întocmite în acestea;
– întocmirea mapelor respectivelor documente notariale pentru a fi arhivate.

PROGRAM LUCRU
Luni – vineri: 9.00 – 17.00

Aşteptăm CV la adresa de e-mail: godorogea@notariat-cluj.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul Cluj-Napoca.

* Anunțul expiră la data de 8 februarie 2021

OLARU ADELA & ASOCIAŢII recrutează consilier juridic

SCPA OLARU ADELA & ASOCIAŢII recrutează consilier juridic în domeniul fondului funciar.

SCPA OLARU ADELA & ASOCIAŢII este formată dintr-o echipă de profesionişti, specializaţi şi experimentaţi practicieni în dreptul naţional, oferind consultanţă şi reprezentare în faţa instituţiilor şi instanţelor de judecată într-o arie largă de domenii precum, civil, penal, contencios-administrativ, familie, muncii, proprietate intelectuală.

CANDIDATUL IDEAL
– studii superioare juridice cu licență;
– vechime în muncă minim 3- 5 ani în domeniul fondului funciar;
– experiența în utilizarea calculatorului, cunoștințe de operare în Microsft Office (Word, Excel), PowerPoint, Internet & Social Media;
– deține cunoștințe temeinice în materia fondului funciar, drept civil, procedură civilă;
– excelente abilități de comunicare și capacitate mare de integrare într-un colectiv;
– deschidere şi disponibilitate spre un progres continuu;
– dă dovadă de acuratețe în redactarea documentelor;
– capacitate superioară de concentrare şi orientare către obiective şi sarcini;
– perseverenţă, responsabilitate şi integritate.

RESPONSABILITĂȚI
– redactare acte necesare asistării clienților în fața instanțelor;
– redactare cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri de intervenție, etc;
– asistentă și reprezentare în fața organelor de cercetare penală.

OPORTUNITĂŢI
– schemă de onorarii motivante;
– un loc de muncă stabil într-o companie echilibrată;
– posibilitate de dezvoltare reală din punct de vedere profesional într-un cadru de profesionişti;
– locaţie exclusivistă în Bucureşti.

Aşteptăm CV-urile dvs. la adresa noastră de e-mail: scpaolarusiasociatii@gmail.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 28 decembrie 2020

ŢIRIAC GROUP recrutează avocat / consilier juridic | Protecţia datelor

ŢIRIAC GROUP recrutează avocat / consilier juridic specializat în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

CANDIDATUL IDEAL
– minim 5 ani vechime în profesia juridică, din care minim 1 an în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
– persoană cu experienţă în domeniul corporatist, familiarizată cu organizarea şi funcţionarea entităţilor cu obiect de activitate distinct;
– cunoscător al limbii engleze;
– cu abilităţi tehnice IT necesare pentru activitatea de protecţie a datelor;
– să fi absolvit un curs de specializare acreditat de Autoritatea Naţionala pentru Calificări, iar dacă acesta a fost susţinut de PwC’s Academy – reprezintă un avantaj; se acceptă şi alte certificări, calificări obţinute în acest domeniu;
– este important să aibă abilităţi foarte bune de organizare, comunicare şi relaţionare cu oamenii, cumulat cu capacitatea de a-şi desfăşura activitatea în mod independent şi de a-şi asuma răspunderi proprii, stabilindu-şi priorităţile.

RESPONSABILITĂŢILE
– acordă consultanţă pentru aplicarea planului de conformare propriu al fiecărei companii din Ţiriac Group;
– elaborează personalizat măsurile conform cu Regulamentul general de protecţie a datelor nr. 679/2016 (EU) (RGPD), pentru entităţi diferite, cu organizări diferite şi obiect de activitate distinct;
– se implică activ în procesul de conformare RGPD;
– acordă sprijin responsabilului cu protecţia datelor;
– consiliază conducerea entităţilor şi angajaţii cu privire la obligaţiile ce le revin în temeiul Regulamentului (EU) 2016/679 şi al altor dispoziţii de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecţia datelor;
– coordonează managementul respectării principiilor RGPD de către entităţile juridice.

Persoanele interesate pot trimite CV-urile pe adresa: resurse.umane@tiriacgroup.ro
Persoanele selecţionate vor fi contactate telefonic pentru interviu.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 21 decembrie 2020

AEROPORTURI BUCUREŞTI recrutează consilier juridic

ANUNŢ

Compania Naţională “AEROPORTURI BUCUREŞTI” – S.A. organizează la data de 26.11.2020, ora 10:00 concurs extern pentru ocuparea unui post vacant de Consilier juridic în cadrul Serviciului Patrimoniu și Cadastru, conform prevederilor art. 66 din Contractul Colectiv de Muncă al companiei și ale Procedurii de lucru AB-SRU PL-01, Rev: 7/01.08.2019.

DESCRIEREA GENERAL A POSTULUI
– asigură suport juridic întregii activități de implementare a sistemului unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică prin care să se realizeze identificarea, inventarierea, înregistrarea documentelor specifice serviciului, atât intern cât și la autoritățile competente, conform legislației, precum și menținerea unei evidențe stricte a tuturor corpurilor de proprietate ale CNAB, indiferent de destinație;
– aplică și gestionează din punct de vedere juridic, strategia de integrare și actualizare a evidenței tehnice, economice și juridice a întregului patrimoniu al CNAB, în simbioză cu gestionarea realizării, actualizării și întreținerii cadastrului aeroportuar și a hărților aeroportuare;
– asigură suport juridic pentru activitățile desfășurate cu privire la gestionarea contractelor de asigurare în cadrul Serviciului Patrimoniu și Cadastru.

CERINȚE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONSILIER JURIDIC
– studii superioare juridice cu licență;
– vechime în muncă minim 5 ani în domeniul juridic;
– experiența în domeniul reprezentării în instanță – minim 5 ani (se vor indica dosarele de instanță în care a reprezentat: împuterniciri/ procuri sau alte informații care pot dovedi experiența în instanță);
– limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere);
– experiența în utilizarea calculatorului, cunoștințe de operare în Microsft Office (Word, Excel), PowerPoint, Internet & Social Media;
– abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: aptitudine de comunicare, aptitudinea de a desfăşura activităţi complexe şi în echipă, capacitate de decizie rapidă, promptitudine şi eficienţă în executarea lucrărilor, asumarea responsabilităţii, responsabilitate, rezistență la stres, păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor.

Înscrierile la concursul extern pentru ocuparea postului vacant de Consilier juridic se fac la sediul companiei – Serviciul Resurse Umane și Integritate până la data de 24.11.2020, ora 12:00.

LA ÎNSCRIERE, CANDIDAȚII VOR DEPUNE UN DOSAR CU URMĂTOARELE DOCUMENTE
– cerere;
– C.V. (în limba română);
– copie a cărții de identitate;
– copie a diplomei de licență;
– acte doveditoare privind vechimea în muncă și experiența în domeniul juridic;
– pentru a dovedi experiența de minim 5 ani în domeniul reprezentării în instanță se vor depune împuterniciri/ procuri sau alte informații așa cum se specifică în Cerințele pentru ocuparea postului de Consilier juridic de mai sus.

La data susținerii concursului, candidații vor prezenta documentele solicitate în original.

CNAB vă informează cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și la drepturile care vă sunt recunoscute de Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 (RGPD) cunoscut ca General Data Protection Regulation UE/2016/679 (GDPR), dar și de alte acte normative naționale (Legea nr. 190/2018).

Documentele/ datele cu caracter personal care vă sunt solicitate sunt necesare în scopul înscrierii/ participării la acest concurs și al evaluării pregătirii dumneavoastră profesionale pentru a se decide eventuala încheiere a unui raport de muncă cu dumneavoastră. Procedura de concurs și de evaluare a pregătirii dumneavoastră nu se bazează pe un proces decizional automatizat ori pe crearea de profiluri.
Furnizarea documentelor/ datelor cu caracter personal reprezintă o condiție esențială pentru a vă înscrie/ participa la acest concurs și prelucrarea acestora este legală în temeiul art. 6 lit. b) din RGPD.
Furnizarea anumitor documente/ date cu caracter personal poate fi impusă de un act normativ a cărui respectare este obligatorie pentru CNAB, dar și pentru dumneavoastră caz în care, prelucrarea acestora este legală în temeiul art. 6 lit. c) din RGPD.
Refuzul furnizării documentelor/ datelor cu caracter personal care vă sunt solicitate duce la imposibilitatea îndeplinirii de către CNAB scopurilor declarate mai sus.
Documentele/ datele cu caracter personal sunt accesate/ prelucrate/ manipulate doar de salariații CNAB potrivit sarcinilor ce le revin și vor fi păstrate până la soluționarea definitivă a contestațiilor, după care se șterg/ distrug.
Datele dumneavoastră nu sunt comunicate altor persoane fizice sau juridice și nu vor fi prelucrate ulterior în alt scop.
CNAB aplică măsuri tehnice și organizatorice privind securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră și vă garantează respectarea drepturilor în conformitate cu prevederile GDPR.
Pentru orice detalii suplimentare pe problematica GDPR referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră oricând, puteți contacta Responsabilul cu Protecția Datelor la adresa de e-mail: dpo@cnab.ro sau puteți depune o cerere scrisă la registratura CNAB.
Trebuie să știți că aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile.

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
Concursul va consta în:
Proba scrisă se va desfășura sub formă de test grilă și întrebări deschise și va cuprinde 15 puncte.

Punctajul acordat este următorul:
– 0,50 puncte / întrebare pentru răspunsurile la întrebările tip grilă;
– 1 punct / întrebare pentru răspunsurile întrebărilor deschise.

Timpul de rezolvare pentru lucrarea scrisă este de 120 minute.
Nota minimă pentru a fi declarat admis este 5,00 (cinci).
Va fi declarat admis candidatul care va obține nota cea mai mare.

NOTĂ
În cazul în care vor fi mai mulţi candidați cu aceeași notă, delimitarea acestora se va face printr-o altă probă scrisă sub formă de test grilă care va cuprinde 5 întrebări grilă a câte 2 puncte, având aceleași caracteristici stabilite la proba inițială.

BIBLIOGRAFIE
– Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale Aeroporturi București SA, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/ acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
– Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;
– Codul de Procedură Civilă, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;
– Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;
– Hotărârea nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
– Codul Aerian, cu modificările și completările ulterioare (Capitolul V – Aerodromurile civile și Capitolul IX, Secţiunea a V-a – Zone supuse servituţilor de aeronautică civilă).

UPFAR ARGOA recrutează consilier juridic / avocat definitiv

UPFAR ARGOA, organism de gestiune colectivă care gestionează drepturile producătorilor de înregistrări audiovizuale – înființat potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe recrutează consilier juridic sau avocat definitiv.

Persoana interesată ar trebui să fie bună cunoscătoare a dreptului de proprietate intelectuală, a legislației privind persoanele juridice fără scop patrimonial, a dreptului civil și adreptului procesual civil.

Aşteptăm CV-ul, însoţit de poză recentă, la adresa de e-mail: secretariat@upfarargoa.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 9 decembrie 2020

AEQUITAS recrutează consilier juridic junior

Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi AEQUITAS recrutează Consilier Juridic Junior pentru a se alatura echipei noastre.

CERINŢELE CANDIDATULUI IDEAL
– absolvent/ă de studii juridice;
– cunoştinţe de operare calculator (Microsoft Office, Internet);
– determinare şi orientare spre rezultate;
– atenţie la detalii;
– responsabilitate, implicare şi seriozitate;
– abilităţi de comunicare şi spirit de echipă.

DESCIEREA JOBULUI – ATRIBUŢII
– gestionarea portofoliului repartizat prin depunerea tuturor diligenţelor necesare în vederea punerii în executare silită a titlurilor executorii din cadrul dosarelor de executare, în toate formele prevăzute de Codul de Procedură Civilă şi alte dispoziţii legale în materie;
– tehnoredactarea tuturor actelor de executare silită necesare în cadrul procedurii;
– procesarea corespondenţei aferente dosarelor de executare aflate în portofoliu;
– acordarea de consultanţă creditorilor/ debitorilor.

DESCRIEREA COMPANIEI
Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi „AEQUITAS” din Bucureşti este specializat în îndeplinirea procedurilor specifice de executare silită, notificarea actelor, recuperări de creanţe inclusiv pe cale amiabilă, evacuări, puneri în posesie, executări silite mobiliare şi imobiliare. Executorii judecătoreşti din cadrul Biroului nostru îşi exercită atribuţiile în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 188/2000, republicată.

Organizarea biroului permite desfăşurarea activităţilor stabilite prin lege în competenţa noastră în Municipiul Bucureşti precum şi în judeţele Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Teleorman.

Dacă eşti interest trimite CV–ul tău la adresa noastră de e-mail: office@ejb.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 25 noiembrie 2020

CĂTĂLIN VIŞAN & MANUEL ANDREI DORCIOMAN recrutează consilier juridic | Executare silită

BEJA CĂTĂLIN VIŞAN & MANUEL ANDREI DORCIOMAN recrutează consilier juridic.

Candidatul ideal este o persoană activă, organizată, competitivă, care deţine cunoștințe și abilități de operare PC, în special Word, Excel, Outlook.
Experienţa în cadrul unui birou de executori judecătoreşti pe o poziţie de consilier juridic şi cunoaşterea aplicaţiei Zenic Executor sau Executor It reprezintă un avantaj.

Candidatul selectat va face parte dintr-o echipă de analiză a dosarelor de executare silită.

PRINCIPALELE RESPONSABILITĂŢI
– gestionează portofoliul de dosare alocat de către executorul judecătoresc sau superiorul ierarhic desemnat de executorul judecătoresc;
– emite şi comunică toate actele, documentele precum şi corespondenţa din dosarele alocate cu respectarea dispoziţiilor legale legate de formă şi conţinutul acestora, cu respectarea termenelor procedurale;
– efectuează toate formele de publicitate solicitate de lege pentru procedura de executare silită;
– efectuează verificări periodice ale debitorilor urmăriţi pentru identificarea bunurilor cu care aceştia figurează. Întreprinde toate demersurile necesare pentru urmărirea tuturor bunurilor aflate în patrimoniul debitorilor şi recuperarea cu celeritate a creanţei urmărite;
– păstrează relaţia directă cu debitorii din dosarele gestionate, obţine de la aceştia toate informaţiile legate de bunuri, venituri, documente de proprietate, etc, încheie angajamente de plată cu acordul prealabil al executorului judecătoresc şi al creditorului;
– monitorizează încasările din dosarele gestionate, plăţile efectuate de către debitori şi respectarea angajamentelor de plată, identifică noi soluţii pentru recuperarea rapidă şi integrală a creanţelor urmărite;
– monitorizează zilnic corespondenţa primită în dosarele gestionate, introduce în Baza de date individuală răspunsurile primite şi decide cu privire la măsurile aplicabile în funcţie de situaţie;
– completează zilnic Baza de date individuală cu informaţiile despre operaţiunile zilnice efectuate sau modificările aduse în portofoliul instrumentat;
– transmite instanţelor şi altor entităţi abilitate de lege, în forma solicitată şi prevăzută de lege documentele solicitate din dosarele instrumentate;
– gestionează relaţia cu creditorul din punct de vedere al informărilor periodice legate de stadiul dosarelor de executare silită. Oferă creditorilor toate informaţiile solicitate în legătură cu procedura din dosarele gestionate, cu respectarea termenelor contractuale şi a formei de raportare stabilite cu aceştia.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită un Curriculum Vitae la următoarea adresă de e-mail: office@visan-dorcioman.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București și/sau judeţul Ilfov.

* Anunţul expiră la data de 16 noiembrie 2020

MANTOR GENERAL CONTRACTOR recrutează legal advisor

MANTOR GENERAL CONTRACTOR recrutează legal advisor, responsabil contractare cu experienţă în domeniul juridic.

DESCRIEREA JOBULUI
– revizuire, redactare antecontracte/ contracte vânzare cumpărare şi organizarea semnării la notar;
– revizuire, redactare contracte de execuţie lucrări construcţii, subantrepriză, prestări servicii şi a actelor adiţionale subsecvente, cereri, adrese, notificări;
– redactarea actelor cu caracter juridic ale societăţii: procuri, împuterniciri, hotărâri ale asociaţilor, acte constitutive;
– menţinerea relaţiei cu notari, avocaţi, registrul comerţului şi urmărirea procedurilor aferente;
– gestionarea şi organizarea documentelor cu caracter juridic;
– cunoştinţe generale privind operaţiunile de cadastru, notariat, registrul comerţului;
– consultanţă şi asistenţă juridică generală cu privire la activitatea societăţii, prin asigurarea documentelor şi informaţiilor juridice solicitate de management şi departamentele vânzări/ achiziţii.

CANDIDATUL IDEAL
– studii superioare în domeniul juridic;
– experienţă în redactare acte şi cunoştinţe temeinice de operare PC (în special Word);
– cunoştinţe de drept civil şi comercial;
– cunoştinţe de limba engleză;
– reprezintă un avantaj experienţa anterioară de minim 2 ani pe un post similar în construcţii/ dezvoltare imobiliară.

DETALII
– contract de muncă full time, cu program normal (9-18);
– pachet salarial atractiv;
– posibilitate de dezvoltare profesională.

Persoanele interesate pot trimite CV-urile pe adresa: tomas.manjon@mantor.ro
Persoanele selecţionate vor fi contactate pentru interviu.

Anunțul este valabil pentru municipiul Bucureşti.

* Anunțul expiră la data de 13 noiembrie 2020

TEILOR recrutează consilier juridic

TEILOR recrutează consilier juridic.

Grupul Teilor: În prezent, echipa noastră este formată din peste 400 de profesionişti, care lucrează în: vânzări, achiziţii, HR, IT, marketing, contabilItate, logistică şi management. Brand consacrat şi un Trend Setter în segmentul “Fine Jewllery”, acţionăm atât pe piaţa din România cât şi cea din Europa.

Ca urmare a dezvoltării accelerate a companiei dar şi a noilor strategii de dezvoltare şi consolidare a afacerii, Grupul TEILOR se află în excelenta postură de a recruta un Consilier Juridic, care să asigure asistenţă şi consultanţă juridică necesară funcţionării companiei.

CANDIDATUL IDEAL
– studii superioare în domeniul juridic şi acreditare în profesie (titlu de avocat);
– minim 5 ani experienţă într-un rol similar în sectorul privat în cadrul unei companii de dimensiuni medii şi mari, cu domeniu de activitate în producţie, comerţ, servicii, import-export, financiar;
experienţa anterioară în cadrul IFN-urilor sau în companii cu sucursale în afara ţării, constituie avantaj;
– experienţă în reprezentarea în instanţă a angajatorului;
– experienţă şi cunoştinte temeinice privind organizarea şi funcţionarea persoanelor juridice;
– foarte bune cunoştinţe de utilizare Microsoft Office, program legislativ, internet;
excelente aptituni de comunicare verbală şi scrisă, organizare,relaţionare, negociere şi soluţionare probleme;
– experienţă în redactarea documentelor juridice, a contractelor comerciale şi civile;
– capacitatea de a-şi desfăşura activitatea în mod independent şi de a-şi asuma responsabilităţi;
– capacitate de gestionare eficientă a timpului şi a priorităţilor, atitudine proactivă;
– abilitatea de a lucra în echipă, pentru entităţi cu obiect diferit de activitate;
cunoştinţe solide de drept comercial, civil, dreptul muncii, financiar;
– persoană organizată, dinamică, energică, perseverentă, atentă la detalii şi orientată către rezultate;
limba engleză nivel avansat;
– permis de conducere categoria ”B”.

DESCRIEREA JOBULUI
avizează şi contrasemnează acte cu caracter juridic care urmează să fie supuse acordului superiorilor ierarhici și organelor de conducere ale societăţii, precum: acte de procedură (definite conform codurilor de procedură), contracte, acte adiţionale, acorduri, convenții, documente cu caracter juridic, note de informare, decizii/ hotărâri/ note interne (decizii de angajare, decizii de personal, de stabilire a răspunderilor disciplinare ale personalului din cadrul societăţii), proiecte de contracte propuse spre încheiere de eventualii parteneri contractuali, informări privind domeniul propriu de activitate etc.;
– elaborează punctele de vedere juridice solicitate, potrivit prevederilor legale, în vederea întocmirii documentaţiilor din cadrul societăţii;
asistă şi asigură asistenţă juridică organelor de conducere ale societăţii la negocierea clauzelor contractuale;
redactează hotărâri şi acte constitutive şi realizează formalităţile legale pentru înregistrarea documentelor la Oficiul Registrului Comerţului;
pregăteşte contractele în vederea realizării obiectului lor, prin revizuirea tuturor solicitărilor, pregătirea termenilor şi condiţiilor contractuale, evaluarea riscurilor, pregătirea personalului în vederea înţelegerii impactului, a oricăror termene sau condiţii contractuale riscante, asupra activităţii companiei, înainte de semnarea documentelor contractuale;
– avizează legalitatea măsurilor care urmează a fi luate în desfăşurarea activităţilor, precum şi a oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a instituţiei;
urmăreşte respectarea legalităţii în toate aspectele legate de activitatea firmei;
– asigură întocmirea documentaţiei necesare promovării acţiunilor la instanţele judecătoreşti;
– sprijină acţiunile organizate pentru cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în vigoare, prin activităţi specifice;
monitorizează în permanenţă legislaţia cu impact asupra activităţii societăţii şi informează şefii de departamente şi conducerea societăţii în acest sens;
furnizează consultanţă de specialitate tuturor departamentelor companiei la solicitarea acestora;
– verifică, avizează sau după caz, redactează  orice tip de contract/acord/convenţie/hotărâre/procură sau document înaintat în acest sens departamentului juridic;
reprezintă societatea în relaţiile cu autorităţile sau în cazul unor controale întocmind şi semnând toate documentele necesare în acest sens cu respectarea politicilor aplicabile la nivelul societăţii şi a legislaţiei;
– asigură redactarea actelor juridice încheiate de instituţie cu alte persoane sau entităţi;
– verifică legalitatea actelor cu caracter juridic primite spre avizare;
– asigură promovarea acţiunilor judecătoreşti în faţa instanţelor;
reprezintă societatea în procese în instanţele judecătoreşti;
– analizează, evaluează şi prezintă propuneri asupra conţinutului rapoartelor, proiectelor de instrucţiuni, dispoziţiilor şi ordinelor care se înaintează spre aprobare structurilor superioare şi care tratează în conţinutul lor probleme din domeniul de responsabilitate al postului.

OFERTĂ / BENEFICII
– pachet salarial atractiv;
– asigurare medicală în reţeaua Medicover;
– lucrul într-o companie de renume, la standarde de calitate ridicate;
– posibilitatea de a dezvolta o carieră solidă în cadrul unei echipe tinere și profesioniste;
– dezvoltare profesională şi personală.

Persoanele interesate pot trimite CV-urile la adresa: recrutare@teilor.ro
Persoanele selecţionate vor fi contactate pentru interviu.

Anunțul este valabil pentru municipiile Piteşti şi Bucureşti.

* Anunțul expiră la data de 4 noiembrie 2020

ŢIRIAC GROUP recrutează avocat / consilier juridic | Protecţia datelor

ŢIRIAC GROUP recrutează avocat / consilier juridic specializat în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

CANDIDATUL IDEAL
– minim 5 ani vechime în profesia juridică, din care minim 1 an în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
– persoană cu experienţă în domeniul corporatist, familiarizată cu organizarea şi funcţionarea entităţilor cu obiect de activitate distinct;
– cunoscător al limbii engleze;
– cu abilităţi tehnice IT necesare pentru activitatea de protecţie a datelor;
– să fi absolvit un curs de specializare acreditat de Autoritatea Naţionala pentru Calificări, iar dacă acesta a fost susţinut de PwC’s Academy – reprezintă un avantaj; se acceptă şi alte certificări, calificări obţinute în acest domeniu;
– este important să aibă abilităţi foarte bune de organizare, comunicare şi relaţionare cu oamenii, cumulat cu capacitatea de a-şi desfăşura activitatea în mod independent şi de a-şi asuma răspunderi proprii, stabilindu-şi priorităţile.

RESPONSABILITĂŢILE
– acordă consultanţă pentru aplicarea planului de conformare propriu al fiecărei companii din Ţiriac Group;
– elaborează personalizat măsurile conform cu Regulamentul general de protecţie a datelor nr. 679/2016 (EU) (RGPD), pentru entităţi diferite, cu organizări diferite şi obiect de activitate distinct;
– se implică activ în procesul de conformare RGPD;
– acordă sprijin responsabilului cu protecţia datelor;
– consiliază conducerea entităţilor şi angajaţii cu privire la obligaţiile ce le revin în temeiul Regulamentului (EU) 2016/679 şi al altor dispoziţii de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecţia datelor;
– coordonează managementul respectării principiilor RGPD de către entităţile juridice.

Persoanele interesate pot trimite CV-urile pe adresa: resurse.umane@tiriacgroup.ro
Persoanele selecţionate vor fi contactate telefonic pentru interviu.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 22 octombrie 2020

STERCA & SANDU recrutează consilier juridic | Executare silită

Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi STERCA & SANDU recrutează consilier juridic.

CRITERII DE SELECŢIE
– absolvenţi promoţia 2020 – un avantaj;
– o bună organizare, seriozitate şi profesionalism;
– dorinţă de învăţare continuă şi perfecţionare;
– cunoştinţe operare PC;
– abilităţi de comunicare şi de adaptare la lucrul în echipă, abilităţi de organizare şi gestionare a lucrărilor, persoană proactivă;
– adaptare rapidă la diferite situaţii, prezenţă de spirit.

PRINCIPALELE RESPONSABILITĂŢI
– gestioneză un portofoliu de clienţi alocat;
– redactează acte cu caracter juridic;
– păstrează relaţia cu părţile din dosare;
– realizează toate procedurile de comunicare a actelor de procedură;
– monitorizează corespondenţa şi actualizează zilnic baza de date.

DESCRIEREA COMPANIEI
Trăind într-un stat democratic în care principiile economiei de piaţă stau la baza majorităţii activităţilor, s-a simţit nevoia apariţiei unui “consilier” de încredere, a unui profesionist.
O echipă de profesionişti acreditaţi de Ministerul de Justiţie şi Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti va sta la dispoziţie în cadrul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi STERCA & SANDU.
Biroul a fost înfiinţat în considerarea contextului legislativ creat ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 287/14 decembrie 2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare.

În măsura în care consideraţi că aptitudinile dumneavoastră se încadrează în parametrii solicitărilor noastre, aşteptăm CV-urile dumneavoastră pe adresa de e-mail: office@cabinetexecutor.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 21 septembrie 2020

LEGALITAS recrutează secretar notarial / consilier juridic

Societatea Profesională Notarială LEGALITAS situată în sectorul 1 zona Piața Victoriei (B-dul Nicolae Titulescu nr. 1) recrutează secretar notarial / consilier juridic.

Tipul postului: full-time

CERINȚE
– experiență de minimum 1 an într-un birou notarial este OBLIGATORIE;
– studii superioare, absolvent/ă al/a Facultății de drept;
– excelente abilități de comunicare și relaționare interumană (amabilitate și deschidere față de clienți, răbdare, atenție la detalii, capacitate de organizare);
– capacitatea de a rezolva probleme multiple în același timp;
– seriozitate și discreție cu privire la datele prelucrate;
– cunoștințe avansate de operare PC (Microsoft Office, Adobe) rapiditate și acuratețe în redactarea documentelor;
– integritate morală şi profesională;
– rigurozitate în respectarea cu acuratețe a termenelor limită și a sarcinilor;
– verificări și înscrieri în registrele notariale și INFONOT;
– arhivare.

DESCRIEREA JOBULUI
– redactarea proiectelor de acte notariale: declarații, legalizări, procuri, diferite tipuri de contracte, succesiuni, divorțuri etc;
– pregătirea documentațiilor necesare întocmirii acestor acte;
– finalizarea actelor pentru a fi semnate;
– verificarea și înscrierea acestor acte în registrele naționale notariale;
– realizarea relației directe cu publicul într-un mod deschis, amabil și profesionist;
– întocmirea mapelor respectivelor documente/proceduri notariale pentru a fi arhivate;
– facturare;
– corespondență.

Trimiteți CV pe e-mail: notar.titulescu1@gmail.com

Pentru programare interviu sunați la:
Tel: 021 794 22 09
Mobil: 0762 20 40 81 / 0723 788 043

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 31 august 2020

COMPANIE DE LOGISTICĂ ŞI TRANSPORTURI recrutează consilier juridic

bpv

COMPANIE DE LOGISTICĂ ŞI TRANSPORTURI recrutează consilier juridic intern (in-house).

Îl asistăm pe unul dintre clienții noştri, o companie de top din domeniul logisticii și transportului din România, să recruteze un consilier juridic intern (in-house).

CERINȚE
Candidatul ideal ar trebui să îndeplinească următoarele condiții:
– experiența ca avocat sau consilier juridic de 4-5 ani, dobândită într-o societate de avocați recunoscută sau într-o companie de mărime medie sau mare (aprox 1.000 angajați sau peste 50 milioane EUR cifră de afaceri);
– abilitate de a înțelege obiectivele de afaceri ale organizației și felul în care departamentul juridic poate sprijini atingerea acestor obiective;
– personalitate dinamică, proactivă, cu atitudine orientată către obținerea de rezultate;
– capacitate de auto-guvernare și experienţa în conducerea unei echipe mici-medii;
– jucător de echipă, focalizat pe a oferi cele mai bune servicii de suport clienților interni;
– cunoștințe de limba engleză la nivel avansat, scris și vorbit.

Reprezintă avantaje:
– experiența sau înțelegerea dovedită a aspectelor specifice sectorului de logistică și transporturi;
– experiența profesională în companii care au trecut prin etape de transformare organizațională (de exemplu, ca urmare a unor fuziuni sau achiziții) sau participări la proiecte de implementare de guvernanță corporativă.

BENEFICII
Compania oferă angajaților săi beneficii la nivelul superior al industriei în care activează:
– remunerație competitivă, inclusiv bonusuri anuale de performanță;
– beneficii suplimentare în linie cu politica companiei aplicabilă tuturor angajaților (de exemplu bonuri de masă, carduri de beneficii, inclusiv acces la săli de sport);
– mediu de lucru plăcut, sub conducerea unei echipe de management ambițioase și dinamice;
– lucrul flexibil și de la distanţă, în linie cu politica companiei.

Candidații interesați sunt rugați să trimită un CV, însoțit de scrisoare de motivare în care să evidențieze măsura în care îndeplinesc cerințele postului, la adresa: recrutare_ext@bpv-grigorescu.com
Orice solicitări de clarificare sau informații suplimentare pot fi trimise la aceeași adresă.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 28 august 2020

SOCIETATE CU DOMENIU DE ACTIVITATE COMERŢ EN-GROS recrutează consilier juridic senior

SOCIETATE CU DOMENIU DE ACTIVITATE COMERŢ EN-GROS recrutează consilier juridic senior.

CERINŢE
– experienţă şi practică în domeniu de 5-10 ani;
– temeinice cunoştinţe în domeniile: dr. societar, contracte civile şi comerciale, dr. muncii, GDPR, recuperări creanţe;
– abilităţi de operare PC (MS Word, Excel, etc.) – nivel mediu;
– utilizarea eficientă a programelor de legislaţie;
– cunoaşterea limbii engleze – nivel avansat reprezintă un avantaj.

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să trimită CV-urile la adresa de e-mail: office.recrutari2020@gmail.com

Anunţul este valabil pentru municipiul Bucureşti.

* Anunțul expiră la data de 19 august 2020

IP GO Inventures Incorporated recrutează paralegal / consilier juridic

IP GO Inventures Incorporated recrutează paralegal / consilier juridic.

CINE SUNTEM?
IP GO Inventures Incorporated S.R.L. este o societate specializată în consultanță privind achizițiile publice ce activează de peste 10 ani în domeniu, având un portofoliu vast de entități publice în prestarea serviciilor de achiziții publice.

CE CĂUTĂM LA VIITORUL NOSTRU COLEG/ VIITOAREA NOASTRĂ COLEGĂ
– studii superioare juridice;
– cunoştinţe de operare calculator (Microsoft Office, Internet);
– determinare şi orientare spre rezultate;
– atenţie la detalii;
– abilităţi de comunicare şi spirit de echipă;
– experiența în domeniu poate reprezenta un avantaj.

CE OFERIM?
– salariu motivant;
– mediu de lucru profesionist în cadrul unei echipe unite;
– dezvoltare continuă, participare la conferințe și cursuri de perfecționare.

Persoanele interesate sunt invitate să trimită CV-ul la adresa: office@ipgo.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 17 august 2020

AKTIV-LEX INSOLVENŢĂ recrutează consilieri juridici | Bucureşti & Dr. Tr. Severin

ALĂTURĂ-TE ECHIPEI AKTIV LEX!

AKTIV – LEX INSOLVENŢĂ SPRL recrutează consilieri juridici pentru birourile din Bucureşti şi Dr. Tr. Severin.

CERINȚE
– cunoștințe temeinice de drept civil, procedură civilă;
– abilități de comunicare și relaționare cu reprezentanţii societăților din portofoliu;
– să aibă capacitate de a reacţiona rapid şi de a lua decizii corecte în momente critice, asumându-şi responsabilităţi;
– foarte bună capacitate de analiză și sinteză;
– atenție la detalii;
– persoană pozitivă, comunicativă, proactivă, capacitate de lucru în echipă;
– excelentă cunoaștere a limbii române (conversațional, scris și citit);
– cunoștințe temeinice în Microsoft Office, Internet;
– aptitudini interpersonale bine definite și abilitatea de a colabora cu echipa şi cu Managing Partner-ul.

CE OFERIM
Oferim program de lucru rezonabil, remunerație financiară consistentă, probleme de drept interesante, relaționare directă cu clientul, echipă foarte simpatică și mediu de lucru plăcut.

Candidaţii interesaţi de o dezvoltare profesională, într-un climat în care sunt cultivate excelenţa şi spiritul de echipă, sunt rugaţi să transmitã următoarele, la adresa de e-mail: cristian.cirmaciu@aktiv-lex.ro
– CV în limba română;
– foaia matricolă/ supliment la diploma de licență;
– scrisoare de intenție în limba română, în care explicați pe scurt de ce doriți să faceți parte din echipa AKTIV LEX și ce vă motivează în exercitarea profesiei de consilier juridic.

Candidatul ideal trebuie să aibă cunoștințe teoretice solide, să fie dispus să lucreze în echipă, să fie ambițios și dedicat.

Candidaţii selectaţi pentru interviu, vor fi încunoştinţaţi ulterior despre data şi modalitatea de desfăşurarea a acestuia.
Vă rugăm să nu aplicaţi dacă nu corespundeţi ceritelor.

Anunţul este valabil pentru municipiile Bucureşti şi Drobeta Turnu Severin.

* Anunțul expiră la data de 5 august 2020

MAGHIAR BOGDAN & ROŞU IOANA RUXANDRA recrutează consilier juridic | Executare silită

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI MAGHIAR BOGDAN & ROŞU IOANA RUXANDRA recrutează consilier juridic – experienţă minimum 1 an în executare silită.

CA ŞI APTITUDINI, URMĂRIM
– experienţă într-o poziţie similară minimum 1 an;
– o bună organizare, seriozitate şi profesionalism;
– orientare către rezultate;
– cunoştinţe de bază de operare PC;
– abilităţi multi-tasking;
– rezistenţă la stres, discurs fluent, capacitate de a discuta cu părţile din dosare;
– dorinţă de învăţare continuă şi perfecţionare;
– adaptare rapidă la diferite situaţii, prezenţă de spirit.

PRINCIPALELE RESPONSABILITĂŢI
– gestioneză un portofoliu de clienţi alocat;
– redactează acte cu caracter juridic;
– păstrează relaţia cu părţile din dosare;
– deplasări la instanţe, parchete şi alte instituţii în vederea depunerii şi ridicării de documente;
– realizează toate procedurile de comunicare a actelor de procedură;
– monitorizează corespondenţa şi actualizează zilnic baza de date.

DESCRIEREA COMPANIEI
Biroul nostru este unul dintre birourile cu experienţă care activează pe raza Curţii de Apel Bucureşti, fiind pe piaţa serviciilor de executare silită încă din anul 2006, când a fost înfiinţat prin ordin al Ministrului Justiţiei.
În toată această perioadă, echipa noastră a dobândit o vastă experienţă practică şi a beneficiat de o continuă pregătire teoretică în toate activităţile specifice procedurii de executare silită.

În măsura în care consideraţi că aptitudinile dumneavoastră se încadrează în parametrii solicitărilor noastre, aşteptăm CV-urile dumneavoastră pe adresa de e-mail: bej.maghiarbogdan@yahoo.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 24 august 2020

SCOREI & ASOCIAŢII recrutează consilier juridic

Societatea Civilă Profesională de Avocaţi SCOREI & ASOCIAŢII recrutează consilier juridic.

Societatea noastră oferă servicii de asistenţă şi reprezentare juridică în majoritatea ariilor de practică ale dreptului civil care au drept scop protejarea intereselor clientului.
Consilierul juridic urmează să îşi desfăşoare activitatea direct în cadrul departamentului juridic al clientului pe care îl reprezentăm, sub coordonarea şi în colaborare cu SCP SCOREI & ASOCIAŢII. Domeniul de activitate al Societăţii angajatoare presupune prestarea de servicii medicale astfel că orice experienţă în acest sens este considerată un avantaj.

CANDIDATUL IDEAL
– experienţă relevantă de minimum 4 ani în domeniul juridic;
– deține cunoștințe temeinice de drept civil, procedură civilă, drept penal, procedură penală;
– excelente abilități de comunicare și capacitate mare de integrare într-un colectiv;
– deschidere şi disponibilitate spre un progres continuu;
– dă dovadă de acuratețe în redactarea documentelor;
– capacitate superioară de concentrare şi orientare către obiective şi sarcini;
– perseverenţă, responsabilitate şi integritate;
– cunoştinţe de limba engleză – nivel mediu.

RESPONSABILITĂȚI
– redactare acte necesare asistării clientului în fața instanțelor;
– redactare cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri de intervenție, etc;
– asistentă și reprezentare în fața organelor de cercetare penală, registrul comerţului, etc.

OPORTUNITĂŢI
– salariu motivant;
– un loc de muncă stabil într-o companie echilibrată;
– posibilitate de dezvoltare reală din punct de vedere profesional într-un cadru de profesionişti;
– locaţie în Bucureşti.

Aşteptăm CV-urile dvs. la adresele noastre de e-mail: branzoielisa@yahoo.com, andra_p87@yahoo.com, raluca_ioana.neacsu@yahoo.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 29 iunie 2020

SPRING JURIDICAL & BUSINESS CONSULTING recrutează consilier juridic

SPRING JURIDICAL & BUSINESS CONSULTING recrutează consilier juridic.

Spring Juridical & Business Consulting împreună cu echipa sa de specialişti oferă servicii de asistenţă şi reprezentare juridică în majoritatea ariilor de practică ale dreptului civil, drept societar, drept bancar, drept fiscal etc, precum şi servicii de consultanţă business care au drept scop protejarea intereselor clientului.

Spring Juridical & Business Consulting este o companie care creşte constant, se adaptează permanent la nou şi introduce noi servicii pentru a veni în întâmpinarea nevoilor clienţilor săi.

CANDIDATUL IDEAL
– deține cunoștințe temeinice de drept civil, procedură civilă, drept penal, procedură penală;
– excelente abilități de comunicare și capacitate mare de integrare într-un colectiv;
– deschidere şi disponibilitate spre un progres continuu;
– dă dovadă de acuratețe în redactarea documentelor;
– capacitate superioară de concentrare şi orientare către obiective şi sarcini;
– perseverenţă, responsabilitate şi integritate.

RESPONSABILITĂȚI
– redactare acte necesare asistării clienților în fața instanțelor;
– redactare cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri de intervenție, etc;
– asistentă și reprezentare în fața organelor de cercetare penală.

OPORTUNITĂŢI
– schemă de onorarii motivante;
– un loc de muncă stabil într-o companie echilibrată;
– posibilitate de dezvoltare reală din punct de vedere profesional într-un cadru de profesionişti;
– locaţie exclusivistă în Bucureşti.

Aşteptăm CV-urile dvs. la adresa noastră de e-mail: springjuridical@gmail.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 11 iunie 2020

SPRING JURIDICAL & BUSINESS CONSULTING recrutează avocat stagiar / consilier juridic

SPRING JURIDICAL & BUSINESS CONSULTING recrutează avocat stagiar / consilier juridic.

Spring Juridical & Business Consulting împreună cu echipa sa de specialişti oferă servicii de asistenţă şi reprezentare juridică în majoritatea ariilor de practică ale dreptului civil, drept societar, drept bancar, drept fiscal etc, precum şi servicii de consultanţă business care au drept scop protejarea intereselor clientului.

Spring Juridical & Business Consulting este o companie care creşte constant, se adaptează permanent la nou şi introduce noi servicii pentru a veni în întâmpinarea nevoilor clienţilor săi.

CANDIDATUL IDEAL
– deține cunoștințe temeinice de drept civil, procedură civilă, drept penal, procedură penală;
– excelente abilități de comunicare și capacitate mare de integrare într-un colectiv;
– deschidere şi disponibilitate spre un progres continuu;
– dă dovadă de acuratețe în redactarea documentelor;
– capacitate superioară de concentrare şi orientare către obiective şi sarcini;
– perseverenţă, responsabilitate şi integritate.

RESPONSABILITĂȚI
– reprezentare în faţa instanţelor;
– redactare acte necesare asistării clienților în fața instanțelor;
– redactare cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri de intervenție, etc;
– asistentă și reprezentare în fața organelor de cercetare penală.

OPORTUNITĂŢI
– schemă de onorarii motivante;
– un loc de muncă stabil într-o companie echilibrată;
– posibilitate de dezvoltare reală din punct de vedere profesional într-un cadru de profesionişti;
– locaţie exclusivistă în Bucureşti.

Aşteptăm CV-urile dvs. la adresa noastră de e-mail: springjuridical@gmail.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 2 aprilie 2020

AKTIV-LEX INSOLVENŢĂ recrutează consilieri juridici

Aktiv Lex

AKTIV – LEX INSOLVENŢĂ SPRL recrutează consilieri juridici pentru birourile din Bucureşti şi Dr. Tr. Severin.

CERINȚE
– cunoștințe temeinice de drept civil, procedură civilă;
– abilități de comunicare și relaționare cu reprezentanţii societăților din portofoliu;
– să aibă capacitate de a reacţiona rapid şi de a lua decizii corecte în momente critice, asumându-şi responsabilităţi;
– foarte bună capacitate de analiză și sinteză;
– atenție la detalii;
– persoană pozitivă, comunicativă, proactivă, capacitate de lucru în echipă;
– excelentă cunoaștere a limbii române (conversațional, scris și citit);
– cunoștințe temeinice în Microsoft Office, Internet;
– aptitudini interpersonale bine definite și abilitatea de a colabora cu echipa şi cu Managing Partner-ul.

CE OFERIM
Oferim program de lucru rezonabil, remunerație financiară consistentă, probleme de drept interesante, relaționare directă cu clientul, echipă foarte simpatică și mediu de lucru plăcut.

Candidaţii interesaţi de o dezvoltare profesională, într-un climat în care sunt cultivate excelenţa şi spiritul de echipă, sunt rugaţi să transmită documentele menţionate mai jos, la adresa: cristian.cirmaciu@aktiv-lex.ro
– CV în limba română;
– foaia matricolă/ supliment la diploma de licență;
– scrisoare de intenție în limba română, în care explicați pe scurt de ce doriți să faceți parte din echipa AKTIV LEX și ce vă motivează în exercitarea profesiei de consilier juridic.

Candidatul ideal trebuie să aibă cunoștințe teoretice solide, să fie dispus să lucreze în echipă, să fie ambițios și dedicat.
Candidaţii selectaţi pentru interviu, vor fi încunoştinţaţi ulterior despre data şi modalitatea de desfăşurarea a acestuia.
Vă rugăm să nu aplicaţi dacă nu corespundeţi ceritelor.

Anunţul este valabil pentru municipiile Bucureşti şi Drobeta Turnu Severin.

* Anunțul expiră la data de 1 aprilie 2020

SOCIETATE CU DOMENIU DE ACTIVITATE COMERŢ EN-GROS recrutează consilier juridic

SOCIETATE CU DOMENIU DE ACTIVITATE COMERŢ EN-GROS recrutează consilier juridic cu minimum 5 ani experienţă şi temeinice cunoştinţe în domeniile: dreptul muncii; GDPR; dreptul contractelor; drept societar; recuperări creanţe.

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să trimită CV-urile la adresa de e-mail: office@pbat.ro

Anunţul este valabil pentru municipiul Bucureşti.

* Anunțul expiră la data de 20 martie 2020

NICOLESCU DAN-RĂZVAN recrutează consilier juridic

Birou Executor Judecătoresc NICOLESCU DAN-RĂZVAN cu sediul în Bucureşti, sector 4, Calea Şerban Vodă, nr. 28, sc. A, et. 2, ap. 4, recrutează consilier juridic.

CERINŢE
– tehnoredactarea tuturor actelor de executare silită necesare în cadrul procedurii;
– cunoştinţe temeinice în domeniul executării silite;
– cunoștințe temeinice PC și pachet MS Office, viteză de lucru în redactarea actelor;
– experiență de minim 24 luni într-un birou de executor judecătoresc pentru redactare acte de executare silită;
– cunoaşterea aplicaţiei informatice EXECUTOR IT;
– primirea și formarea dosarului de executare silită, gestionarea dosarelor;
– păstrarea relației cu debitorii și creditorii din dosarele gestionate;
– persoană organizată, serioasă, meticuloasă, punctuală.

Vă rugăm să transmiteţi CV-ul dvs. pe adresa de e-mail: bej.razvannicolescu@gmail.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București și/sau judeţul Ilfov.

* Anunţul expiră la data de 11 martie 2020

B | BRAUN recrutează consilier juridic senior | Legal & compliance officer

Eşti interesat de o provocare într-o companie germană care activează în sectorul medical şi farmaceutic?

Vrei să contribui prin expertiza ta la unul dintre cele mai importante proiecte de investiţii ale Grupului B. Braun?

B | BRAUN recrutează Consilier Juridic Senior (Legal & Compliance Officer) in-house pentru sediul din Timişoara.

Program de lucru: Luni – Vineri, 8 ore/zi.

RESPONSABILITĂŢI
– furnizează servicii juridice interne în vederea luării celor mai bune decizii pentru Companie în relaţiile comerciale şi de afaceri;
– consiliază şi asistă în negocieri reprezentanţii Companiei;
– reprezintă interesele şi apără drepturile legitime ale Companiei în faţa autorităţilor publice, instituţiilor de orice natură, precum şi în faţa oricărei persoane juridice sau fizice, română ori străină;
– analizează şi interpretează prevederile legale în vigoare şi nou apărute pentru a furniza sprijin în ceea ce priveşte implicaţiile şi impactul acestora asupra activităţilor şi operaţiunilor companiei în toate domeniile de activitate relevante (drept comercial, civil, dreptul muncii, domeniul sănătăţii – Legea privind reforma în domeniul sănătăţii, legislaţie relevantă în domeniul medicamentelor de uz uman şi dispozitivelor medicale);
– asigură conformitatea activităţii Companiei în linie cu cerinţele şi ghidurile de Compliance ale Grupului B. Braun;
– redactează şi avizează pentru legalitate toate contractele încheiate de Companie;
– asigură suportul necesar şi redactează documentele pentru zona Corporate (hotărâri AGA, CA, Decizii Administratori, Proceduri Interne etc.);
– întocmeşte documentele legale pentru diverse tranzacţii şi negocieri ale Companiei;
– elaborează proceduri interne.

PROFIL CANDIDAT
– studii superioare (Facultatea de Drept);
– experienţă într-o poziţie similară de minim 9-10 ani;
– experienţă în gestionarea de contracte comerciale;
– înţelegerea legislaţiei din domeniul sănătăţii şi a altor normative relevante;
– cunoştinţe avansate de limba engleză;
– cunoştinţe de operare PC (Microsoft Office);
– carnet de conducere categoria B;
– abilităţi de comunicare şi relaţionare;
– orientare spre soluţii;
– adaptabilitate la schimbare şi îmbunătăţire continuă;
– spirit de echipă;
– analiză şi gândire critică.

OFERIM
– stabilitate profesională şi un mediu de lucru orientat către succes;
– dezvoltare într-o companie aflată într-un proces susţinut de creştere şi extindere;
– un pachet salarial competitiv.

DESCRIEREA COMPANIEI
Grupul B. Braun este unul dintre cei mai mari producători mondiali de dispozitive medicale, produse farmaceutice şi servicii de dializă.
Acesta este prezent în România din anul 1998, acoperind prin activitatea sa arii substanţiale din spectrul sănătăţii pacienţilor, de la producţia de soluţii perfuzabile la servicii performante de dializă, de la echipamente chirugicale de top la dezinfectanţi, de la soluţii de nutriţie la soluţii destinate îngrijirii plăgilor.
B. Braun îşi consolidează prezenţa în România prin construcţia unui nou campus lângă Timişoara. Această locaţie va găzdui o fabrică de soluţii perfuzabile, un centru regional de distribuţie, un centru de servicii analitice şi un centru de servicii globale.

Persoanele interesate pot trimite CV-urile la adresa: teodor.suhan@bbraun.com
Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic pentru interviu.

Anunțul este valabil pentru municipiul Timişoara.

* Anunțul expiră la data de 9 martie 2020

CUCIUREANU OANA recrutează consilier juridic

Cabinet de Avocat CUCIUREANU OANA, entitate specializată în dreptul construcţiilor, dreptul muncii şi real estate recrutează consilier juridic.

CERINŢE
– studii juridice;
– cunoştinţe operare PC (MS Office) la un nivel avansat;
– persoană organizată, serioasă, meticuloasă, punctuală;
– cunoştinţe de limba engleză nivel intermediar minim B2; un nivel avansat al limbii engleze (c1 sau c2) constituie un avanataj;
– experienţă în domeniul resurselor umane, avantaj;
– spirit de echipă, eficienţă în prioritizare task-uri;
– disponibilitatea de a evolua, conclucrare eficientă cu avocatul coordonator şi cu restul echipei;
– îndeplinirea sarcinilor alocate la timp.

DESCRIEREA JOBULUI
– redactare şi gestionare contracte specifice domeniului construcţiilor, real estate, sub îndrumarea avocatului coordonator şef de department;
– formalităţi resurse umane – redactare, gestionare contracte de muncă, notificări, decizii, regulamente, situaţii de personal etc;
– asistarea avocatului coordonator în diverse aspecte;
– studii de caz, activitatea de documentare legală;
– acest job este unul full time.

Salariu atractiv, bonus în funcţie de performanţă, alte beneficii, posibilitatea de a activa într-un mediu de lucru plăcut şi de a evolua în cadrul unei echipe de profesionişti.

Dacă apreciaţi că întruniţi criteriile de mai sus, vă rugăm să transmiteţi cv-ul dvs pe adresa de e-mail: avocatoanacuciureanu@gmail.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 5 martie 2020

SOCIETATE SPECIALIZATĂ ÎN MANAGEMENTUL DEŞEURILOR recrutează avocat / consilier juridic

SOCIETATE SPECIALIZATĂ ÎN MANAGEMENTUL DEŞEURILOR, cu o experienţă pe piaţa deşeurilor de peste 18 ani, îşi extinde echipa şi recrutează avocat / consilier juridic.

Dacă ai cel puţin 4-5 ani vechime şi experienţă relevantă în consultanţă comercială, achiziţii publice dar şi în litigii derivate din raporturile între profesionişti, şi vrei să creşti în domeniul acesta şi mai mult, atunci alătură-te echipei noastre.

CE ANUME CĂUTĂM
– un avocat cu o experienţă profesională de 4-5 ani şi cu experienţă relevantă în consultanţă comercială, achiziţii publice dar şi în litigii derivate din raporturile între profesionişti;
– cunoştinţe teoretice şi practice temeinice de drept societar, achiziţii publice, contracte între şi pentru profesionişti, drept civil şi procesual civil, drept administrativ şi contencios administrativ;
– raţionament juridic riguros, capacitate de analiză şi sinteză;
– capacitate de redactare a documentelor juridice într-o manieră coerentă, structurată, utilizând un limbaj juridic adecvat;
– abilităţi de comunicare şi organizare;
– persoană deschisă, creativă, pro-activă şi cu spirit de echipă.

Candidaţii interesaţi de dezvoltare profesională într-un mediu de lucru plăcut sunt rugaţi să trimită un CV în limbă română şi o scrisoare de intenţie la adresa de e-mail: recrutari.2017@gmail.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 5 martie 2020

MAZILU & ASOCIAŢII recrutează consilier juridic | Executare silită

S.C.P.E.J. MAZILU & ASOCIAŢII, cu sediul în în Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 45, bl. M 15, sc. C, parter, ap. 68-69, Sector 3, recrutează consilier juridic cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

CONDIŢII OBLIGATORII PENTRU OCUPAREA POSTULUI
– cunoştinţe temeinice în ceea ce priveşte procedura executării silite;
– cunoştinţe operare PC: Windows, Microsoft Office;
– cunoaşterea sistemului informatic ZENIC;
experienţă anterioară de minim 2 ani într-un birou de executor judecătoresc;
– bune abilităţi de comunicare, prezentare, planificare, organizare.

Cei interesaţi pot transmite CV-ul la adresa de e-mail: office@cabinetexecutori.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 4 martie 2020

CĂTĂLIN VIŞAN & MANUEL ANDREI DORCIOMAN recrutează consilier juridic

CĂTĂLIN VIŞAN & MANUEL ANDREI DORCIOMAN recrutează consilier juridic.

Candidatul ideal este o persoană activă, organizată, competitivă, care deţine cunoștințe și abilități de operare PC, în special Word, Excel, Outlook.

Experienţa în cadrul unui birou de executori judecătoreşti pe o poziţie de consilier juridic şi cunoaşterea aplicaţiei Zenic Executor sau Executor It reprezintă un avantaj.

Candidatul selectat va face parte dintr-o echipă de analiză a dosarelor de executare silită.

PRINCIPALELE RESPONSABILITĂŢI
– gestionează portofoliul de dosare alocat de către executorul judecătoresc sau superiorul ierarhic desemnat de executorul judecătoresc;
– emite şi comunică toate actele, documentele precum şi corespondenţa din dosarele alocate cu respectarea dispoziţiilor legale legate de formă şi conţinutul acestora, cu respectarea termenelor procedurale;
– efectuează toate formele de publicitate solicitate de lege pentru procedura de executare silită;
– efectuează verificări periodice ale debitorilor urmăriţi pentru identificarea bunurilor cu care aceştia figurează. Întreprinde toate demersurile necesare pentru urmărirea tuturor bunurilor aflate în patrimoniul debitorilor şi recuperarea cu celeritate a creanţei urmărite;
– păstrează relaţia directă cu debitorii din dosarele gestionate, obţine de la aceştia toate informaţiile legate de bunuri, venituri, documente de proprietate, etc, încheie angajamente de plată cu acordul prealabil al executorului judecătoresc şi al creditorului;
– monitorizează încasările din dosarele gestionate, plăţile efectuate de către debitori şi respectarea angajamentelor de plată, identifică noi soluţii pentru recuperarea rapidă şi integrală a creanţelor urmărite;
– monitorizează zilnic corespondenţa primită în dosarele gestionate, introduce în Baza de date individuală răspunsurile primite şi decide cu privire la măsurile aplicabile în funcţie de situaţie;
– completează zilnic Baza de date individuală cu informaţiile despre operaţiunile zilnice efectuate sau modificările aduse în portofoliul instrumentat;
– transmite instanţelor şi altor entităţi abilitate de lege, în forma solicitată şi prevăzută de lege documentele solicitate din dosarele instrumentate;
– gestionează relaţia cu creditorul din punct de vedere al informărilor periodice legate de stadiul dosarelor de executare silită. Oferă creditorilor toate informaţiile solicitate în legătură cu procedura din dosarele gestionate, cu respectarea termenelor contractuale şi a formei de raportare stabilite cu aceştia.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită un CV la adresa de e-mail: office@visan-dorcioman.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București și/sau judeţul Ilfov.

* Anunţul expiră la data de 28 februarie 2020

AEQUITAS recrutează consilier juridic junior

Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi AEQUITAS recrutează Consilier Juridic Junior pentru a se alătura echipei noastre.

CERINŢELE CANDIDATULUI IDEAL
– absolvent/ă de studii juridice;
– cunoaşterea aplicaţiei software ZENIC constituie un avantaj;
– cunoştinţe de operare calculator (Microsoft Office, Internet);
– determinare şi orientare spre rezultate;
– atenţie la detalii;
– responsabilitate, implicare şi seriozitate;
– abilităţi de comunicare şi spirit de echipă.

DESCIEREA JOBULUI – ATRIBUŢII
– gestionarea portofoliului repartizat prin depunerea tuturor diligenţelor necesare în vederea punerii în executare silită a titlurilor executorii din cadrul dosarelor de executare, în toate formele prevăzute de Codul de Procedură Civilă şi alte dispoziţii legale în materie;
– tehnoredactarea tuturor actelor de executare silită necesare în cadrul procedurii;
– procesarea corespondenţei aferente dosarelor de executare aflate în portofoliu;
– acordarea de consultanţă creditorilor/debitorilor.

Perioadă determinată cu posibilitate de prelungire.

DESCRIEREA COMPANIEI
Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi „AEQUITAS” din Bucureşti este specializat în îndeplinirea procedurilor specifice de executare silită, notificarea actelor, recuperări de creanţe inclusiv pe cale amiabilă, evacuări, puneri în posesie, executări silite mobiliare şi imobiliare. Executorii judecătoreşti din cadrul Biroului nostru îşi exercită atribuţiile în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 188/2000, republicată.
Organizarea biroului permite desfăşurarea activităţilor stabilite prin lege în competenţa noastră în Municipiul Bucureşti precum şi în judeţele Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Teleorman.

Dacă eşti interesat trimite CV–ul tău la adresa noastră de e-mail: office@ejb.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 17 februarie 2020

VIOLETA PÂRVAN recrutează consilier juridic | Executare silită

Birou Executor Judecătoresc VIOLETA PÂRVAN recrutează consilier juridic.

RESPONSABILITĂŢI
– redactare documente specifice activităţii de executare silită (acte de executare silită, notificări, etc);
– monitorizare dosare execuţionale;
– preluarea, înregistrarea, îndosarierea şi arhivarea corespondenţei;
– menţinerea relaţiei cu clienţii.

CERINŢE
– absolvent al Facultăţii de Drept;
– cunosterea dispoziţiilor Codului de procedură civilă privind executarea silită;
– capacitate de însuşire rapidă a informaţiilor;
– viteză mare de tehnoredactare (cunoaşterea programelor word şi excel);
– atenţie sporită la detalii;
– disponibilitate la program de lucru prelungit;
– corectă utilizare a limbii române (scris şi vorbit);
– abilităţi de comunicare într-un mediu profesional care răspunde cerinţelor clienţilor;
– dorinţă de a lucra în echipă pe termen lung;
– confidenţialitate.

Aplicanţii sunt rugaţi să trimită CV-ul la adresa de e-mail: executorparvan@gmail.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 6 februarie 2020

SYNEVO ROMÂNIA is recruiting legal advisor

SYNEVO ROMÂNIA is recruiting Legal Advisor, who is expected to provide support to the company on aspects related to legal matters, in accordance with company, group policies and applicable laws, as well as activity specific requirements.

ESSENTIAL SKILLS AND ABILITIES
To fulfill the role, you should possess excellent analytical, researching, drafting skills and legal English. Strong interpersonal and communication skills, ability to take good decisions based on judgment and ability to deal appropriately with the confidential information are absolutely essential. You should be an excellent team player with the ability to prioritize work, especially when some deadlines need to be met. Also, you must keep updated with all the laws and should be able to apply them in the given situation.

EDUCATIONAL BACKGROUND
If you are planning to apply, then you should hold at least a bachelor’s degree from a prestigious university in law. Also, a master’s degree will definitely be preferred. 4-year experience in a legal department of an international company (or similar experience in a law firm) is mandatory.
Strong theoretical and practical knowledge in civil, commercial and companies’ law and specific legislation knowledge in: protection of personal data, patient rights and e-commerce.

KEY RESPONSIBILITIES
– ensures that all rules, regulations and procedures of the company are according to the legislation;
– performs legal research and analysis on various legal matters and provides updates on legal developments affecting the business by using various resources and selecting the relevant material to analyze the legal information;
– provide consultancy and internal advice in various areas, such as regulatory issues (medical), data protection, employment, etc;
– advises on contract, contract compliance and different legal aspects and drafting legal opinions;
– propose solutions for risks mitigation;
– reviewing legal and other relevant documents and identifying the most important issues that need to be addressed on a priority basis;
– preparing and/ or review of legal documents (contracts, addenda, legal opinions);
– draw up formalities regarding the settlement of disputes and monitor the implementation of the legal clauses;
– actively monitoring the litigation portfolio and submitting reports, when needed.

Synevo is the leading provider of diagnostic laboratory services in Romania, offering more than 2,000 routine and advanced tests across all clinical pathology areas. Synevo Romania operates a national network of 16 laboratories and more than 99 blood drawing points, while performing almost 16 million tests in 2018.

Synevo Romania is part of Medicover – a leading international Healthcare and Diagnostic Services company founded in 1995.

If you meet our requirements and are interested in joining our team we will be pleased to meet you.
You can send your resume at: smaranda.huluta@synevo.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 23 decembrie 2019

GLOBAL RECORDS recrutează consilier juridic

GLOBAL RECORDS este în căutarea unui tânăr jurist, având minim 2 ani experienţă într-o companie românească şi dornic să descopere industria muzicală şi de divertisment.

Dacă eşti interesat, aşteptăm CV-ul tău şi câteva detalii despre ce te motivează să aplici la acest post în echipa noastră, la adresa: hr@globalrecords.com

Anunțul este valabil pentru municipiul Bucureşti.

* Anunțul expiră la data de 19 decembrie 2019

THEMIS recrutează consilier juridic | Executare silită

THEMIS recrutează consilier juridic | Executare silită.

CANDIDATUL IDEAL
– absolvent şi licenţiat al Facultăţii de Drept;
– cunoaşterea legislaţiei specifice domeniului executării silite reprezintă un plus, însă nu este un criteriu eliminatoriu;
– cunoştinţe de operare PC, în special Microsoft Office;
– atitudine pozitivă, optimist, dispus să înveţe şi să se dezvolte profesional;
– abilităţi de organizare şi planificare, atenţie la detalii şi capacitate de analiză a informaţiilor;
– experienţă în domeniul recuperării creanţelor este un plus.

DESCRIEREA JOBULUI
– gestionarea portofoliului de dosare execuţionale atribuite;
– întocmirea şi redactarea actelor de executare silită;
– analiza situaţiilor juridice ivite în dosarele de executare gestionate şi exprimarea punctelor de vedere;
– menţinerea relaţiilor cu instituţiile publice şi clienţii biroului;
– redactarea cererilor cu caracter juridic specifice activităţii de executare silită;
– întocmirea rapoartelor aferente activităţii desfăşurate.

BENEFICII
– pachet salarial atractiv;
– abonament medical la o clinică privată;
– bonusuri de performanţă şi alte bonusuri specifice oferite de-a lungul anului;
– oportunităţi de dezvoltare în carieră într-un mediu dinamic.

DESCRIEREA COMPANIEI
Experienţa în domeniul recuperării creanţelor ne-a învăţat că eficienţa constă în efectuarea cu responsabilitate şi promptitudine a actelor de executare silită, timpul fiind principalul adversar al ratei de succes.
Principalul nostru scop este perfecţionarea continuă prin căutarea de idei şi proceduri noi care să ducă la maximizarea ratei de succes a recuperării creanţelor.
Acestea sunt doar o parte din motivele care au condus la asocierea executorilor judecătoreşti Creangă Mădălin-Iulian, Tudorache Cătălin-Andrei, Tudorache Cătălin-Silviu şi Ion Constantin-Aurelian, prin fuziunea ”Biroului Executorului Judecătoresc Tudorache Cătălin Andrei” şi ”Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi Creangă, Tudorache şi Ion”, asociere ce a intervenit ca o etapă firească în evoluţia noastră ca profesionişti.

O PARTE DIN CARACTERISTICILE CARE NE RECOMANDĂ SUNT
– colectivul, format dintr-o echipă tânără şi totuşi experimentată, dinamică şi extrem de bine organizată;
– aplicaţia informatică a biroului, dezvoltată in house, care facilitează gestionarea sarcinilor zilnice şi permite interacţionarea cu clienţii biroului într-un mod inedit;
– atitudinea inovatoare, ce ne îndeamnă să experimentăm şi să ne dezvoltăm în permanenţă aptitudinile şi cunoştinţele în domeniul de activitate;
– spiritul de echipă, ce ne ajută să evoluăm împreună şi să întărim relaţiile interpersonale.

TE INVITĂM SĂ TE ALĂTURI ECHIPEI NOASTRE DACĂ EŞTI INTERESAT SĂ
– faci parte dintr-un proiect inovator în domeniul executării silite;
– îţi aprofundezi cunoştinţele în domeniul recuperării creanţelor;
– îţi dezvolţi în mod progresiv abilităţile curente şi să deprinzi noi abilităţi;
– te integrezi într-un colectiv tânăr şi dinamic în care spiritul de echipă este extrem de apreciat.

Persoanele interesate sunt invitate să trimită CV-ul la adresa: cristina.cretu@themis.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 13 decembrie 2019

IPGO & Data Protection recrutează consilier juridic / avocat

IPGO & Data Protection recrutează consilier juridic / avocat.

CINE SUNTEM?
IPGO & Data Protection este o societate specializată în consultanță privind protecția datelor cu caracter personal ce activează de peste 10 ani în domeniu, acoperind o gamă largă de sectoare de activitate.

CE CĂUTĂM LA VIITORUL NOSTRU COLEG
– studii superioare juridice;
– cunoştinţe de operare calculator (Microsoft Office, Internet);
– determinare şi orientare spre rezultate;
– atenţie la detalii;
– abilităţi de comunicare şi spirit de echipă.

CE OFERIM?
– salariu motivant;
– mediu de lucru profesionist în cadrul unei echipe unite;
– dezvoltare continuă, participare la conferințe și cursuri de perfecționare.

Persoanele interesate sunt invitate să trimită CV-ul la adresa: office@ipgo.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 12 decembrie 2019

MAGHIAR BOGDAN & ROŞU IOANA RUXANDRA recrutează consilier juridic

BEJA MAGHIAR BOGDAN & ROŞU IOANA RUXANDRA recrutează consilier juridic.

CANDIDATUL IDEAL
Ca şi aptitudini, urmărim:
– o bună organizare, seriozitate şi profesionalism;
– orientare către rezultate;
– cunoştinţe de bază de operare PC;
– abilităţi multi-tasking;
– rezistenţă la stres, discurs fluent, capacitate de a discuta cu părţile din dosare;
– dorinţă de învăţare continuă şi perfecţionare;
– adaptare rapidă la diferite situaţii, prezenţă de spirit.

PRINCIPALELE RESPONSABILITĂŢI
– gestioneză un portofoliu de clienţi alocat;
– redactează acte cu caracter juridic;
– păstrează relaţia cu părţile din dosare;
– deplasări la instanţe, parchete şi alte instituţii în vederea depunerii şi ridicării de documente;
– realizează toate procedurile de comunicare a actelor de procedură;
– monitorizează corespondenţa şi actualizează zilnic baza de date.

DESCRIEREA COMPANIEI
Biroul nostru este unul dintre birourile cu experienţă care activează pe raza Curţii de Apel Bucureşti, fiind pe piaţa serviciilor de executare silită încă din anul 2006, când a fost înfiinţat prin ordin al Ministrului Justiţiei.
În toată această perioadă, echipa noastră a dobândit o vastă experienţă practică şi a beneficiat de o continuă pregătire teoretică în toate activităţile specifice procedurii de executare silită.

În măsura în care consideraţi că aptitudinile dumneavoastră se încadrează în parametrii solicitărilor noastre, aşteptăm CV-urile dumneavoastră pe adresa de e-mail: executor.rosuruxandra@gmail.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 18 noiembrie 2019

VIOLETA PÂRVAN recrutează consilier juridic

Birou Executor Judecătoresc VIOLETA PÂRVAN recrutează consilier juridic.

RESPONSABILITĂŢI
– redactare documente specifice activităţii de executare silită (acte de executare silită, notificări, etc);
– monitorizare dosare execuţionale;
– preluarea, înregistrarea, îndosarierea şi arhivarea corespondenţei.

CERINŢE
– absolvent al Facultăţii de Drept;
– capacitate de însuşire rapidă a informaţiilor;
– viteză mare de tehnoredactare (cunoaşterea programelor word şi excel);
– atenţie sporită la detalii;
– disponibilitate la program de lucru prelungit;
– corectă utilizare a limbii române (scris şi vorbit);
– abilităţi de comunicare într-un mediu profesional care răspunde cerinţelor clienţilor;
– dorinţă de a lucra în echipă pe termen lung;
– confidenţialitate.

Aplicanţii sunt rugaţi să trimită CV-ul la adresa de e-mail: executorparvan@gmail.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 14 noiembrie 2019