AEQUITAS recrutează consilier juridic junior

Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi AEQUITAS recrutează Consilier Juridic – Junior având atribuţii în departamentul Secretariat Juridic.

CERINŢELE CANDIDATULUI IDEAL
– absolvent/ă de studii juridice;
– cunoştinţe de operare calculator (Microsoft Office, Internet);
– determinare şi orientare spre rezultate;
– atenţie la detalii;
– responsabilitate, implicare şi seriozitate;
– abilităţi de comunicare şi spirit de echipă.

DESCIEREA JOBULUI – ATRIBUŢII
– preluarea apelurilor telefonice primite de la debitori/ creditori/ terţi şi acordarea de consultantă;
– procesarea corespondenţei aferente dosarelor de executare şi înregistrarea acesteia pe rolul biroului;
– înregistrarea şi comunicarea notificărilor transmise prin intermediul biroului.

DESCRIEREA COMPANIEI
Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi „AEQUITAS” din Bucureşti este specializat în îndeplinirea procedurilor specifice de executare silită, notificarea actelor, recuperări de creanţe inclusiv pe cale amiabilă, evacuări, puneri în posesie, executări silite mobiliare şi imobiliare. Executorii judecătoreşti din cadrul Biroului nostru îşi exercită atribuţiile în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 188/2000, republicată.
Organizarea biroului permite desfăşurarea activităţilor stabilite prin lege în competenţa noastră în Municipiul Bucureşti precum şi în judeţele Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Teleorman.

Dacă eşti interesat trimite CV–ul tău la adresa noastră de e-mail: office@ejb.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 25 iunie 2021

VOINESCU LAWYERS recrutează paralegal

VOINESCU LAWYERS și mărește echipa pluridisciplinară prin recrutarea unei persoane care să ocupe poziția de paralegal.

Pentru ocuparea acestei poziții, candidatul trebuie să fie absolvent al unei facultăți de drept, să cunoască limba engleză la un nivel avansat și să aibă cunoștințe solide de operare PC.

Atribuțiile specifice postului vor implica îndeplinirea a diverse sarcini cu caracter juridic, dar și a unor atribuții administrative, în funcție de nevoile societății.

PRINTRE BENEFICIILE POSTULUI SE NUMĂRĂ
– compensația financiară competitivă;
– șansa de a lucra într-o echipă tânără și profesionistă de avocați; precum și
– posibilitatea de dezvoltare pe termen mediu și lung în cadrul unei societăți în plină ascensiune.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-ul și scrisoarea de intenție, ambele redactate în limba engleză, la următoarele adrese de e-mail: gabriel.voinescu@voinesculawyers.com și/sau timeea.ciudin@voinesculawyers.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 10 iunie 2021

LUŢU & ASOCIAŢII recrutează secretară

LUŢU & ASOCIAŢII recrutează secretară.

Eşti o persoană foarte bine organizată? Ai abilităţi bune de comunicare şi vorbeşti limba engleză? Dacă răspunsul este da, te rugăm să te alături echipei noastre. Vei ajuta o echipă de avocaţi în sarcinile curente administrative şi de secretariat.

PRINCIPALELE ATRIBUŢII VOR FI
– gestionarea corespondenţei cu clienţii, furnizori şi instituţii;
– preluarea solicitărilor generale primite din partea clienţilor şi colaboratorilor;
– cunoaşterea agendei de lucru a avocaţilor;
– organizare întâlniri, deplasări, conferinţe telefonice;
– organizare, îndosariere, arhivare, copiere şi scanare documente;
– preluare şi transmitere mesaje telefonice.

Te rugăm să ne trimiţi CV ul la adresa: office@lutu.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 24 iunie 2021

bpv GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ recrutează consilier juridic intern

bpv GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ recrutează consilier juridic intern (inhouse) – dezvoltator imobiliar de top.

Îl asistăm pe unul dintre clienţii noştri, Forty Management, un grup românesc de top în dezvoltări imobiliare din România, cu active de aproximativ 100 milioane Euro, să recruteze un consilier juridic intern (inhouse).

Forty Management este un dezvoltator imobiliar de proiecte mixte verzi sub brandul Central District. Compania crează locuri care să inspire, proiecte în care viziunea și designul atent să adauge valoare de durată, fără compromisuri.

CANDIDATUL IDEAL AR TREBUI SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIŢII
– experienţă ca avocat sau consilier juridic de 5-6 ani, dobândită în practica de Drept imobiliar şi construcţii dintr-o societate de avocaţi recunoscută sau într-o companie de dezvolarea imobiliară sau de construcţii;
– experienţă în chestiuni de guvernanţă corporativă reprezintă un plus;
– abilitate de a înţelege obiectivele de afaceri ale organizaţiei şi felul în care funcţia juridică poate sprijini atingerea acestor obiective;
– personalitate dinamică, proactivă, cu atitudine orientată către obţinerea de rezultate;
– capacitate de auto-gestionare;
– jucător de echipă, focalizat pe a oferi cele mai bune servicii de suport clienţilor interni.

COMPANIA OFERTĂ ANGAJAŢILOR SĂI BENEFICII LA NIVELUL SUPERIOR AL INDUSTRIEI ÎN CARE ACTIVEAZĂ
– remuneraţie competitivă, inclusiv bonusuri anuale de performanţă;
– beneficii suplimentare în linie cu politica companiei aplicabilă tuturor angajaţilor;
– mediu de lucru plăcut, sub conducerea unei echipe de management ambiţioase şi dinamice;
– lucrul flexibil şi de la distanţă, în linie cu politica companiei.

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să trimită un CV, însoţit de scrisoare de motivare în care să evidenţieze măsura în care îndeplinesc cerinţele postului, la adresa: recrutare_ext@bpv-grigorescu.com
Orice solicitări de clarificare sau informaţii suplimentare pot fi trimise la aceeaşi adresă.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 16 iunie 2021

SINESCU & ASOCIAȚII recrutează secretară / tehnoredactor notarial

SINESCU & ASOCIAȚII recrutează secretară / tehnoredactor notarial.

CERINŢE
– experiență în domeniul notarial este esențială;
– capacitatea de a lucra acte notariale, completarea dosarului cu toate documenetele necesare instrumentării actului notarial, studierea lor pentru a corespunde realității, etc;
– experienţă în programul INFONOT – program de înregistrare/ verificare a Registrelor Notariale Naţionale;
– atenție sporită la detalii;
– punctualitate;
– capacitatea de a lucra sub presiunea timpului;
– amabilitatea cu clienţii, comunicativitatea, deschiderea către aceștia și problemele lor, răbdarea, capacitatea de organizare, adaptabilitatea sunt esenţiale.

RESPONSABILITĂŢI
Tehnoredactarea actelor notariale, astfel:
– studierea dosarului în vederea perfectării actului notarial, comunicarea actelor lipsă și eventual obținerea lor, dacă este posibil;
– pregătirea dosarului – atât în format hârtie, cât și digital, obţinerea documentelor lipsă;
– pregătirea proiectului de act spre a fi dat notarului pentru verificare;
– păstrarea legăturii cu clientul;
– însoțirea notarului în deplasări dacă este cazul;
– predarea încheierii de intabulare clientului.

CV-urile și scrisorile de intenție vor fi transmise doar la adresa de e-mail: andreea.carbunaru@bnpsinescu.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 14 iunie 2021

DECALEX recrutează consultant GDPR

Echipa DECALEX se măreşte şi este în căutarea unui nou coleg, viitor consultant GDPR în proiectele pe care le derulăm.

Este o ocazie bună de dezvoltare personală/profesională, întrucât vei lucra cot la cot cu antreprenori şi consultanţi smart, cât şi cu clienţi din multiple domenii.

Dacă eşti interesat, trimite-ne un email la adresa team@decalex.ro cu CV-ul tău.

PE CINE CĂUTĂM
– studii în domeniul juridic finalizate;
– experienţă relevantă în funcţia de data protection officer/ compliance officer/ jurist de minim 6 luni (cumulate pentru funcţiile menţionate anterior);
– cunoştinţe avansate de legislaţie privind protecţia datelor cu caracter personal (Regulamentul UE nr. 2016/679, ghidurile emise de Grupul de Lucru Art. 29, Legea nr. 506/2004 etc.);
– constituie un avantaj experienţa/ cunoştinţele în IT;
– cunoştinţe operare PC (Microsoft Office) şi de realizare a prezentărilor;
– limba Engleză – nivel mediu/ avansat, scris şi vorbit;
– orientare spre rezultate, cu simţ de răspundere, capabil să lucreze eficient;
– abilităţi de analiză şi sinteză;
– imparţialitate;
– fire analitică pentru a identifica riscuri la nivelul activităţii unei companii şi de a propune măsuri de prevenire sau eliminare a acestora;
– abilităţi de comunicare, capacitatea de a respecta termenele limita de lucru, iniţiativă, atitutidine pozitivă;
– experienţă în administrarea comunicării profesionale cu consultanţii externi, autorităţile de supraveghere şi instituţii publice.

CE VA FACE
– oferă consultanţă şi suport în procesele de evaluare şi implementare a prevederilor GDPR;
– propune planuri de îmbunătăţire a proceselor din activitate; evaluează riscurile la care poate fi supusă compania în activitatea sa din perspectiva GDPR;
– analizează şi verifică conformitatea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal;
– monitorizează respectarea prevederilor GDPR, a altor dispoziţii de drept comunitar sau de drept intern referitoare la protecţia datelor şi a politicilor companiei în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităţilor şi acţiunile necesare şi de formare a personalului implicat în operaţiunile de prelucrare, precum şi auditurile aferente;
– redactează contracte de prelucrare a datelor cu caracter personal (DPA);
– verifică şi validează din perspectivă protecţiei datelor cu caracter personal regulamente, documente;
– elaborează inventarul şi deţine un registru al operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal din cadrul societăţii;
– informează, consiliază și emite recomandări în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal;
– implementează şi monitorizează cerinţele impuse cu privire la protecţia datelor cu caracter personal;
– participă în mod activ la realizarea evaluărilor de tip DPIA.

Anunțul este valabil pentru București.

* Anunțul expiră la data de 14 iunie 2021

TROFIN & ASOCIAŢII recrutează asistent manager

TROFIN & ASOCIAŢII recrutează asistent manager.

CERINŢE
– studii medii sau superioare;
– experienţă în activitatea de secretariat;
– cunoştinţe avansate PC;
– cunoaştere limba engleză la nivel mediu;
– abilităţi de comunicare intr-un mediu profesional;
– cunoaştere a limbii române, exprimare corectă şi coerentă, atât verbal cât şi în scris;
– capacitate de memorare rapidă a informaţiilor;
– capacitate de gestionare a situaţiilor dificile şi de prioritizare şi planificare a activităţilor;
– rezistenţă la stres, capacitate de analiză şi sinteză; atenţie sporită la detalii; punctualitate, capacitatea de a lucra atât individual, cât şi în echipă, confidenţialitate, organizare, responsabilitate, profesionalism.

DESCRIERE JOB
– activitate de secretariat;
– primeşte, înregistrează şi repartizează corespondenţa primită prin poştă, preia şi redirecţionează apelurile telefonice;
– asigurarea necesarului de birotică şi consumabile;
– asigurarea relaţiei cu departamentul financiar, organizarea şi centralizarea documentelor financiare;
– asigură păstrarea registrului unic de intrări/ ieşiri al documentelor;
– copiază/ redactează/ tehnoredactează/ scanează diferite documente;
– îndosarierea şi arhivarea documentelor companiei;
– caută periodic pe portalul instanţelor şi alte site-uri de specialitate informaţii cu privire la dosare.

OPORTUNITĂŢI
– un mediu de lucru colegial care încurajează inițiativele și comunicarea;
– compensaţie financiară competitivă;
– şansa de a lucra cu o echipă tânără, dar experimentată;
– un birou plăcut, situat la doar 7 minute de mers pe jos de staţia de metrou Piaţa Iancului.

Aşteptăm CV- urile dvs. la adresa noastră de e-mail: office@trofin.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 10 iunie 2021

POPESCU & ASOCIAȚII recrutează asistent/ă | secretar/ă recepție

POPESCU & ASOCIAȚII recrutează asistent/ă | secretar/ă recepție.

RESPONSABILITĂȚI
– întâmpină vizitatorii și îi îndrumă către sala de întâlniri;
– îndeplinește activități de protocol;
– primește, înregistrează și repartizează corespondența primită prin poștă;
– preia și redirecționează apelurile telefonice;
– asigură și răspunde de expedierea în bune condiții a tuturor plicurilor;
– îndosariază și arhivează documentele companiei;
– asigură păstrarea registrului unic de intrări/ ieșiri al documentelor;
– copiază/ redactează/ tehnoredactează/ scanează diferite documente;
– stabilește necesarul de consumabile pentru companie și gestionează aprovizionarea (papetărie, protocol, alte materiale consumabile);
– transmite periodic informări cu privire la stadiul dosarelor și informațiile obținute;
– caută periodic pe portalul instanțelor și alte site-uri de specialitate informații cu privire la dosare sau alte aspecte solicitate de colaboratorii și asociații societății;
– îndeplinește orice alte atribuții aferente postului.

CERINȚE
– studii medii sau superioare;
– capacitatea de a respecta cerințele și termenele de predare a lucrărilor;
– capacitate de prioritizare și planificare a task-urilor, organizare și simț ridicat al responsabilității;
– capacitatea de a lucra atât individual, cât și în echipă;
– cunoașterea programelor MS Office;
– cunoașterea limbii engleze (o altă limbă străina reprezintă un avantaj);
– experiența într-o societate de avocatură reprezintă un avantaj.

BENEFICII
– șansa de a lucra cu o echipă tânără, dar experimentată;
– un mediu de lucru colegial care încurajează inițiativele și comunicarea;
– un birou plăcut, situat la doar 5 minute de mers pe jos de stația de metrou Piața Victoriei.

POPESCU & ASOCIAȚII este una dintre societățile de avocatură recunoscute din România, cu experiență dovedită în consultanță juridică, precum și în aria litigiilor și a dreptului penal, societatea și avocații săi fiind incluși în clasamentele prestigioaselor anuare juridice, precum Legal 500, Chambers & Partners, IFLR 1000 și Benchmark Litigation.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-urile la adresa: cariere@popescu-asociatii.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 9 iunie 2021

MIHĂLCESCU & ASOCIAŢII recrutează secretară

Societatea civilă de avocați MIHĂLCESCU & ASOCIAŢII recrutează secretară cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, preferabil cu experiență în domeniul juridic.

Candidații interesați sunt invitați să trimită CV-ul la adresa de e-mail: lexexpert@bestlawyers.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 7 iunie 2021

PRIME INSOLV PRACTICE recrutează analist financiar

PRIME INSOLV PRACTICE recrutează analist financiar.

Căutăm coleg/ colegă care gândește în cifre, cu o gândire abstractă, interest/ă de modul în care poți găsi aproape orice soluții aplicând calcule și formule matematice.

Dacă te regăsești în descriere, dacă îți place să descifrezi misterele unui bilanț și cel mai important, dacă îți plac balanțele (financiare, bineînțeles) atunci pe tine te căutăm.

RESPONSABILITĂȚI
– însuşirea surselor de finanţare active şi a cunoştinţelor necesare elaborării de proiecte cu finanțare nerambursabilă, în conformitate cu Ghidurile solicitantului și cu legislația românească și/sau europeană în vigoare;
– elaborarea documentaţiilor economico-financiare aferente proiectelor cu finanțare nerambursabilă (Planuri de afaceri/ Studii de pre-/fezabilitate/ Memorii justificative, respectiv analize și planificări financiare, Analize cost-beneficiu, devize și bugete de investiții etc.);
– participarea la întocmirea de planuri de afaceri și strategii de dezvoltare a afacerii, studii de oportunitate etc. (analize pe istoric, previziuni financiare, bugete de investiții, centre de cost, cash-flow etc.);
– oferirea de consultanță de specialitate clienților.

CERINȚE
– studii superioare economice;
– experiență de minim 3 ani în domeniul economico-financiar, în domeniul Legii nr. 85/2014 (analize și proiecții financiare, planuri de reorganizare);
– experiența similară pe analiza situațiilor financiare, analiză patrimonială;
– de asemenea, experiența în managementul afacerilor constituie un real avantaj;
– abilităţi foarte bune de comunicare şi bun coechipier. Perseverenţă în atingerea obiectivelor propuse, capacitate şi motivare de a învăţa lucruri noi. Atitudine open-mind, creativitate şi iniţiativă. Gândire analitică şi potenţial crescut de concentrare;
– asumarea responsabilităţilor în sarcinile cu termene limită;
– limba engleză nivel avansat;
– utilizarea MS Office, Excel la nivel avansat;
– abilităţi foarte bune de comunicare;
– capacitatea de a rezolva probleme şi de a implementa soluţii alternative;
– abordare orientată spre rezultate;
– abilitatea de a prioritiza activităţile în funcţie de nevoile companiei;
– abilităţi de lucru în echipă şi coordonare a activităţilor;
– transparenţă şi un cod de conduită etică.

BENEFICII OFERITE
– salariu atractiv;
– telefon mobil și laptop de serviciu;
– integrarea într-un mediu de lucru plăcut şi confortabil;
– o echipă profesionistă.

Candidaţii interesaţi pot trimite un curriculum vitae însoţit de o scrisoare de intenţie la următoarea adresă de e-mail: office@primeinsolv.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul Bucureşti.

* Anunțul expiră la data de 28 mai 2021

BEREVOIANU & ASOCIAȚII recrutează tehnoredactor acte notariale

Societatea Profesională Notarială BEREVOIANU & ASOCIAȚII, o echipă tânără, dinamică și profesionistă, își caută coleg(ă) pentru poziția de tehnoredactor acte notariale.

CERINȚE
– experiența de cel puțin 2 ani într-un birou notarial în poziția de tehnoredactor acte notariale este obligatorie;
– studii superioare, absolvent/ă al/a unei Facultăți de Drept;
– rapiditate și acuratețe în tehnoredactarea actelor notariale în baza documentației puse la dispoziție și a prevederilor legale aplicabile;
– abilități de comunicare și relaționare interumană (amabilitate și deschidere față de clienți și de membrii echipei);
– atenție la detalii, capacitate de organizare;
– cunoștințe avansate de operare PC (pachetul Microsoft Office);
– rigurozitate în respectarea termenelor limită și a sarcinilor.

DESCRIEREA JOBULUI
– tehnoredactează acte notariale: declarații, procuri, contracte de vânzare, contracte de ipotecă, succesiuni, divorțuri etc;
– asigură o verificare preliminară a documentelor puse la dispoziție de către părți sub supravegherea notarului public coordonator;
– pregătirea documentației necesare întocmirii actelor și informarea clienților cu privire la documentele necesare în vederea încheierii acestora;
– finalizarea actelor pentru a fi semnate;
– verificarea și înscrierea acestor acte în registrele electronice notariale;
– realizarea relației directe cu publicul într-un mod deschis, amabil și profesionist și păstrarea corespondenței specifice via email sau telefon;
– întocmirea mapelor respectivelor documente/ proceduri notariale pentru a fi arhivate.

Salariu atractiv, negociat în urma interviului de angajare.

Persoanele interesate sunt rugate să îşi trimită CV-ul la următoarea adresă: ioana@notardiaconu.ro

Societate profesională notarială BEREVOIANU & ASOCIAȚII este amplasată în centrul orașului București, în zona Universitate, pe strada Vasile Conta, la o distanță de 2 minute de stația de metrou Universitate.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 27 mai 2021

COȘOREANU & ASOCIAŢII recrutează consilier juridic | Executare silită

COȘOREANU & ASOCIAŢII, societate profesională de executori judecătoreşti cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul executării silite, recrutează consilier juridic.

Dacă eşti licenţiat în ştiinţe juridice, ai acurateţe în exprimare și în redactarea documentelor, îţi place să faci lucrurile cu atenţie, eşti serios şi motivat, te aşteptăm alături de noi.

În echipa noastră vei găsi colegi ambițioși şi creativi, alături de care te poţi dezvolta profesional.

În cazul în care nu intenţionezi să schimbi des echipa în care lucrezi te rugăm să ne trimiţi CV-ul tău la adresa de e-mail: cariere@executaresilita.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 27 mai 2021

CMS CAMERON MCKENNA NABARRO OLSWANG is looking for a legal assistant / executive assistant

CMS CAMERON MCKENNA NABARRO OLSWANG LLP SCP is looking for a Legal Assistant/ Executive Assistant (minimum 3 years).

SKILLS / EXPERIENCE REQUIRED
– proven experience as an Executive Assistant or other relevant administrative support experience (minimum 3 years);
– must be able to meet deadlines in a fast-paced quickly changing environment;
– a proactive approach to problem-solving;
– handle details of a highly confidential and critical nature in a professional and discrete manner;
– excellent English language skills;
– excellent organizational and planning skills;
– excellent computer and typing skills.

RESPONSIBILITIES
– performing a wide variety of executive and administrative duties;
– providing support to Partners and Lawyers or in other team-oriented internal projects;
– arranging meetings; making travel arrangements and detailed travel itineraries;
– typing and formatting documents;
– using various software, including word processing, spreadsheets, databases, and presentation software;
– producing reports and presentations;
– supporting on a broad range of marketing initiatives;
– assisting with the drafting of pitch documents and proposals;
– ensuring up-to-date and readily available marketing materials;
– assisting with the maintaining of the firmwide databases and documents;
– assistance with coordinating events;
– filling, keeping track of records and files.

OTHER ATTRIBUTES
– hardworking, open and honest approach, team player, always looking for the highest level of professionalism;
– resourceful, adaptable, ability to multitask, attention to details.

CHANGING THE FACE OF LAW
CMS is a Future Facing firm. With more than 70 offices in over 40 countries and 4,800+ lawyers worldwide, we combine deep local market understanding with a global overview, giving us the ability not only to see what’s coming, but to shape it. In a world of ever-accelerating change where technology is increasingly important in the deployment of global strategies, our clear, business-focused advice helps clients of every size to face the future with confidence. We’re immersed in your world. Your interests and priorities are at the heart of what we do.
Our lawyers are genuine experts in their fields, with a grasp of detail that’s second to none. Our next-generation mindset is woven into all we do. It means we can anticipate the likely challenges, accelerate our pace and create the space to develop innovative solutions. We’re diverse, supportive and inclusive, embracing our corporate social responsibility and creating a culture in which every one of our people, can maximise their potential and thrive.

CAREER DEVELOPMENT
Developing people is at the heart of what we do. With learning comes greater confidence and we believe confidence is one of the keys to business success. When you join us (and if you move roles or assignments), we’ll make sure that you get the best-in-class training and support you need to perform at your best, complementing a variety of work opportunities with personalised development support.
If you share this outlook and you want to be involved in some of the most complex and interesting work, often cross-border, where finding creative solutions and collaborating with colleagues from across our international network is part of daily life, then our world may just be the place for you.

INTERESTED?
Then please, send your application (CV and cover letter), mentioning the position you are applying for, to the email address: Bucharest.Office@cms-cmno.com
Your application will be treated with strict confidentiality.
Thanking you in advance for your interest in joining our firm.

The CMS Team.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 26 mai 2021

OLARU ADELA & ASOCIAŢII recrutează asistent manager

SCPA OLARU ADELA & ASOCIAŢII recrutează asistent manager.

Societatea SCPA OLARU ADELA ŞI ASOCIAŢII este formată dintr-o echipă de profesionişti, specializaţi şi experimentaţi practicieni în dreptul naţional, oferind consultanţă şi reprezentare în faţa instituţiilor şi instanţelor de judecată într-o arie largă de domenii precum, civil, penal, contencios-administrativ, familie, muncii, proprietate intelectuală.

CERINŢE
– experienţă în activitatea de secretariat;
– cunoştinţe avansate PC;
– capacitate de însuşire rapidă a informaţiilor;
– atenţie sporită la detalii, punctualitate;
– capacitate de gestionare a situaţiilor dificile şi de prioritizare a activităţilor;
– integritate morală, profesionalism, eficienţă, responsabilitate, confidenţialitate şi abilităţi de lucru în echipă;
– excelentă cunoaştere a limbii române, exprimarea corectă şi coerentă, atât verbal cât şi în scris;
– abilităţi de comunicare într-un mediu profesional care răspunde cerinţelor clienţilor;
– experienţă în completarea fişelor de activitate zilnică;
– disponibilitate program prelungit;
– cunoaşterea limbii engleză la nivel mediu;
– rezistenţă la stres, mobilitate, capacitate de analiză şi sinteză.

DESCRIERE JOB
– activitate standard de secretariat;
– asigurarea protocolului şi diverse alte activităţi de secretariat, de recepţie;
– asigurarea necesarului de birotică şi consumabile;
– alte activităţi specifice de intermediere a relaţiilor cu diverşi parteneri;
– asigurarea relaţiei cu departamentul financiar, organizarea documentelor financiare şi centralizarea acestora;
– elaborarea şi redactarea documentelor şi situaţiilor solicitate de management;
– îndosarierea şi arhivarea corespondenţei şi a mesajelor primite din partea partenerilor, clienţilor şi a celorlalţi angajaţi.

OPORTUNITĂŢI
– posibilitare de dezvoltare reală din punct de vedere profesional într-un cadru de profesionişti;
– compensaţie financiară competitivă;
– locaţie exclusivistă în Bucureşti.

Aşteptăm CV-urile dvs. la adresa noastră de e-mail: scpaolarusiasociatii@gmail.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 19 mai 2021

AEQUITAS recrutează consilier juridic junior | Executare silită

Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi AEQUITAS recrutează Consilier Juridic Junior pentru a se alătura echipei noastre.

CERINŢELE CANDIDATULUI IDEAL
– absolvent/ă de studii juridice;
– cunoştinţe de operare calculator (Microsoft Office, Internet);
– determinare şi orientare spre rezultate;
– atenţie la detalii;
– responsabilitate, implicare şi seriozitate;
– abilităţi de comunicare şi spirit de echipă.

DESCIEREA JOBULUI – ATRIBUŢII
– gestionarea portofoliului repartizat prin depunerea tuturor diligenţelor necesare în vederea punerii în executare silită a titlurilor executorii din cadrul dosarelor de executare, în toate formele prevăzute de Codul de Procedură Civilă şi alte dispoziţii legale în materie;
– tehnoredactarea tuturor actelor de executare silită necesare în cadrul procedurii;
– procesarea corespondenţei aferente dosarelor de executare aflate în portofoliu;
– acordarea de consultanţă creditorilor/ debitorilor.

DESCRIEREA COMPANIEI
Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi „AEQUITAS” din Bucureşti este specializat în îndeplinirea procedurilor specifice de executare silită, notificarea actelor, recuperări de creanţe inclusiv pe cale amiabilă, evacuări, puneri în posesie, executări silite mobiliare şi imobiliare. Executorii judecătoreşti din cadrul Biroului nostru îşi exercită atribuţiile în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 188/2000, republicată.
Organizarea biroului permite desfăşurarea activităţilor stabilite prin lege în competenţa noastră în Municipiul Bucureşti precum şi în judeţele Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Teleorman.

Dacă eşti interest trimite CV–ul tău la adresa noastră de e-mail: office@ejb.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 19 mai 2021

PETOŠEVIĆ is looking for an agent | Patent & trademark

PETOŠEVIĆ is looking for a Trademark & Patent Agent to join its Romanian office.

RESPONSIBILITIES
– conducting searches and analyzing scientific and/or technical documents, including previously granted patents, to assess whether an invention is new and innovative;
– preparing, drafting and filing trademark and patent applications;
– preparing reports and responses to the office actions;
– ensuring applications’, renewals’ and annuities’ deadlines are met;
– communicating regularly with clients;
– dealing with portfolio integration;
– translating texts from local language to English and vice versa;
– keeping up to date with legal developments in the intellectual property field.

SKILLS & REQUIREMENTS
– university degree (Biology, Pharma, Chemistry, Engineering, or Law degree);
– excellent and professional command of English language (both written and verbal);
– at least six months of experience as Patent and Trademark Agent, or in the intellectual property field;
– detail oriented;
– high sense of responsibility;
– ability to work independently and manage various projects with minimal oversight;
– good time management skills and ability to prioritize and utilize resources as available;
– strong computer skills, at least in Word, Excel, PowerPoint and Outlook.

Please send your CV and cover letter in English to: employment@petosevic.com

Please include the following statement in your initial job application email:
“By applying for this position, I declare that I have read and understood the Privacy Policy and the Consent Form for Job Applicants, and I give my explicit consent to PETOŠEVIĆ GROUP S.à r.l. to process and transfer my personal data in accordance with the provisions of the above-mentioned documents.”

Only short-listed candidates will be contacted. They will be required to submit the signed and scanned Consent Form for Job Applicants.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 7 mai 2021

BENCLINOV & ASOCIAŢII recrutează office manager

BENCLINOV & ASSOCIATES

BENCLINOV & ASSOCIATES recrutează office manager.

PROFIL
– experienţă cel puţin 2 ani într-o poziţie asemănătoare;
– competenţe solide de comunicare în limba franceză şi engleză;
– utilizator experimentat al pachetului MS Office şi Internet;
– orientare spre atingerea obiectivelor şi identificarea de soluţii;
– spirit de echipă, confidenţialitate, responsabilitate, seriozitate, loialitate;
– disponibilitatea de a învăţa lucruri noi şi de a aduce propria contribuţie în cadrul echipei;
– remarcabile abilităţi organizaţionale şi de leadership;
– excelente abilităţi de comunicare interpersonală;
– aptitudini în procesul decizional şi rezolvarea problemelor.

RESPONSABILITĂŢI
– asistă partenerii în activitatea de zi cu zi;
– pregăteşte diverse raportări pentru parteneri;
– implementează strategia de business şi procedurile;
– gestionează şi monitorizează activitatea administrativă a Societăţii pentru o derulare profesională a activităţii;
– gestionează relaţia cu furnizorii şi colaboratorii Societăţii;
– planificare şi bugetare costuri;
– managementul plăţilor;
– pregătire oferte financiare pentru Clienţi;
– pregătirea Contractelor de asistenţă juridică şi a împuternicirilor avocaţiale şi urmărirea semnării lor;
– gestionarea din punct de vedere administrativ a relaţiei cu Clienţii;
– managementul facturilor emise;
– urmăreşte stadiul lucrărilor pentru ca proiectele să se livreze în termenele convenite cu clienţii şi să fie facturate la timp;
– pregătire dosare autorităţi pentru diverse solicitări;
– activităţi administrative şi de secretariat, incluzând printre altele copiere şi scanare documente, corespondenţă;
– arhivarea fizică şi electronică a documentelor;
– gestionează echipa din punct de vedere administrativ pentru a încuraja maximum de performanţă şi dedicare;
– gestionarea datelor personale şi contractuale ale colaboratorilor şi salariaţilor;
– asigurarea contabilităţii primare.

CE OFERIM
– activitate variată, contact cu clienţi din toate domeniile de activitate;
– o echipă motivată şi devotată;
– mediu de lucru plăcut şi competitiv;
– contract pe perioadă determinată de 2 ani;
– formare pentru integrarea în cadrul echipei;
– birou în centrul oraşului.

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să ne comunice candidatura la adresa de e-mail: hello@benclinov.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 6 mai 2021

INTERCOM MANAGEMENT recrutează asistent manager

INTERCOM MANAGEMENT SPRL societate asociată SCA TUDOSE, GHEORGHE ŞI ASOCIAŢII este o societate profesională specializată în Insolvenţă cu o experienţă de peste 11 ani în domeniul insolvenţei şi un portofoliu de peste 1000 de dosare de insolvenţă/ reorganizare judiciară/ faliment soluţionate până în prezent, recrutează asistent manager.

CERINŢE
– cunoştinţe în domeniul juridic;
– acurateţe în exprimare și în redactarea documentelor;
– actualizarea permanentă şi administrarea diverselor evidenţe şi baze de date;
– programarea întâlnirilor;
– preluarea apelurilor telefonice şi redirecţionarea acestora;
– întâmpinarea vizitatorilor şi realizarea serviciilor de protocol;
– cunoştinţe operare PC;
– seriozitate, motivație, respectarea deadline-urilor;
– foarte bune abilităţi de comunicare şi lucru în echipă.

OFERIM
– atentă îndrumare;
– mediu propice de dezvoltare;
– lucru într-o echipă tânără, dinamică şi motivată.

Vino în echipa noastră! Suntem în căutarea unor colegi ambițioși, creativi şi plini de energie, care să se implice și să se dezvolte alături de noi! Te așteptăm!

CV-ul poate fi transmis la adresa de email: office@inspec.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 5 mai 2021

VIOLETA PÂRVAN recrutează consilier juridic | Executare silită

Birou Executor Judecătoresc VIOLETA PÂRVAN recrutează consilier juridic.

CANDIDATUL IDEAL
– cunoştinţe de drept civil, procedură civilă;
– spirit organizatoric, eficienţă, punctualitate, seriozitate, atenţie la detalii, flexibilitate;
– cunoştinţe avansate operare P.C., Office, Microsoft Word, utilizare internet;
– abilităţi de comunicare, de redactare coerentă a actelor de procedură, cunoştinţe solide de limba română.

ATRIBUŢII
– gestionează portofoliul de dosare alocat;
– emite şi comunică acte de procedură;
– efectuează formele de publicitate conform dispoziţiilor legale;
– efectuează verificări periodice ale debitorilor urmăriţi;
– întreprinde demersuri pentru urmărirea bunurilor debitorilor;
– păstrează relaţia cu debitorii, încheie angajamente de plată cu acordul creditorului şi al executorului judecătoresc;
– monitorizează încasările din dosarele gestionate;
– monitorizează zilnic corespondenţa;
– transmite instituţiilor abilitate informaţiile şi documentele solicitate;
– gestionează relaţia cu creditorul oferind informări periodice legate de stadiul dosarului de executare silită.

Aplicanţii sunt rugaţi să trimită CV-ul la adresa de e-mail: executorparvan@gmail.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 23 aprilie 2021

PSBH POPESCU, NICOLAU & ASOCIAȚII recrutează paralegal

Căutăm profesionistul potrivit pentru rolul de Paralegal în cadrul echipei SCPA PSBH POPESCU, NICOLAU & ASOCIAȚII.

COECHIPIERUL PE CARE ÎL CĂUTĂM PENTRU ROLUL DE PARALEGAL EȘTI TU, DACĂ
– te înțelegi bine cu limba română și limba engleză, nu ți-e teamă de tastatura computerului și ești un utilizator experimentat al pachetului MS Office;
– ai înțeles că nu poți fi în 2 locuri în același timp, deci noțiunea de prioritate îți este deja familiară, în practică, nu doar în teorie;
– pentru tine organizare înseamnă că și altcineva poate găsi ceva acolo unde ai organizat tu conținutul – fizic sau digital;
– ai aflat deja că există mai mult de o abordare pentru orice situație și poți să urmărești un obiectiv până la realizare;
– curiozitatea profesională e una din calitățile care te face un om deschis spre a învăţa ceva nou;
– contribui ori de câte ori constați că poți adăuga valoare în proiecte sau în general în activitatea companiei pentru care lucrezi.

Studiile superioare juridice finalizate reprezintă un avantaj.

Un element esențial al rolului tău este asigurarea suportului pentru echipa de avocaţi atât în mediul offline cât şi online prin organizarea documentelor fizice şi electronice.

CE OFERIM PENTRU VIITORII MEMBRII AI ECHIPEI?
– un mediu de lucru profesionist;
– spaţiu de lucru modern într-o clădire de birouri în centrul Bucureştiului;
– viaţă după job 😊 echilibru între viaţa profesională şi cea personală;
– un pachet de venituri adaptat nivelului de complexitate al activităţii;
– bonusuri direct proporţionale cu performanţa;
– programe de formare profesională şi personală lunare şi teambuilding-uri anuale.

Dacă profilul şi interesele tale profesionale se potrivesc cu acest rol, te invităm să începem o conversaţie. Trimite-ne CV-ul tău la: office@psbh.ro

CINE SUNTEM ȘI CE FACEM?
Suntem buni formatori de oameni, iar dovadă sunt cele peste 30 de povești de succes ale stagiarilor care ne-au trecut până acum pragul și care au ales să se formeze în „bootcamp-ul” nostru.

Suntem o societate civilă profesională de avocați înființată în 2010, care oferă servicii de consultanță juridică, asistență și reprezentare în următoarele domenii e practică: drept imobiliar, drept comercial, dreptul penal al afacerilor, drept bancar, drept administrativ, proprietate intelectuală, dreptul muncii, CEDO și achiziții publice.

Constituirea societății este rezultatul firesc al unei colaborări anterioare între asociații acesteia, o îmbinare a cunoștințelor, a muncii de echipă, a experienței și a pasiunii pentru ceea ce facem.

Misiunea noastră este de a oferi și asigura clienților asistența juridică fundamentată pe strategii eficiente, loialitate și profesionalism, rezultate din cunoașterea în profunzime a problemelor încredințate și identificarea soluțiilor personalizate ce vin în întâmpinarea celor mai diverse nevoi și corespund celor mai ridicate standarde.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 23 aprilie 2021

ASOCIAȚIA CENTRUL PENTRU LEGISLAȚIE NONPROFIT recrutează consilier juridic

ASOCIAȚIA CENTRUL PENTRU LEGISLAȚIE NONPROFIT recrutează consilier juridic pentru a furniza asistență de specialitate în cadrul proiectelor aflate în implementare și suport juridic general în cadrul organizației. 

PRINCIPALELE RESPONSABILITĂȚI
– participă la consultări cu factorii interesați și la redactarea de documente informative, analize și rapoarte privind legislația din domeniul ONG, achiziții publice, combaterea discriminării, economiei sociale;  
– asigură asistență și consultanță cu privire la prevederile legale, în cadrul activității curente și a proiectelor aflate în implementare, colegilor, beneficiarilor și partenerilor organizației (inclusiv societăți comerciale);  
– asigură consiliere juridică de specialitate pentru realizarea de achiziții publice în cadrul proiectelor aflate în implementare, în conformitate cu legislația în vigoare și cu regulamentele aplicabile;  
– asigură suportul juridic privind derularea contractelor de finanțare (notificări, acte adiționale, contestații, comunicări cu donatorul etc.); 
– redactează contracte, acte adiționale, regulamente, decizii, instrucțiuni și alte documente cu caracter juridic, asigurând conformitatea acestora cu legislația în vigoare; 
– contribuie la realizarea unor sesiuni de informare și de formare pe teme juridice;  
– asigură organizarea și arhivarea documentelor cu caracter juridic în cadrul organizației.

CERINȚE SPECIFICE
– absolvent de studii superioare în domeniul juridic; 
– experiență de lucru în domeniul studiilor: minimum un an; 
– cunoașterea legislației care reglementează înființarea și funcționarea ONGurilor și a societăților comerciale, a Codului Muncii și legislației din domeniul achizițiilor publice; 
– studiile post-universitare în domenii socio-umane și experiența de lucru în mediul ONG constituie un avantaj; 
– limba engleză – nivel avansat; 
– experiență utilizare PC (Word – nivel avansat, Excel – nivel de bază); 
– atenție la detalii, abilități de analiză și sinteză, orientare către rezultate, abilități de gestionare a termenelor limită, comunicare și relaționare, lucru în echipă;  
– atitudine pozitivă, creativitate și spirit de inițiativă, flexibilitate și capacitatea de a relaționa pozitiv, atât în interiorul cât și în exteriorul organizației.

Programul de lucru este flexibil.

Activitatea se va desfășura în baza unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV și scrisoare de intenție, cu menționarea postului pentru care aplică în subiectul e-mailului la adresa: office@clnr.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 12 aprilie 2021

OLARU ADELA & ASOCIAŢII recrutează asistent manager

SCPA OLARU ADELA & ASOCIAŢII recrutează asistent manager.

Societatea SCPA OLARU ADELA ŞI ASOCIAŢII este formată dintr-o echipă de profesionişti, specializaţi şi experimentaţi practicieni în dreptul naţional, oferind consultanţă şi reprezentare în faţa instituţiilor şi instanţelor de judecată într-o arie largă de domenii precum, civil, penal, contencios-administrativ, familie, muncii, proprietate intelectuală.

CERINŢE
– experienţă în activitatea de secretariat;
– cunoştinţe avansate PC;
– capacitate de însuşire rapidă a informaţiilor;
– atenţie sporită la detalii, punctualitate;
– capacitate de gestionare a situaţiilor dificile şi de prioritizare a activităţilor;
– integritate morală, profesionalism, eficientă, responsabilitate, confidenţialitate şi abilităţi de lucru în echipă;
– excelentă cunoaştere a limbii române, exprimarea corectă şi coerentă, atât verbal cât şi în scris;
– abilităţi de comunicare într-un mediu profesional care răspunde cerinţelor clienţilor;
– experienţă în completarea fişelor de activitate zilnică;
– disponibilitate program prelungit;
– cunoaşterea limbii engleză la nivel mediu;
– rezistenţă la stres, mobilitate, capacitate de analiză şi sinteză.

DESCRIERE JOB
– activitate standard de secretariat;
– asigurarea protocolului şi diverse alte activităţi de secretariat, de recepţie;
– asigurarea necesarului de birotică şi consumabile;
– alte activităţi specifice de intermediere a relaţiilor cu diverşi parteneri;
– asigurarea relaţiei cu departamentul financiar, organizarea documentelor financiare şi centralizarea acestora;
– elaborarea şi redactarea documentelor şi situaţiilor solicitate de management;
– îndosarierea şi arhivarea corespondenţei şi a mesajelor primite din partea partenerilor, clienţilor şi a celorlalţi angajaţi.

OPORTUNITĂŢI
– posibilitare de dezvoltare reală din punct de vedere professional într-un cadru de profesioniti;
– compensaţie financiară competitivă;
– locaţie exclusivistă în Bucureşti.

Aşteptăm CV-urile dvs. la adresa noastră de e-mail: scpaolarusiasociatii@gmail.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 9 aprilie 2021

bnt GILESCU, VĂLEANU & PARTENERII recrutează paralegal

bnt GILESCU, VĂLEANU & PARTENERII TIMIŞOARA recrutează în vederea angajării cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată personal auxiliar cu studii juridice superioare.

CANDIDATUL IDEAL ÎNDEPLINEȘTE URMĂTOARELE CONDIȚII
– studii juridice superioare;
– cunoştinţe foarte bune de operare PC (MS Office, Internet);
– cunoştinţe avansate de limba engleză obligatoriu; limba germană reprezintă un avantaj;
– abilităţi avansate de comunicare, relaţionare şi organizare, atenţie la detalii;
– capacitate de concentrare pe priorităţi;
– seriozitate, confidenţialitate, punctualitate.

RESPONSABILITĂȚI
– ține evidența dosarelor în lucru, înregistrarea documentelor la instanțe și alte autorități, preluarea unor documente de la aceste instituții;
– înregistrare documente în RNPM
– redactează documentele solicitate de de avocați și colaboratori;
– recepţionarea apelurilor şi redirecţionarea acestora către departamentele din cadrul societăţii;
– scanare, copiere, redactare/formatare/traducere documente;
– activităţi de protocol.

Candidaţii interesaţi pot trimite CV-ul la adresa de e-mail: info.ro@bnt.eu

DESCRIEREA COMPANIEI
Bnt Gilescu, Văleanu & Partenerii este o societate internațională de avocați care oferă consiliere clienţilor naţionali şi internaţionali, în primul rând cu privire la fuziuni şi achiziţii, drept imobiliar şi al construcţiilor, drept bancar şi financiar, dreptul muncii şi dreptul concurenţei. Avocaţii birourilor noastre din România au atât experienţă internaţională cât şi locală, şi sunt apreciaţi de clienţi pentru abordarea orientată spre business şi dăruirea pentru excelenţă.

Anunțul este valabil pentru municipiul Timișoara.

* Anunțul expiră la data de 9 aprilie 2021

SCHOENHERR & ASOCIAȚII is looking for a data protection expert

SCHOENHERR_LOGO

SCHOENHERR & ASOCIAȚII is looking for a data protection expert.

WE ARE LOOKING FOR
– excellent written and spoken English (a good knowledge of additional foreign languages is an advantage);
– a high level of professional interest in law and dedication to continuous learning and improvement;
– commitment to work in a challenging but rewarding professional environment;
– completed Romanian legal studies (international study experience or economic background is welcomed);
5-6 years of professional experience, with at least 3 years of experience in Data Protection (lawyers and non-lawyers both welcomed);
– proactive attitude and positive approach to work, strong analytical ability, excellent research, writing and verbal communication skills, and a commitment to client service;
– team worker, efficient, good communicator, flexible and adaptable;
– outstanding knowledge and proven track record in GDPR matters.

WE OFFER
– interesting and challenging work for renowned clients;
– an innovative and international working environment with high profile mandates;
– the opportunity to work closely with other practice groups on a domestic and cross-border basis;
– regular trainings at the Schoenherr Academy and specific trainings held in various CEE countries where we have offices;
– recognized state of the art legal skills. We will constantly help you improve your knowledge and management abilities;
– continuous coaching & mentorship. We are passionate about our work. We will make sure you receive both formal training and as regular mentorship from your manager and others;
– ability to work with an exclusive clientele;
– dynamic and supportive work environment.

Do you possess these qualifications? Are you interested in being part of a successful, growing, career-minded team?
Do you look forward to challenging work with demanding international clients?
If so, we would love to hear from you.

Please send your CV and motivational letter in English to Ana Lupsor at: a.lupsor@schoenherr.eu

For more information regarding our recruitment process and how to apply, please go to www.schoenherr.eu/recruiting-process

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 31 martie 2021

NANU & DIMACHE recrutează consilier juridic | Executare silită

Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi NANU & DIMACHE recrutează consilier juridic | Executare silită.

CANDIDATUL IDEAL
– cunoştinţe temeinice de drept civil, procedură civilă;
– spirit organizatoric, eficienţă, punctualitate, seriozitate, atenţie la detalii, flexibilitate;
– cunoştinţe avansate operare P.C., Office, Microsoft Word, utilizare internet;
– abilităţi de comunicare, de redactare coerentă a actelor de procedură, cunoştinţe solide de limba română;
– cunoştinţe procedurale bine stăpânite: executare prin popriri, executare silită mobiliară, executare silită imobiliară, executare directă, etc;
– dorinţă de implicare pe termen lung;
– căutăm o persoană muncitoare, implicată, foarte atentă la detalii, eficientă, cu spirit de echipă şi deschisă la a învăţa tot timpul lucruri noi.

ATRIBUŢII
– gestionează portofoliul de dosare alocat;
– emite şi comunică acte de procedură;
– efectuează formele de publicitate conform dispoziţiilor legale;
– efectuează verificări periodice ale debitorilor urmăriţi;
– întreprinde demersuri pentru urmărirea bunurilor debitorilor;
– păstrează relaţia cu debitorii, încheie angajamente de plată cu acordul creditorului şi al executorului judecătoresc;
– monitorizează zilnic corespondenţa;
– transmite instituţiilor abilitate informaţiile şi documentele solicitate;
– gestionează relaţia cu creditorul oferind informări periodice legate de stadiul dosarului de executare silită.

Aplicanţii sunt rugaţi să trimită CV–urile la adresa noastră de e-mail: office.beja@yahoo.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 22 martie 2021

act | BOTEZATU ESTRADE PARTNERS is looking for a receptionist

act | BOTEZATU ESTRADE PARTNERS is looking for a full time Receptionist.

WE
act | Botezatu Estrade Partners, the Romanian office of act legal, a strong alliance with 400 attorneys in offices located in the most important markets in continental Europe.

A professional strong team with premium clients, working in a friendly and entrepreneurial environment.

YOU
– presentable appearance;
– positive and friendly attitude;
– fluent in English;
– good command of MS applications.

YOUR MAIN RESPONSIBILITIES
– greet and welcome clients, couriers and suppliers;
– answer and direct incoming calls;
– receive and distribute correspondence;
– help with the business travel arrangements for lawyers;
– perform certain clerical tasks such as photocopying, faxing, archiving etc.

IF YOU WANT TO APPLY ⏳
We look forward to receiving your application and CV in English at: oana.ungureanu@actlegal-bep.com as soon as you can by 📅 5 March 2021.
Shortlisted candidates will be contacted for interviews on a rolling basis, so we encourage you to apply early.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 22 martie 2021

MAZILU & ASOCIAŢII recrutează consilier juridic | Executare silită

S.C.P.E.J. MAZILU & ASOCIAŢII recrutează consilier juridic | Executare silită.

CE PRESUPUNE JOB-UL DE CONSILIER JURIDIC
Gestionarea dosarelor de executare alocate, pe tot parcursul procedurii de executare (popriri; executare silită mobiliară; executare silită imobiliară; executare directă, etc):
– introducere date în Zenic;
– înregistrare dosare cu tot ceea ce presupune acest proces;
– interacţiune, obţinere şi furnizare de informaţii (telefonice/ e-mail/ adrese scrise) cu şi de la colaboratori/ debitori/ diverse instituţii;
– emiterea documentelor necesare pentru fiecare procedură execuţională în parte: popriri/ somaţii/ procese-verbale/ încheieri/ publicaţii, etc.
– procedura de eliberare a sumelor;
– procedura de închidere a dosarelor de executare.

CERINŢE OBLIGATORII CANDIDAT
Este necesară experienţă anterioară într-un birou de executor judecătoresc.
Cunoştinţe procedurale bine stăpânite: executare prin popriri, executare silită mobiliară, executare silită imobiliară, executare directă, etc.
Dorinţă de implicare pe termen lung.
Căutăm o persoană muncitoare, implicată, foarte atentă la detalii, eficientă, cu spirit de echipă şi deschisă la a învăţa tot timpul lucruri noi.
Sunt necesare cunoştinţe de Microsoft Excel, Word şi a sistemului informatic ZENIC.
Capacitate de concentrare şi abilitatea de a prioritiza activităţile zilnice.

Oferta salarială se discută la interviu.

Echipă tânără, primitoare şi mediu de lucruj foarte plăcut.

DESCRIEREA COMPANIEI
Societate Civilă Profesională de Executori Judecătorești „MAZILU & ASOCIAŢII” are o experienţă de 8 ani în gestionarea dosarelor de executare, de la cele mai complicate speţe până la cele simple. Avem disponibilitate de a investi timp şi cunoştinţe în personalul nostru pentru a obţine împreună cele mai bune rezultate.

Trimite CV–ul tău la adresa noastră de e-mail: office@cabinetexecutori.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 12 martie 2021

PÂRGARU & ASOCIAȚII recrutează paralegal

PÂRGARU & ASOCIAȚII recrutează paralegal în vederea unei colaborări full-time.

PERSOANA CARE VA FACE PARTE DIN ECHIPA NOASTRĂ VA AVEA, PRINTRE ALTELE, URMĂTOARELE RESPONSABILITĂȚI
– redactarea de materiale cu caracter juridic pentru uzul avocaților societății în proiectele pendinte;
– cercetarea în literatura de specialitate și în practica instanțelor a diferitelor teme de natură juridică;
– pregătirea dosarelor pentru instanță, precum și pentru alte autorități/ instituții publice;
– efectuarea de deplasări impuse de natura activității.

CANDIDATUL TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CERINȚE MINIMALE
– bună cunoaștere a limbii engleze;
– să fie în desfășurarea studiilor de master;
– cunoștințe bune de operare PC;
– seriozitate și adaptabilitate.

Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-ul la adresa de e-mail: office@psalaw.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 10 februarie 2021

DECALEX recrutează consultant GDPR

Echipa DECALEX se măreşte şi este în căutarea unui nou coleg, viitor consultant GDPR în proiectele pe care le derulăm.

Este o ocazie bună de dezvoltare personală/profesională, întrucât vei lucra cot la cot cu antreprenori şi consultanţi smart, cât şi cu clienţi din multiple domenii.

Dacă eşti interesat, trimite-ne un e-mail cu CV-ul tău la adresa: team@decalex.ro

PE CINE CĂUTĂM
– studii în domeniul juridic finalizate;
– experienţă relevantă în funcţia de data protection officer/ compliance officer/ jurist de minim 6 luni (cumulate pentru funcţiile menţionate anterior);
– cunoştinţe avansate de legislaţie privind protecţia datelor cu caracter personal (Regulamentul UE nr. 2016/679, ghidurile emise de Grupul de Lucru Art. 29, Legea nr. 506/2004 etc.);
– constituie un avantaj experienţa/ cunoştinţele în IT;
– cunoştinţe operare PC (Microsoft Office) şi de realizare a prezentărilor;
– limba Engleză – nivel mediu/ avansat, scris şi vorbit;
– orientare spre rezultate, cu simţ de răspundere, capabil să lucreze eficient;
– abilităţi de analiză şi sinteză;
– imparţialitate;
– fire analitică pentru a identifica riscuri la nivelul activităţii unei companii şi de a propune măsuri de prevenire sau eliminare a acestora;
– abilităţi de comunicare, capacitatea de a respecta termenele-limită de lucru, iniţiativă, atitutidine pozitivă;
– experienţă în administrarea comunicării profesionale cu consultanţii externi, autorităţile de supraveghere şi instituţii publice.

CE VA FACE
– oferă consultanţă şi suport în procesele de evaluare şi implementare a prevederilor GDPR;
– propune planuri de îmbunătăţire a proceselor din activitate; evaluează riscurile la care poate fi supusă compania în activitatea sa din perspectivă GDPR;
– analizează şi verifică conformitatea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal;
– monitorizează respectarea prevederilor GDPR, a altor dispoziţii de drept comunitar sau de drept intern referitoare la protecţia datelor şi a politicilor companiei în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităţilor şi acţiunile necesare şi de formare a personalului implicat în operaţiunile de prelucrare, precum şi auditurile aferenţe;
– redactează contracte de prelucrare a datelor cu caracter personal (DPA);
– verifică şi validează din perspectiva protecţiei datelor cu caracter personal regulamente, documente;
– elaborează inventarul şi deţine un registru al operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal din cadrul societăţii;
– informează, consiliază și emite recomandări în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal;
– implementează şi monitorizează cerinţele impuse cu privire la protecţia datelor cu caracter personal;
– participă în mod activ la realizarea evaluărilor de tip DPIA.

Anunțul este valabil pentru București.

* Anunțul expiră la data de 3 martie 2021

NICULEASA LAW FIRM recrutează front desk officer

NICULEASA LAW FIRM îşi măreşte echipa administrativă!

Căutăm un coleg responsabil, serios, sociabil şi dornic de a învăţa lucruri noi, care să asigure activitatea administrativă/ front office a biroului nostru. Activitatea este specifică unei societăţi de avocatură.

Sunt necesare bune cunoştinţe de operare a calculatorului (cu precădere a pachetului MS Office) şi o cunoaştere a limbii engleze la un nivel mediu/ avansat.
Cunoaşterea limbii franceze va constitui un avantaj, fără însă a reprezenta un criteriu de excludere.

Interesul poate fi exprimat prin transmiterea unui CV la adresa: office@niculeasa.ro

Anunțul este valabil pentru București.

* Anunțul expiră la data de 3 martie 2021

SIMION & BACIU is looking for one paralegal/ junior counsellor | Intellectual property

Are you our new colleague @ Simion & Baciu?

We are expanding our enthusiastic team and we want one new colleague on our side!

WHO WE ARE
We are a close-connected team of people specialized in different fields, with extensive and recognized professional experience, which has proven its efficiency over time.

Our services cover various practice areas, amongst which: intellectual property, gaming and gambling, life sciences, consumer protection and advertising, technology and data protection, etc.

We like to describe ourselves as more than lawyers and consultants, but, first of all, as happy people who like what they do, who are good at trying and finding solutions and are naturally focused on their clients’ needs and expectations. We’ve built long-term relations amongst us and with all our clients and aim to add our resources and knowledge to those of our clients and to integrate our assistance to the experience of the entities for which we work.

WHO DO WE WANT BY OUR SIDE?
If you want to be focused on intellectual property, are eager to learn its various tricks and have graduated from law, economics or commercial school, you will fit perfectly in our team from Târgu Mureș.

Ideally, you are brilliant, tenacious, open-minded and you already want to know it all and do it all.

If the above sparked your interest, please drop your CV at: HR@simionbaciu.ro

One more note: safety is a priority so working from home (especially during future months) is possible and recommended.

Looking forward to meeting you (virtually, as the times now require)!
Simion & Baciu Team

Anunțul este valabil pentru municipiul Târgu Mureș.

* Anunțul expiră la data de 3 martie 2021

FINECO INSOLVENCY recrutează secretară

FINECO INSOLVENCY recrutează secretară.

Nivel carieră: Entry level, middle

CRITERII PROFESIONALE ȘI PERSONALE
– minim studii medii finalizate, studiile economice sau juridice reprezintă un avantaj;
– cunoștinte operare PC (Office – Word și Excel în mod deosebit);
– cunoștinte limba engleză – cel puțin nivel mediu;
– cunoașterea operațiunilor specifice secretariatului (tehnoredactare, e-mail, telefon, scanner, fax);
– abilități de organizare și planificare;
– rezistență la stres, sarcini repetitive și atenție distributivă;
– capacitatea de a se concentra pe realizarea mai multor sarcini în același timp și de a respecta termene limită;
– capacitatea de a lucra eficient în echipă;
– limbaj coerent și elevat;
– prestanță și comportament profesional;
– inițiativă, discreție, corectitudine și punctualitate;
– atitudine pozitivă și fire comunicativă;
– cunoștințele în domeniul resurselor umane reprezintă un plus.

RESPONSABILITĂȚI
– preia și redirecționează apelurile telefonice și e-mail-urile;
– redirecționează mesajele către destinatari, în timp util;
– multiplică, scanează, transmite prin fax/ e-mail sau tehnoredactează diverse documente;
– primește, scanează și repartizează corespondența primită;
– ține evidența întâlnirilor din sălile de ședință;
– centralizează comenzile din firmă pentru achiziții și întocmește notele de necesitate;
– întocmește și actualizează bazele de date;
– se ocupă de întâmpinarea clienților și de protocol;
– se ocupă de diverse rezervări, programări și de relațiile cu furnizorii;
– asistă colegii în activitățile zilnice;
– se implică în activitățile unde îi este solicitat ajutorul;
– ține evidența concediilor, învoirilor, asigură legătura cu colaboratorii din domeniul SSM, medicina muncii.

BENEFICII
– mediu de lucru profesional și cordial, alături de o echipă tânără de practicieni în insolvență;
– tichete de masă;
– decontarea transport în comun.

Candidaţii interesaţi de o dezvoltare profesională, într-un climat în care sunt cultivate excelenţa şi spiritul de echipă, sunt rugaţi să transmită CV-ul la adresa de e-mail: office@finecoinsolvency.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 3 martie 2021

FINECO INSOLVENCY recrutează economist junior

FINECO INSOLVENCY recrutează economist junior.

Nivel carieră: Entry level

CRITERII PROFESIONALE ŞI PERSONALE
– studii superioare în domeniul economic, de preferat în domeniul contabilității;
– experienţă de 0-3 ani în domeniul economic;
– cunoștințe de operare MS Office (Word, Excel);
– promptitudine, atenție la detalii, rezistență psihică;
– orientat spre acțiune și flexibilitate;
– riguros în realizarea sarcinilor, echilibrat emoțional;
– preocupare permanentă pentru actualizarea cunoștințelor în domeniu;
– abilități de organizare și planificare;
– capacitatea de a lucra cu termene limită;
– rezistenţă la stres și atenție distributivă;
– capacitatea de a lucra eficient în echipă;
– limbaj coerent și elevat;
– prestanță și comportament profesionist;
– inițiativă, discreție, corectitudine și punctualitate;
– atitudine pozitivă și fire comunicativă.

AVANTAJ
– membru A.N.E.V.A.R., C.E.C.C.A.R. sau U.N.P.I.R.;
– cunoștințe generale cu privire la domeniul juridic, în special legea insolvenţei.

RESPONSABILITĂŢI
– înregistrarea şi verificarea documentelor contabile în progrămele de evidenţă contabilă;
– organizarea şi ţinerea contabilităţii conform legislaţiei în vigoare;
– efectuarea de operaţiuni specifice închiderilor contabile lunare;
– acordarea de asistenţă în probleme contabile/economice diverse;
– întocmirea de rapoarte şi situaţii specifice activităţii;
– participarea la proceduri de inventarieri de patrimoniu;
– întocmirea raportărilor şi analizelor economico-financiare specifice prevăzute de Legea 85/2014;
– oferirea celorlalţi angajaţi de suport în desfăşurarea procedurilor specifice insolvenţei din punct de vedere economic;
– informarea permanentă cu privire la modificările legislaţiei în vigoare (Codul Fiscal, Codul de Procedură Fiscală, Legea nr. 82/1991, Legea 85/2014).

BENEFICII
– mediu de lucru profesional şi cordial, alături de o echipă tânără şi dinamică de practicieni în insolvenţă;
– bonusuri în funcţie de performanţa profesională;
– tichete de masă;
– decontare transport.

Candidaţii interesaţi de o dezvoltare profesională, într-un climat în care sunt cultivate excelenţa şi spiritul de echipă, sunt rugaţi să transmită CV-ul la adresa de e-mail: office@finecoinsolvency.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 3 martie 2021

GONŢ & PANAIT recrutează consilier juridic | Executare silită

GONŢ & PANAIT recrutează consilier juridic | Executare silită.

CERINŢE CANDIDAT
– experienţa poate fi un avantaj, însă nu este obligatorie (pentru persoanele fără experienţă oferim training şi suport);
– statornicie;
– cunoştinţe Microsoft Excel şi Word;
– atenŢie la detalii;
– eficienţă;
– lucru în echipă, dar şi individual;
– de asemenea cunoaşterea aplicaţiei “Zenic” poate constitui un atu.

RESPONSABILITĂŢI
– efectuarea popririlor bancare;
– viramente bancare;
– introducere date în programul utilizat de birou;
– obţinerea promisiunilor de plată şi urmărirea efectuării acestora;
– interacţiune şi furnizare de informaţii (telefonice/ e-mail) colaboratorilor;
– gestionarea portofoliului de dosare de executare silită.

DESCRIEREA COMPANIEI
Biroul Executorilor Judecătoreşti Gonţ, Panait şi Asociaţii a luat fiinţă în anul, în conformitate cu prevederile Legii în urma transformării unei structuri anterioare, existente încă din anul 2003. Astfel, biroul nostru are o vechime de peste 15 ani în domeniu și reuneşte în acest moment patru parteneri cu o vasta experienţă în materie.

Trimite CV–ul tău la adresa noastră de e-mail: birou@executorgont.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 26 februarie 2021

BONDOC & ASOCIAȚII is looking for a secretary

Bondoc & Asociatii

BONDOC & ASOCIAȚII is looking for a highly motivated, alert, friendly, flexible and proactive person for a secretary position.

Candidates must have appropriate office experience, solid communication and multitask skills, excellent customer service/ phone skills, ability to work under pressure.

MS Office (Word, Power Point, Outlook), Adobe required.

Fluent in English.

If you are interested, please send your CV at: recruitment@bondoc-asociatii.ro (indicative: secr.)

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 25 februarie 2021

SAVIN & ASOCIAŢII recrutează paralegal

SCPA SAVIN & ASOCIAŢII recrutează paralegal în vederea unei colaborări full-time pe perioadă nedeterminată.

CANDIDATUL VA TREBUI SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIŢII GENERALE
– studii medii sau superioare (exclusiv studenţi);
– cunoaşterea limbii române la un nivel avansat;
– cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională constituie un avantaj;
– capacitatea de a respecta cerinţele şi termenele de predare a lucrărilor;
– să dea dovadă de o bună organizare, capacitate de prioritizare şi planificare a task-urilor;
– capacitatea de a lucra atât individual, cât şi în echipă;
– să cunoască la nivel avansat programele din pachetul MS Office;
– disponibilitate pentru program 9:00 – 18:00.

RESPONSABILITĂȚI
Menţine relaţiile de natură administrativă cu instituţiile publice, Registrul Comerţului, autorităţile cu atribuţii jurisdicţionale, notari publici şi executori judecătoreşti, traducători, organe ale administraţiei publice, precum şi a altor persoane juridice, inclusiv, dar fără a se limita la: efectuarea operaţiunilor la Registrul Comerţului, depunere şi ridicare documente de la AEGRM, orice alte deplasări impuse de natura activităţii desfăşurate în cadrul societăţii.

DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂŢI DE NATURĂ JURIDICĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ SPECIFICĂ SOCIETĂŢII, PRECUM
– transmite periodic informări cu privire la stadiul dosarelor și informațiile obținute;
– tehnoredactează materiale şi documente solicitate de asociați și colaboratori: împuterniciri, împuterniciri avocațiale, delegații, cereri;
– pregătește dosare pentru instanță (fotocopiază documente, verifică existenţa documentelor necesare la dosar, redactează cereri, delegații, împuterniciri);
– caută periodic pe portalul instanțelor și alte site-uri de specialitate informații cu privire la dosare sau alte aspecte solicitate de colaboratorii și asociații societății.

Candidaţii interesaţi pot trimite CV-ul însoţit de o scrisoare de intenţie la adresa de e-mail: office@savin.eu.com

Pachet financiar foarte avantajos.
Rugăm seriozitate maximă.

Anunțul este urgent şi este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 24 februarie 2021

VIOLETA PÂRVAN recrutează consilier juridic | Executare silită

Birou Executor Judecătoresc VIOLETA PÂRVAN recrutează consilier juridic.

CANDIDATUL IDEAL
– cunoştinţe temeinice de drept civil, procedură civilă;
– spirit organizatoric, eficienţă, punctualitate, seriozitate, atenţie la detalii, flexibilitate;
– cunoştinţe avansate operare P.C., Office, Microsoft Word, utilizare internet;
– abilităţi de comunicare, de redactare coerentă a actelor de procedură, cunoştinţe solide de limba română.

ATRIBUŢII
– gestionează portofoliul de dosare alocat;
– emite şi comunică acte de procedură;
– efectuează formele de publicitate conform dispoziţiilor legale;
– efectuează verificări periodice ale debitorilor urmăriţi;
– întreprinde demersuri pentru urmărirea bunurilor debitorilor;
– păstrează relaţia cu debitorii, încheie angajamente de plată cu acordul creditorului şi al executorului judecătoresc;
– monitorizează încasările din dosarele gestionate;
– monitorizează zilnic corespondenţa;
– transmite instituţiilor abilitate informaţiile şi documentele solicitate;
– gestionează relaţia cu creditorul oferind informări periodice legate de stadiul dosarului de executare silită.

Aplicanţii sunt rugaţi să trimită CV-ul la adresa de e-mail: executorparvan@gmail.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 22 februarie 2021

PSBH POPESCU, NICOLAU & ASOCIAȚII recrutează front desk officer

PSBH POPESCU, NICOLAU & ASOCIAȚII recrutează Front Desk Officer.

COECHIPIERUL PE CARE ÎL CĂUTĂM EȘTI TU, DACĂ
– ai absolvit studiile superioare;
– eşti o persoană activă, inteligentă, serioasă şi corectă;
– te înțelegi bine cu limba română și limba engleză, nu ți-e teamă de tastatura computerului și ești un utilizator experimentat al pachetului Ms Office;
– ai perspicacitate suficientă cât să te poţi înțelege cu colegii și clienții;
– ai înțeles că nu poți fi în 2 locuri în același timp, deci noțiunea de prioritate îți este deja familiară, în practică, nu doar în teorie;
– agenda este un instrument pe care îl utilizezi zilnic (indiferent de formă);
– pentru tine organizare înseamnă că și altcineva poate găsi ceva acolo unde ai organizat tu conținutul – fizic sau digital;
– contribui ori de câte ori constați că poți adăuga valoare în proiecte sau în general în activitatea companiei pentru care lucrezi.

ROLUL TĂU, DE FRONT DESK OFFICER
Clienții noștri ne vizitează în mod frecvent. Și ei și noi ne dorim să îi întâmpini cu profesionalism și amabilitate.

Comunicarea prin canalele tradiționale și moderne este în grija ta: cu clienții, cu furnizorii, cu reprezentanții autorităților de stat cu care noi interacționam în mod natural, prin prisma profesiilor noastre.

Organizarea din zona recepției şi a sălilor de ședințe este responsabilitatea ta. Astfel, ai în grijă achizițiile generale și de protocol, consumabilele și elementele asociate.

Lunar, două elemente esențiale al rolului tău sunt centralizarea şi verificarea corectitudinii documentelor contabile primare primite de la colegi şi colaboratori/ furnizori/ administrative (facturi, chitanţe, deconturi).

CE OFERIM PENTRU VIITORUL OCCUPANT AL POSTULUI DE FRONT DESK OFFICER
– un mediu de lucru profesionist;
– birou în centrul Bucureştiului;
– viaţă după job 😊 echilibru între viaţa profesională şi cea personală;
– contract de muncă pe perioadă nederminata;
– bonusuri direct proporţionale cu perfomanta;
– programe de formare profesională şi personală lunare şi teambuilding-uri anuale;Un plan de carieră în domeniul comercial.

Dacă profilul şi interesele tale profesionale se potrivesc cu acest rol, te invităm să începem o conversaţie. Trimite-ne CV-ul tău la: office@psbh.ro

CINE SUNTEM ȘI CE FACEM?
Suntem buni formatori de oameni, iar dovadă sunt cele peste 30 de povești de succes ale stagiarilor care ne-au trecut până acum pragul și care au ales să se formeze în „bootcamp-ul” nostru.

Suntem o societate civilă profesională de avocați înființată în 2010, care oferă servicii de consultanță juridică, asistență și reprezentare în următoarele domenii e practică: drept imobiliar, drept comercial, dreptul penal al afacerilor, drept bancar, drept administrativ, proprietate intelectuală, dreptul muncii, CEDO și achiziții publice.

Constituirea societății este rezultatul firesc al unei colaborări anterioare între asociații acesteia, o îmbinare a cunoștințelor, a muncii de echipă, a experienței și a pasiunii pentru ceea ce facem.

Misiunea noastră este de a oferi și asigura clienților asistența juridică fundamentată pe strategii eficiente, loialitate și profesionalism, rezultate din cunoașterea în profunzime a problemelor încredințate și identificarea soluțiilor personalizate ce vin în întâmpinarea celor mai diverse nevoi și corespund celor mai ridicate standarde.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 10 februarie 2021

POPESCU & GODOROGEA recrutează consilier juridic

Societatea Profesională Notarială Dr. DAN ANDREI POPESCU ȘI MARIA DIANA GODOROGEA cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 29, jud. Cluj, recrutează consilier juridic pentru tehnoredactare acte notariale/ operator calculator birou notarial.

CERINŢELE POSTULUI
– studii universitare de drept;
– experiență de minimum 1 an în profesii juridice ( spre ex: activitate într-un birou notarial/consilier juridic/ grefier etc.)
– bună viteză de tehnoredactare, abilitatea de a folosi programele: Word; Excel;
– bună cunoaştere a ceea ce înseamnă activitatea notarială, a actelor ce se îndeplinesc şi a formalităţilor prealabile şi ulterioare încheierii actului;
– atenție la detalii, capacitatea de organizare, seriozitate, răbdare, comunicativitate, adaptabilitate, amabilitate.

DESCRIEREA JOBULUI
– redactarea proiectelor de acte notariale: contracte de vânzare-cumpărare, declaraţii, procuri, donaţie, întreţinere, împrumut, ipotecă, etc.;
– pregătirea documentelor necesare întocmirii acestor acte;
– verificarea registrelor naţionale notariale în vederea întocmirii actelor notariale şi înscrierea actelor întocmite în acestea;
– întocmirea mapelor respectivelor documente notariale pentru a fi arhivate.

PROGRAM LUCRU
Luni – vineri: 9.00 – 17.00

Aşteptăm CV la adresa de e-mail: godorogea@notariat-cluj.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul Cluj-Napoca.

* Anunțul expiră la data de 8 februarie 2021

OLARU ADELA & ASOCIAŢII recrutează consilier juridic

SCPA OLARU ADELA & ASOCIAŢII recrutează consilier juridic în domeniul fondului funciar.

SCPA OLARU ADELA & ASOCIAŢII este formată dintr-o echipă de profesionişti, specializaţi şi experimentaţi practicieni în dreptul naţional, oferind consultanţă şi reprezentare în faţa instituţiilor şi instanţelor de judecată într-o arie largă de domenii precum, civil, penal, contencios-administrativ, familie, muncii, proprietate intelectuală.

CANDIDATUL IDEAL
– studii superioare juridice cu licență;
– vechime în muncă minim 3- 5 ani în domeniul fondului funciar;
– experiența în utilizarea calculatorului, cunoștințe de operare în Microsft Office (Word, Excel), PowerPoint, Internet & Social Media;
– deține cunoștințe temeinice în materia fondului funciar, drept civil, procedură civilă;
– excelente abilități de comunicare și capacitate mare de integrare într-un colectiv;
– deschidere şi disponibilitate spre un progres continuu;
– dă dovadă de acuratețe în redactarea documentelor;
– capacitate superioară de concentrare şi orientare către obiective şi sarcini;
– perseverenţă, responsabilitate şi integritate.

RESPONSABILITĂȚI
– redactare acte necesare asistării clienților în fața instanțelor;
– redactare cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri de intervenție, etc;
– asistentă și reprezentare în fața organelor de cercetare penală.

OPORTUNITĂŢI
– schemă de onorarii motivante;
– un loc de muncă stabil într-o companie echilibrată;
– posibilitate de dezvoltare reală din punct de vedere profesional într-un cadru de profesionişti;
– locaţie exclusivistă în Bucureşti.

Aşteptăm CV-urile dvs. la adresa noastră de e-mail: scpaolarusiasociatii@gmail.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 28 decembrie 2020

AEROPORTURI BUCUREŞTI recrutează consilier juridic

ANUNŢ

Compania Naţională “AEROPORTURI BUCUREŞTI” – S.A. organizează la data de 26.11.2020, ora 10:00 concurs extern pentru ocuparea unui post vacant de Consilier juridic în cadrul Serviciului Patrimoniu și Cadastru, conform prevederilor art. 66 din Contractul Colectiv de Muncă al companiei și ale Procedurii de lucru AB-SRU PL-01, Rev: 7/01.08.2019.

DESCRIEREA GENERAL A POSTULUI
– asigură suport juridic întregii activități de implementare a sistemului unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică prin care să se realizeze identificarea, inventarierea, înregistrarea documentelor specifice serviciului, atât intern cât și la autoritățile competente, conform legislației, precum și menținerea unei evidențe stricte a tuturor corpurilor de proprietate ale CNAB, indiferent de destinație;
– aplică și gestionează din punct de vedere juridic, strategia de integrare și actualizare a evidenței tehnice, economice și juridice a întregului patrimoniu al CNAB, în simbioză cu gestionarea realizării, actualizării și întreținerii cadastrului aeroportuar și a hărților aeroportuare;
– asigură suport juridic pentru activitățile desfășurate cu privire la gestionarea contractelor de asigurare în cadrul Serviciului Patrimoniu și Cadastru.

CERINȚE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONSILIER JURIDIC
– studii superioare juridice cu licență;
– vechime în muncă minim 5 ani în domeniul juridic;
– experiența în domeniul reprezentării în instanță – minim 5 ani (se vor indica dosarele de instanță în care a reprezentat: împuterniciri/ procuri sau alte informații care pot dovedi experiența în instanță);
– limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere);
– experiența în utilizarea calculatorului, cunoștințe de operare în Microsft Office (Word, Excel), PowerPoint, Internet & Social Media;
– abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: aptitudine de comunicare, aptitudinea de a desfăşura activităţi complexe şi în echipă, capacitate de decizie rapidă, promptitudine şi eficienţă în executarea lucrărilor, asumarea responsabilităţii, responsabilitate, rezistență la stres, păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor.

Înscrierile la concursul extern pentru ocuparea postului vacant de Consilier juridic se fac la sediul companiei – Serviciul Resurse Umane și Integritate până la data de 24.11.2020, ora 12:00.

LA ÎNSCRIERE, CANDIDAȚII VOR DEPUNE UN DOSAR CU URMĂTOARELE DOCUMENTE
– cerere;
– C.V. (în limba română);
– copie a cărții de identitate;
– copie a diplomei de licență;
– acte doveditoare privind vechimea în muncă și experiența în domeniul juridic;
– pentru a dovedi experiența de minim 5 ani în domeniul reprezentării în instanță se vor depune împuterniciri/ procuri sau alte informații așa cum se specifică în Cerințele pentru ocuparea postului de Consilier juridic de mai sus.

La data susținerii concursului, candidații vor prezenta documentele solicitate în original.

CNAB vă informează cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și la drepturile care vă sunt recunoscute de Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 (RGPD) cunoscut ca General Data Protection Regulation UE/2016/679 (GDPR), dar și de alte acte normative naționale (Legea nr. 190/2018).

Documentele/ datele cu caracter personal care vă sunt solicitate sunt necesare în scopul înscrierii/ participării la acest concurs și al evaluării pregătirii dumneavoastră profesionale pentru a se decide eventuala încheiere a unui raport de muncă cu dumneavoastră. Procedura de concurs și de evaluare a pregătirii dumneavoastră nu se bazează pe un proces decizional automatizat ori pe crearea de profiluri.
Furnizarea documentelor/ datelor cu caracter personal reprezintă o condiție esențială pentru a vă înscrie/ participa la acest concurs și prelucrarea acestora este legală în temeiul art. 6 lit. b) din RGPD.
Furnizarea anumitor documente/ date cu caracter personal poate fi impusă de un act normativ a cărui respectare este obligatorie pentru CNAB, dar și pentru dumneavoastră caz în care, prelucrarea acestora este legală în temeiul art. 6 lit. c) din RGPD.
Refuzul furnizării documentelor/ datelor cu caracter personal care vă sunt solicitate duce la imposibilitatea îndeplinirii de către CNAB scopurilor declarate mai sus.
Documentele/ datele cu caracter personal sunt accesate/ prelucrate/ manipulate doar de salariații CNAB potrivit sarcinilor ce le revin și vor fi păstrate până la soluționarea definitivă a contestațiilor, după care se șterg/ distrug.
Datele dumneavoastră nu sunt comunicate altor persoane fizice sau juridice și nu vor fi prelucrate ulterior în alt scop.
CNAB aplică măsuri tehnice și organizatorice privind securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră și vă garantează respectarea drepturilor în conformitate cu prevederile GDPR.
Pentru orice detalii suplimentare pe problematica GDPR referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră oricând, puteți contacta Responsabilul cu Protecția Datelor la adresa de e-mail: dpo@cnab.ro sau puteți depune o cerere scrisă la registratura CNAB.
Trebuie să știți că aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile.

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
Concursul va consta în:
Proba scrisă se va desfășura sub formă de test grilă și întrebări deschise și va cuprinde 15 puncte.

Punctajul acordat este următorul:
– 0,50 puncte / întrebare pentru răspunsurile la întrebările tip grilă;
– 1 punct / întrebare pentru răspunsurile întrebărilor deschise.

Timpul de rezolvare pentru lucrarea scrisă este de 120 minute.
Nota minimă pentru a fi declarat admis este 5,00 (cinci).
Va fi declarat admis candidatul care va obține nota cea mai mare.

NOTĂ
În cazul în care vor fi mai mulţi candidați cu aceeași notă, delimitarea acestora se va face printr-o altă probă scrisă sub formă de test grilă care va cuprinde 5 întrebări grilă a câte 2 puncte, având aceleași caracteristici stabilite la proba inițială.

BIBLIOGRAFIE
– Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale Aeroporturi București SA, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/ acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
– Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;
– Codul de Procedură Civilă, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;
– Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;
– Hotărârea nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
– Codul Aerian, cu modificările și completările ulterioare (Capitolul V – Aerodromurile civile și Capitolul IX, Secţiunea a V-a – Zone supuse servituţilor de aeronautică civilă).

MOROIANU MIHAI SORIN recrutează asistent manager

CIA MOROIANU MIHAI SORIN recrutează asistent manager.

Candidaţii care doresc ocuparea postului ofertat trebuie să fie absolvenţi ai unei Facultăţi de Drept, promoţia 2020.

Căutam persoane serioase, responsabile, care doresc crearea și dezvoltarea unei cariere în cadrul unui cabinet individual de avocat specializat în materia dreptului civil şi al asigurărilor.

DESCRIEREA FIRMEI
Cabinetul Individual de Avocatură «Sorin Mihai Moroianu» a luat naștere în anul 2008, în prezent reunind mai mulţi avocaţi şi colaboratori specializaţi în drept comercial, civil, proprietate intelectuală şi asigurări.

Activitatea profesională se va desfăşura la sediul cabinetului situat în Municipiul Bucureşti, B-dul. Mircea Vodă, nr. 39H, et. 4, ap. 11, sector 3. (imobilul se află situat în vecinătatea Tribunalului Bucureşti).

Salariul net oferit asistentului manager, pentru primul an de activitate în cadrul cabinetului, este de 2.000 lei/ lună.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită CV-ul, redactat în limba română, la adresa de e-mail: office@avocatmoroianu.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 4 decembrie 2020

POPESCU & ASOCIAŢII recrutează asistent/ă | secretar/ă recepție

POPESCU & ASOCIAȚII recrutează asistent/ă | secretar/ă recepție.

RESPONSABILITĂȚI
– întâmpină vizitatorii și îi îndrumă către sala de întâlniri;
– îndeplinește activități de protocol;
– primește, înregistrează și repartizează corespondența primită prin poștă;
– preia și redirecționează apelurile telefonice;
– asigură și răspunde de expedierea în bune condiții a tuturor plicurilor;
– îndosariază și arhivează documentele companiei;
– asigură păstrarea registrului unic de intrări/ieșiri al documentelor;
– copiază/ redactează/ tehnoredactează/ scanează diferite documente;
– stabilește necesarul de consumabile pentru companie și gestionează aprovizionarea (papetărie, protocol, alte materiale consumabile);
– transmite periodic informări cu privire la stadiul dosarelor și informațiile obținute;
– caută periodic pe portalul instanțelor și alte site-uri de specialitate informații cu privire la dosare sau alte aspecte solicitate de colaboratorii și asociații societății;
– îndeplinește orice alte atribuții aferente postului.

CERINȚE
– studii medii sau superioare;
– capacitatea de a respecta cerințele și termenele de predare ale lucrărilor;
– capacitate de prioritizare și planificare a task-urilor, organizare și simț ridicat al responsabilității;
– capacitatea de a lucra atât individual, cât și în echipă;
– cunoașterea la nivel avansat a programelor din pachetul MS Office;
– cunoașterea la nivel avansat a limbii române și engleze;
– experiența într-o societate de avocatură reprezintă un avantaj.

BENEFICII
– șansa de a lucra cu o echipă tânără, dar experimentată;
– un mediu de lucru colegial care încurajează inițiativele și comunicarea;
– un birou plăcut, situat la doar 5 minute de mers pe jos de stația de metrou Piața Victoriei.

POPESCU & ASOCIAȚII este una dintre societățile de avocatură recunoscute din România, cu experiență dovedită în consultanță juridică, precum și în domeniul litigiilor și al dreptului penal, societatea și avocații săi fiind incluși în toate clasamentele prestigioaselor anuare juridice, precum Legal 500, Chambers & Partners, IFLR 1000 și Benchmark Litigation.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-urile la adresa: cariere@popescu-asociatii.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 27 noiembrie 2020

AEQUITAS recrutează consilier juridic junior

Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi AEQUITAS recrutează Consilier Juridic Junior pentru a se alatura echipei noastre.

CERINŢELE CANDIDATULUI IDEAL
– absolvent/ă de studii juridice;
– cunoştinţe de operare calculator (Microsoft Office, Internet);
– determinare şi orientare spre rezultate;
– atenţie la detalii;
– responsabilitate, implicare şi seriozitate;
– abilităţi de comunicare şi spirit de echipă.

DESCIEREA JOBULUI – ATRIBUŢII
– gestionarea portofoliului repartizat prin depunerea tuturor diligenţelor necesare în vederea punerii în executare silită a titlurilor executorii din cadrul dosarelor de executare, în toate formele prevăzute de Codul de Procedură Civilă şi alte dispoziţii legale în materie;
– tehnoredactarea tuturor actelor de executare silită necesare în cadrul procedurii;
– procesarea corespondenţei aferente dosarelor de executare aflate în portofoliu;
– acordarea de consultanţă creditorilor/ debitorilor.

DESCRIEREA COMPANIEI
Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi „AEQUITAS” din Bucureşti este specializat în îndeplinirea procedurilor specifice de executare silită, notificarea actelor, recuperări de creanţe inclusiv pe cale amiabilă, evacuări, puneri în posesie, executări silite mobiliare şi imobiliare. Executorii judecătoreşti din cadrul Biroului nostru îşi exercită atribuţiile în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 188/2000, republicată.

Organizarea biroului permite desfăşurarea activităţilor stabilite prin lege în competenţa noastră în Municipiul Bucureşti precum şi în judeţele Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Teleorman.

Dacă eşti interest trimite CV–ul tău la adresa noastră de e-mail: office@ejb.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 25 noiembrie 2020

JUDECĂTORIA PLOIEȘTI | Experți în implementare – asistenți ai judecătorilor

JUDECĂTORIA PLOIEȘTI este instanță pilot în cadrul proiectului „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta pe instanțe judecătorești” implementat de Consiliul Superior al Magistraturii, având alocate 5 posturi de experți în implementare, asistenți ai judecătorilor.

Anunțul de selecție poate fi descărcat aici.

Mai multe detalii privind proiectul găsiți aici.

Post: asistent al judecătorului
Număr de locuri: 5
Durată: 21 de luni
Termen de depunere candidaturi: 27 octombrie 2020

IACOB & ALEXANDRU recrutează asistent avocat / paralegal

IACOB & ALEXANDRU

IACOB & ALEXANDRU recrutează asistent avocat/ paralegal.

Tip contract: Full Time / Normă ȋntreagă
Nivel de carieră: Entry Level / Primii 3 ani de experienţă

CANDIDATUL IDEAL
– are studii superioare ȋn domeniul juridic;
– abilităţi de comunicare, spirit de echipă;
– flexibilitate, eficienţă şi responsabilitate;
– utilizează cu ușurință construcții gramaticale complexe;
– limba engleză avansat (scris/vorbit);
– persoană organizată, dornică să înveţe lucruri noi și proactivă;
– spirit organizatoric;
– seriozitate și conștiinciozitate.
– punctualitate, seriozitate şi atenţie la detalii şi la respectarea termenelor;
– disponibilitate la deplasări.

RESPONSABILITĂŢI
– cercetări legislative şi documentare juridică pentru avocaţii societăţii;
Menţinerea relaţiilor de natură administrativă cu instituţiile publice, instanţele judecătoreşti, Registrul Comerţului, autorităţile cu atribuţii jurisdicţionale, notari publici şi executori judecătoreşti, traducători, organe ale administraţiei publice, precum şi a altor persoane juridice, inclusiv, dar fără a se limita la:
– depunere şi ridicare documente, studiu dosare aflate pe rol în instanţă şi la diverse instituţii;
– efectuarea operaţiunilor la Registrul Comerţului: depunere şi ridicare documente, plată taxe, obţinere informaţii, prezenţă în audienţă;
– depunere şi ridicare documente de la OSIM; monitorizări de baze de date;
– efectuarea diverselor operaţiuni la Administraţiile Financiare, Primării;
– orice alte deplasări impuse de natura activităţii desfăşurate în cadrul societăţii;
– activităţi de natură juridică şi administrativă specifică societăţii, precum, dar fără a se limita la ţinerea evidenţei documentelor interne;
– studierea temeinică a dosarelor încredinţate;
– urmărirea modificărilor legislative;
– redactarea de cereri, pregătire probatoriu;
– întocmirea şi evidenţa dosarelor societăţii;
– gestionarea activităţilor de traducere şi legalizare a actelor necesare în dosarele în care este implicat.

OFERTĂ
Bonusurile şi beneficiile se discută la interviu.

Candidații interesați sunt rugați să trimită un CV la adresa de e-mail: office@iacob-alexandru.ro indicând ȋn subiect postul pentru care aplică.

Mult succes!

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 16 noiembrie 2020

CĂTĂLIN VIŞAN & MANUEL ANDREI DORCIOMAN recrutează consilier juridic | Executare silită

BEJA CĂTĂLIN VIŞAN & MANUEL ANDREI DORCIOMAN recrutează consilier juridic.

Candidatul ideal este o persoană activă, organizată, competitivă, care deţine cunoștințe și abilități de operare PC, în special Word, Excel, Outlook.
Experienţa în cadrul unui birou de executori judecătoreşti pe o poziţie de consilier juridic şi cunoaşterea aplicaţiei Zenic Executor sau Executor It reprezintă un avantaj.

Candidatul selectat va face parte dintr-o echipă de analiză a dosarelor de executare silită.

PRINCIPALELE RESPONSABILITĂŢI
– gestionează portofoliul de dosare alocat de către executorul judecătoresc sau superiorul ierarhic desemnat de executorul judecătoresc;
– emite şi comunică toate actele, documentele precum şi corespondenţa din dosarele alocate cu respectarea dispoziţiilor legale legate de formă şi conţinutul acestora, cu respectarea termenelor procedurale;
– efectuează toate formele de publicitate solicitate de lege pentru procedura de executare silită;
– efectuează verificări periodice ale debitorilor urmăriţi pentru identificarea bunurilor cu care aceştia figurează. Întreprinde toate demersurile necesare pentru urmărirea tuturor bunurilor aflate în patrimoniul debitorilor şi recuperarea cu celeritate a creanţei urmărite;
– păstrează relaţia directă cu debitorii din dosarele gestionate, obţine de la aceştia toate informaţiile legate de bunuri, venituri, documente de proprietate, etc, încheie angajamente de plată cu acordul prealabil al executorului judecătoresc şi al creditorului;
– monitorizează încasările din dosarele gestionate, plăţile efectuate de către debitori şi respectarea angajamentelor de plată, identifică noi soluţii pentru recuperarea rapidă şi integrală a creanţelor urmărite;
– monitorizează zilnic corespondenţa primită în dosarele gestionate, introduce în Baza de date individuală răspunsurile primite şi decide cu privire la măsurile aplicabile în funcţie de situaţie;
– completează zilnic Baza de date individuală cu informaţiile despre operaţiunile zilnice efectuate sau modificările aduse în portofoliul instrumentat;
– transmite instanţelor şi altor entităţi abilitate de lege, în forma solicitată şi prevăzută de lege documentele solicitate din dosarele instrumentate;
– gestionează relaţia cu creditorul din punct de vedere al informărilor periodice legate de stadiul dosarelor de executare silită. Oferă creditorilor toate informaţiile solicitate în legătură cu procedura din dosarele gestionate, cu respectarea termenelor contractuale şi a formei de raportare stabilite cu aceştia.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită un Curriculum Vitae la următoarea adresă de e-mail: office@visan-dorcioman.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București și/sau judeţul Ilfov.

* Anunţul expiră la data de 16 noiembrie 2020

MANTOR GENERAL CONTRACTOR recrutează legal advisor

MANTOR GENERAL CONTRACTOR recrutează legal advisor, responsabil contractare cu experienţă în domeniul juridic.

DESCRIEREA JOBULUI
– revizuire, redactare antecontracte/ contracte vânzare cumpărare şi organizarea semnării la notar;
– revizuire, redactare contracte de execuţie lucrări construcţii, subantrepriză, prestări servicii şi a actelor adiţionale subsecvente, cereri, adrese, notificări;
– redactarea actelor cu caracter juridic ale societăţii: procuri, împuterniciri, hotărâri ale asociaţilor, acte constitutive;
– menţinerea relaţiei cu notari, avocaţi, registrul comerţului şi urmărirea procedurilor aferente;
– gestionarea şi organizarea documentelor cu caracter juridic;
– cunoştinţe generale privind operaţiunile de cadastru, notariat, registrul comerţului;
– consultanţă şi asistenţă juridică generală cu privire la activitatea societăţii, prin asigurarea documentelor şi informaţiilor juridice solicitate de management şi departamentele vânzări/ achiziţii.

CANDIDATUL IDEAL
– studii superioare în domeniul juridic;
– experienţă în redactare acte şi cunoştinţe temeinice de operare PC (în special Word);
– cunoştinţe de drept civil şi comercial;
– cunoştinţe de limba engleză;
– reprezintă un avantaj experienţa anterioară de minim 2 ani pe un post similar în construcţii/ dezvoltare imobiliară.

DETALII
– contract de muncă full time, cu program normal (9-18);
– pachet salarial atractiv;
– posibilitate de dezvoltare profesională.

Persoanele interesate pot trimite CV-urile pe adresa: tomas.manjon@mantor.ro
Persoanele selecţionate vor fi contactate pentru interviu.

Anunțul este valabil pentru municipiul Bucureşti.

* Anunțul expiră la data de 13 noiembrie 2020

TEILOR recrutează consilier juridic

TEILOR recrutează consilier juridic.

Grupul Teilor: În prezent, echipa noastră este formată din peste 400 de profesionişti, care lucrează în: vânzări, achiziţii, HR, IT, marketing, contabilItate, logistică şi management. Brand consacrat şi un Trend Setter în segmentul “Fine Jewllery”, acţionăm atât pe piaţa din România cât şi cea din Europa.

Ca urmare a dezvoltării accelerate a companiei dar şi a noilor strategii de dezvoltare şi consolidare a afacerii, Grupul TEILOR se află în excelenta postură de a recruta un Consilier Juridic, care să asigure asistenţă şi consultanţă juridică necesară funcţionării companiei.

CANDIDATUL IDEAL
– studii superioare în domeniul juridic şi acreditare în profesie (titlu de avocat);
– minim 5 ani experienţă într-un rol similar în sectorul privat în cadrul unei companii de dimensiuni medii şi mari, cu domeniu de activitate în producţie, comerţ, servicii, import-export, financiar;
experienţa anterioară în cadrul IFN-urilor sau în companii cu sucursale în afara ţării, constituie avantaj;
– experienţă în reprezentarea în instanţă a angajatorului;
– experienţă şi cunoştinte temeinice privind organizarea şi funcţionarea persoanelor juridice;
– foarte bune cunoştinţe de utilizare Microsoft Office, program legislativ, internet;
excelente aptituni de comunicare verbală şi scrisă, organizare,relaţionare, negociere şi soluţionare probleme;
– experienţă în redactarea documentelor juridice, a contractelor comerciale şi civile;
– capacitatea de a-şi desfăşura activitatea în mod independent şi de a-şi asuma responsabilităţi;
– capacitate de gestionare eficientă a timpului şi a priorităţilor, atitudine proactivă;
– abilitatea de a lucra în echipă, pentru entităţi cu obiect diferit de activitate;
cunoştinţe solide de drept comercial, civil, dreptul muncii, financiar;
– persoană organizată, dinamică, energică, perseverentă, atentă la detalii şi orientată către rezultate;
limba engleză nivel avansat;
– permis de conducere categoria ”B”.

DESCRIEREA JOBULUI
avizează şi contrasemnează acte cu caracter juridic care urmează să fie supuse acordului superiorilor ierarhici și organelor de conducere ale societăţii, precum: acte de procedură (definite conform codurilor de procedură), contracte, acte adiţionale, acorduri, convenții, documente cu caracter juridic, note de informare, decizii/ hotărâri/ note interne (decizii de angajare, decizii de personal, de stabilire a răspunderilor disciplinare ale personalului din cadrul societăţii), proiecte de contracte propuse spre încheiere de eventualii parteneri contractuali, informări privind domeniul propriu de activitate etc.;
– elaborează punctele de vedere juridice solicitate, potrivit prevederilor legale, în vederea întocmirii documentaţiilor din cadrul societăţii;
asistă şi asigură asistenţă juridică organelor de conducere ale societăţii la negocierea clauzelor contractuale;
redactează hotărâri şi acte constitutive şi realizează formalităţile legale pentru înregistrarea documentelor la Oficiul Registrului Comerţului;
pregăteşte contractele în vederea realizării obiectului lor, prin revizuirea tuturor solicitărilor, pregătirea termenilor şi condiţiilor contractuale, evaluarea riscurilor, pregătirea personalului în vederea înţelegerii impactului, a oricăror termene sau condiţii contractuale riscante, asupra activităţii companiei, înainte de semnarea documentelor contractuale;
– avizează legalitatea măsurilor care urmează a fi luate în desfăşurarea activităţilor, precum şi a oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a instituţiei;
urmăreşte respectarea legalităţii în toate aspectele legate de activitatea firmei;
– asigură întocmirea documentaţiei necesare promovării acţiunilor la instanţele judecătoreşti;
– sprijină acţiunile organizate pentru cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în vigoare, prin activităţi specifice;
monitorizează în permanenţă legislaţia cu impact asupra activităţii societăţii şi informează şefii de departamente şi conducerea societăţii în acest sens;
furnizează consultanţă de specialitate tuturor departamentelor companiei la solicitarea acestora;
– verifică, avizează sau după caz, redactează  orice tip de contract/acord/convenţie/hotărâre/procură sau document înaintat în acest sens departamentului juridic;
reprezintă societatea în relaţiile cu autorităţile sau în cazul unor controale întocmind şi semnând toate documentele necesare în acest sens cu respectarea politicilor aplicabile la nivelul societăţii şi a legislaţiei;
– asigură redactarea actelor juridice încheiate de instituţie cu alte persoane sau entităţi;
– verifică legalitatea actelor cu caracter juridic primite spre avizare;
– asigură promovarea acţiunilor judecătoreşti în faţa instanţelor;
reprezintă societatea în procese în instanţele judecătoreşti;
– analizează, evaluează şi prezintă propuneri asupra conţinutului rapoartelor, proiectelor de instrucţiuni, dispoziţiilor şi ordinelor care se înaintează spre aprobare structurilor superioare şi care tratează în conţinutul lor probleme din domeniul de responsabilitate al postului.

OFERTĂ / BENEFICII
– pachet salarial atractiv;
– asigurare medicală în reţeaua Medicover;
– lucrul într-o companie de renume, la standarde de calitate ridicate;
– posibilitatea de a dezvolta o carieră solidă în cadrul unei echipe tinere și profesioniste;
– dezvoltare profesională şi personală.

Persoanele interesate pot trimite CV-urile la adresa: recrutare@teilor.ro
Persoanele selecţionate vor fi contactate pentru interviu.

Anunțul este valabil pentru municipiile Piteşti şi Bucureşti.

* Anunțul expiră la data de 4 noiembrie 2020