NOMENIUS recrutează consilier juridic

Nomenius

NOMENIUS recrutează un/o coleg/ă pentru a completa şi a ajuta la întocmirea şi depunerea documentelor juridice la diferite instituţii.
Avem nevoie de o persoană activă şi dispusă a avea activitate de teren în proporţie de 50%, în Bucureşti.

CANDIDATUL IDEAL
– licenţiat în Drept;
– experienţă pe un post similar reprezintă un plus;
– capacitate de însuşire rapidă a informaţiilor;
– atenţie la detalii şi respectarea termenelor limită;
– abilităţi de tehnoredactare;
– conştiinciozitate;
– capacitate de organizare şi prioritizarea activităţilor.

DESCRIEREA JOBULUI
– redactează documente şi efectuează cercetări juridice;
– redactează şi înregistrează documente la Oficiul Registrului Comerţului şi OSIM;
– înregistrează cereri de executare silită;
– completare registre specifice, expediază documente prin poştă;
– depune documente la grefa instanţelor şi cercetare dosare la arhivă.

BENEFICII
– program fix;
– salariu fix;
– decontare abonament (metrou sau RATB).

Aşteptăm CV-urile dvs. pe adresa de email: hr@nomenius.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 3 aprilie 2017

SORA & ASOCIAŢII organizează internship

SORA & ASOCIAŢII organizează internship pentru o durată de 3 luni de zile.

CE OFERIM
– posibilitatea de a se instrui în domeniul arbitrajului, litigiilor şi a consultanţei acordate societăţilor comerciale;
În funcţie de aptitudinile dovedite în cadrul stagiului, putem acorda:
– posibilitatea de a participa la elaborarea de articole de specialitate;
– posibilitatea de a continua colaborarea în cadrul echipei noastre.

CE CĂUTĂM
– studenți la Drept, anul 2 cel puţin;
– persoane care sunt pasionate de studiul, interpretarea legilor, care au o evidentă chemare în domeniul juridic;
– persoane punctuale, organizate şi cu dorinţă de perfecţionare în domeniul litigiilor şi a consultanţei comerciale;
– disponibilitate pentru interacţiunea cu instanţele, curtea de arbitraj şi Registrul comerţului.

Dacă ești interesat/ă așteptăm să ne trimiți un email pe adresa: office@sora.ro la care să fie ataşat un Curriculum Vitae împreună cu o scurtă descriere a aşteptărilor tale de la un viitor loc de stagiu sau, de ce nu? chiar viitor loc de muncă.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 16 martie 2017

DUȚESCU & PARTNERS recrutează assistant manager

DUTESCU & PARTNERS

DUȚESCU & PARTNERS recrutează assistant manager.

CANDIDAȚII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CERINȚE
– să fie cel puțin absolvenți de liceu teoretic, cu diplomă de bacalaureat;
– să aibă cunoștințe bune de birotică;
– să aibă o cunoaştere bună a programelor din pachetul MS Office;
– să aibă o cunoaştere bună a limbii engleze;
– să aibă o experiență de minim 6 luni în activități similare.

Căutăm persoane de încredere, loiale, corecte care să își dorească să se perfecționeze.

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să își transmită CV-ul la adresa: office@dutescu.com

Anunțul este valabil pentru Municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 5 martie 2017

MITU & ASOCIAŢII recrutează office manager

MITUASOCIATII

MITU & ASOCIAŢII SPARL recrutează office manager.

PRINCIPALELE RESPONSABILITĂȚI
– menținerea relației cu furnizorii și gestiunea stocului de consumabile necesare desfășurării activității;
– gestiunea cheltuielilor și a corespondenței (poştă, e-mail, fax);
– activități de printare, fotocopiere și arhivare;
– gestiunea contractelor de asistenţă juridică;
– activități specifice de secretariat.

CERINŢE
– abilități excelente de comunicare și exprimare în limba română;
– utilizarea limbii engleze la nivel avansat;
– capacitatea de organizare a timpului, atenție la detalii și rigurozitate;
– cunoștiințe de operare PC.

DESCRIERE
Casa de Avocatură MITU & ASOCIAŢII înglobează experiența și cunoștințele dobândite în cei peste 15 ani de existență, reușind să ofere servicii juridice la cel mai înalt nivel, pe consultanță sau în litigii. Respectăm clienții, prețuim o relație strânsă cu aceștia și acționăm pentru a le depăși așteptările.

Oferim un mediu de muncă excelent, unde se încurajează inițiativa, munca în echipă și comunicarea eficientă. Apreciem echipa noastră extraordinară, munca ei, determinarea ei pentru rezolvarea fiecărei situații și pentru fiecare serviciu furnizat cu promptitudine și pricepere.

Candidaţii interesaţi sunt invitaţi să trimită CV-ul şi o scrisoare de intenţie la adresa de e-mail: office@mitulawyers.eu cu precizarea postului pentru care aplică.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 2 martie 2017

ADRIAN LUTU recrutează avocaţi stagiari

adrian-lutu

Cabinet de Avocat ADRIAN LUTU recrutează avocaţi stagiari.

CANDIDAŢII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIŢII GENERALE
– absolvenți care au promovat examenul de admitere în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2016;
– să dovedească cunoştinţe juridice temeinice;
– cunoștințe avansate de limba engleză;
– capacitate de a-şi asuma responsabilităţi şi de reacţiona rapid în moment dificile;
– să aibă abilităţi de comunicator;
– să aibă cunoştinţe operare PC.

Candidaţii pot trimite CV ul la adresa de e-mail: office@lutu.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 15 decembrie 2016

TRANDAFIR & ASSOCIATES recrutează avocați

Trandafir & Associates

TRANDAFIR & ASSOCIATES recrutează avocați colaboratori.

CANDIDATUL IDEAL TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CERINȚE MINIME
– are statut de avocat membru al Baroului București;
– are experiență generală în profesie între 1 și 3 ani;
– are cunoștințe teoretice solide;
– are experiența practică, în domeniul consultanței juridice (e.g. redactarea și negocierea de contracte, fuziuni și achiziții, achiziții publice, fonduri europene, dreptul muncii) și/sau în domeniul litigiilor;
– cunoaște limba engleză, la nivel avansat (se recomandă deținerea unei certificări de tip TOEFL sau echivalent); reprezintă un avantaj cunoașterea unei alte limbi de circulație internațională;
– persoană serioasă, dinamică, capabilă să identifice rapid soluții juridice adecvate cazurilor/proiectelor alocate;
– persoană cu foarte bune abilități de comunicare și de lucru în echipă;
– persoană foarte bine organizată, capabilă să respecte procedurile interne, să își asume responsabilități.

DESCRIEREA GENERALĂ A ACTIVITĂȚILOR AFERENTE POZIȚIEI DE AVOCAT COLABORATOR
– redactarea de memorandum-uri, contracte, analize juridice, acțiuni în justiție;
– activități de due diligence, participarea la negocieri;
– asigurarea managementului dosarelor și al proiectelor, sub îndrumarea unui avocat coordonator;
– susținerea cauzelor în fața instanțelor.

POZIȚII DISPONIBILE
Doua.

PROCEDURA DE RECRUTARE
Candidații interesați vor transmite un curriculum vitae (în format Europass), prin e-mail la adresa: office@trandafir.biz
CV-ul trebuie să fie însoțit de o scrisoare de intenție.

DESPRE TRANDAFIR & ASOCIAŢII
Trandafir & Asociaţii este o societate de avocați înființată recent, de avocații asociați Georgiana-Raluca Trandafir și George Trandafir.

Avocații asociați dispun de o experiență profesională substanțială, în varii domenii de drept, dobândită în cadrul celor mai reputate și competitive medii profesionale avocațiale din România, prin implicarea în cadrul unor proiecte care au marcat piața avocaturii românești în ultimii 10 ani.

Trandafir & Asociaţii asigură servicii juridice în domenii precum: soluționarea litigiilor, achiziții publice, fonduri europene, drept imobiliar, consultanță generală în domeniul afacerilor.

Oferim avocaților interesați oportunitatea dezvoltării profesionale armonioase, alături de avocați care asigură servicii juridice la cele mai înalte standarde profesionale.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 10 noiembrie 2016

ROKAS & PARTNERS LAW FIRM recrutează avocat stagiar

ROKAS

ROKAS & PARTNERS LAW FIRM recrutează avocat stagiar.

CERINŢE MINIME
– limba engleză la un nivel avansat;
– abilităţi de comunicare.

CV-urile vor fi trimise la adresa: bucharest@rokas.com

Vă rugăm să menţionaţi postul pentru care aplicaţi.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 11 septembrie 2016

DLA PIPER DINU recrutează secretară

DLA PIPER

DLA PIPER DINU recrutează secretară.

DESCRIEREA POSTULUI (SCOP, OBIECTIVE, ATRIBUŢII, RESPONSABILITĂŢI)
– asigură interfaţa cu persoanele din afara firmei; promovează imaginea firmei prin activitatea pe care o desfăşoară şi prin comportamentul adoptat;
– preia şi direcţionează apelurile telefonice, interne şi externe, preia şi transmite mesaje complete şi corecte, asigurându-se că au ajuns la destinatar; menţine evidenţa, înregistrează şi distribuie faxurile primite şi trimise;
– răspunde la solicitări generale venite din partea clienţilor şi colaboratorilor;
– printează, fotocopiază, îndosariază, arhivează documente şi corespondenţa relevante (poştă, email, fax);
– menţine legătura cu agenţii de turism, pentru a asigura transportul şi cazarea, pentru deplasările în interes de serviciu ale angajaţilor şi colaboratorilor firmei şi întocmeşte formularele de cheltuieli;
– organizează contactele, întâlnirile şi călătoriile de afaceri (interne şi externe) pentru avocaţii la care este alocat(a) şi clienţii acestora, când este cazul;
– redactează corespondenţa zilnică, pregăteşte şi produce diverse materiale pentru conferinţe, întâlniri şi alte evenimente (interne sau externe);
– menţine un sistem eficient de arhivare şi îndosariere a documentelor şi a corespondenţei relevante;
– procesează documente, inserează comentarii, formatează documente şi utilizează stilul intern în documentele produse;
– ajută la completarea formularelor şi a cererilor către autorităţi, precum şi la depunerea documentelor la acestea;
– înregistrează în sistem activităţile desfăşurate de avocaţi pe fiecare dosar, pregăteşte situaţii lunare cu timpul pentru facturat, trimite facturile clienţilor şi ţine evidenţa lor;
– colectează documentele de identificare clienţi, contractele de asistenţă juridică, deschide dosarele în sistem şi stochează toată documentaţia pe suport de hârtie şi electronic;
– execută traduceri din limba engleză în limba română şi din limba română în limba engleză.

SPECIFICAŢIILE POSTULUI
Nivelul de studii: Studii superioare
Competenţele
– cunoaşterea de limbi străine;
– cunoştinţe operare PC: MS Office;
– capacitate de concentrare, autocontrol, viteză de execuţie şi reacţie;
– atenţie, minuţiozitate, promptitudine, proactivitate, entuziasm;
– capacitate de a respecta cerinţele şi termenii de predare a lucrărilor;
– adaptabilitate la cerinţele postului şi flexibilitate la stiluri şi ritmuri diferite de lucru;
– spirit de organizare şi capacitate de prioritizare şi planificare;
– capacitate de a lucra atât în echipă cât şi pe cont propriu, fără supraveghere;
– abilităţi de comunicare şi relaţionare atât cu colegii cât şi cu clienţii externi;
– preocupare pentru ridicarea nivelului profesional.

PENTRU A APLICA SAU DACĂ AVEŢI ÎNTREBĂRI vă rugăm să o contactaţi pe Monica Zilberman, HR Advisor, la email: monica.zilberman@dlapiper.com

DESPRE FIRMĂ
DLA Piper este o firmă internaţională de avocatură cu birouri în peste 30 de ţări din Europa, Statele Unite ale Americii, Asia-Pacific şi Orientul Mijlociu, care oferă servicii de asistență juridică pentru clienţii săi din întreaga lume. DLA Piper deține un birou local în România din noiembrie 2008 și are o echipă de 55 de avocați și consultanți fiscali cu pregătire și experiență internațională.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 25 iulie 2016

EDITURA UNIVERSUL JURIDIC recrutează tehnoredactor

Sigla UJ

EDITURA UNIVERSUL JURIDIC recrutează tehnoredactor full-time.

CANDIDATUL IDEAL
– cunoaşterea foarte bună a regulilor de tehnoredactare;
– cunoaşterea bună a limbii române;
– cunoaşterea softurilor specifice: inDesign – foarte bine;
– pachetul Microsoft Office – foarte bine;
– adobe Acrobat Professional – foarte bine;
– photoshop – bine.
– este un plus cunoaşterea şi a altor softuri eventual necesare, dar nu e obligatorie: PageMaker, QuarkXpress, Corel, Illustrator;
– experienţă în domeniu: minimum 3 ani.

RESPONSABILITĂŢI
– asigură punerea în pagină a manuscriselor sau a materialelor primite;
– propune, dacă e cazul, layout-uri proprii, pentru machetarea interioară a cărţilor;
– pregăteşte şi listează materialele pentru trimiterea în tipografie;
– efectuează alte activităţi editoriale.
– spirit creativ: propune layout-uri pentru machetele de interior ale cărţilor sau pentru alte materiale;
– este absolut necesară experienţa Pre-Press;
– finalizarea documentelor în vederea trimiterii în tipar (verificare, adaptare/corectare format, obţinerea unui document stabil din punct de vedere tipografic);
– crearea pdf-urilor finale pentru tipar.

Așteptăm CV-urile dvs. la adresa de e-mail: redactie@universuljuridic.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 4 iulie 2016

MITU & ASOCIAŢII recrutează office assistant

MITUASOCIATII

MITU & ASOCIAŢII SPARL recrutează office assistant.

POSTUL PRESUPUNE URMĂTOARELE ACTIVITĂŢI
– managementul contractelor de asistenţă juridică emise de Baroul Bucureşti;
– întocmirea şi redactarea de rapoarte, evidenţe privind activitatea/ clienţii societăţii;
– operarea în sistemul informatic a deconturilor şi foilor de parcurs;
– urmărirea agendei de lucru a avocaţilor coordonatori;
– asigurarea şi răspunderea de primirea, repartizarea şi arhivarea corespondenţei către/de la avocaţi, clienţii societăţii;
– alte activităţi de secretariat.

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să trimită CV-ul la adresa: office@mitulawyers.eu

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 5 mai 2016

NEACȘU & ASOCIAȚII recrutează avocat stagiar

NEACSU

NEACȘU & ASOCIAȚII recrutează avocat stagiar.

CINE SUNTEM
NEACŞU & ASOCIAŢII SCA este o Societate Civilă Profesională de Avocaţi cu peste 15 ani de experienţă în avocatura de litigii. Am adoptat o viziune inovatoare asupra avocaturii, în special a celei de litigii, concretizată într-un sistem propriu de business process management şi înglobată într-un concept modern, care se defineşte prin eficienţă crescută, costuri reduse şi flexibilitate mai mare în îndeplinirea cerinţelor clienţilor.

PE CINE CĂUTĂM
– avocat stagiar, membru al UNBR.

CE CĂUTĂM
– cunoştinţe solide, atât teoretice cât şi practice, de drept civil (comercial) şi drept procesual civil;
– persoană organizată, echilibrată, cu o gândire logică, curajoasă, curioasă şi atentă la detaliile situaţiei de fapt, interesată în identificarea problemelor de drept;
– persoană capabilă să respecte procedurile interne ale societăţii, să îşi asume responsabilităţi, să conceapă şi să aplice strategii, să menţină bune relaţii cu clienţii prin informarea acestora cu privire la stadiul lucrărilor lor.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită CV-ul la adresa de e-mail: office@neacsu.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 4 mai 2016

FIRON BAR-NIR recrutează Partners` Assistant

FIRON

FIRON BAR-NIR recrutează Partners` Assistant.

CERINȚE
– studii superioare;
– capacitate de planificare și organizare;
– operare PC: Windows, Office, Outlook, internet;
– cunoașterea limbii engleze.

ATRIBUȚII
– managementul relațiilor cu furnizorii de servicii hoteliere din țară și din străinătate (rezervări, monitorizare plăți);
– monitorizare consum intern (comenzi, plăți);
– managementul relațiilor cu furnizorii de cărți și reviste de specialitate (comenzi, abonamente);
– operațiuni arhivistice (întocmire dosare, arhiva internă și externă);
– evidența corespondenței ce intră și iese din companie;
– stabilirea agendei partenerilor.

Candidații interesați sunt rugați sa trimită un CV, însoțit de o scrisoare de intenție redactate in limba engleza, la adresa de e-mail: Georgiana.Orsaria@firon-barnir.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 27 aprilie 2016

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA recrutează consilier juridic

UVT

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA recrutează consilier juridic, cod COR 261103, în cadrul Oficiului Juridic.

I. DATA, LOCUL ŞI ORA CONCURSULUI
1. Concursul va avea loc în data de 14.04.2016, ora 10:00 la sediul Universităţii de Vest din Timişoara, bl. Vasile Pârvan, nr. 4, 300223, Timişoara.

II. 1. COMISIA DE CONCURS
– prof. univ. dr. Lucian Bercea – preşedinte;
– prof. univ. dr. Petru Ștefea – membru;
– Laurențiu Georgescu – membru;
– cons. juridic Nadia Topai – membru;
– Dana Ehling – secretar comisie.
2. COMISIA DE CONTESTAŢIE
– prof. univ. dr. Anton Trăilescu – preşedinte;
– conf. univ. dr. Cristian Clipa – membru;
– cons. juridic Nectara Tuturilov – membru;
– Dana Ehling – secretar comisie.

III. BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI
• Carta U.V.T. (http://www.uvt.ro);
• Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic, personalului didactic auxiliar din învățământ, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
• Codul Civil;
• Codul de procedură civilă;
• Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.U.G 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 15 mai 2006.

IV. DOSARELE DE CONCURS se vor depune până în data de 12.04.2016, ora 16.00 la Biroul
Personal, etj. l, cam. 151, sediul central al U.V.T. și vor conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
b) copia certificatului de naștere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Actele prevăzute la pct. IV lit. b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul Departamentul Resurse Umane.

V. PROBELE DE CONCURS
Concursul pentru ocuparea postului de consilier juridic constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
– selecția dosarelor de înscriere;
– probă scrisă – 2 subiecte;
– interviu.
Fiecare probă este eliminatorie.

VI. INFORMAȚII PRIVIND POSTUL conform art. 17 din Codul Muncii – republicat:
– durata și condițiile muncii: perioadă determinată – 1 an, normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiții normale de lucru;
– perioada de probă este de maxim 30 zile calendaristice, conform legii;
– concediul de odihnă și durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii – republicat și a legilor speciale (dacă este cazul).

VII. CONDIŢII DE OCUPARE ŞI ATRIBUŢIILE POSTULUI
1. Condiţii minimale
– studii superioare de lungă durată în domenii relevante postului (juridice);
– experiența pe o funcție similară constituie avantaj.

2. Atribuţiile postului
– reprezintă interesele U.V.T. în faţa instanţelor judecătoreşti, în faţa parchetelor, notariatelor, Colegiului Jurisdicţional al Curţii de Conturi, autorităţilor publice, altor persoane juridice şi fizice, în bază de mandat;
– avizează, din punct de vedere legal, măsurile luate de conducerea U.V.T. și a celorlalte structuri organizatorice, precum și orice acte de natură a angaja răspunderea patrimonială a instituției;
– avizează şi semnează acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, precum şi semnătura sa fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentului respectiv;
– redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea acestuia;
– redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a datei actelor încheiate, care privesc U.V.T.;
– avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic;
– verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;
– vizează pentru legalitate documentele interne ale biroului (note justificative, fişe de date etc.) ;
– vizează pentru legalitate documentaţiile întocmite pentru achizițiile ce se desfăşoară în cadrul proiectelor cu finanțare externă;
– verifică dosarele de achiziţie publică, urmărind concordanţa dintre documentele solicitate în documentaţia de atribuire şi cele prezentate ;
– rezolvă în termen legal corespondenţa repartizată ;
– asigură soluţionarea legală a scrisorilor şi a sesizărilor adresate direct compartimentului, precum şi a celor adresate altor compartimente, în măsura în care este necesar punctul de vedere juridic;
– urmăreşte şi pune în aplicare: legislaţia nou apărută în domeniul învățământului superior, hotărârile Consiliului de Administrație şi Hotărârile Senatului U.V.T.;
– răspunde de păstrarea secretului profesional şi de serviciu, precum şi de confidenţialitatea datelor şi informaţiilor privind activitatea biroului ;
– în relaţiile cu publicul şi colegii de serviciu trebuie să aibă o atitudine corespunzătoare calităţii sale;
– pentru abateri în exercitarea sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu sau pentru neîndeplinirea lor defectuoasă răspunde disciplinar;
– răspunde pentru încălcarea obligaţiilor profesionale, potrivit legii statutului consilierului juridic;
– sesizează conducerii orice încălcare a legii şi propune măsuri de intrare în legalitate;
– constituie obligație de serviciu verificarea zilnică (cu excepţia concediului legal) a corespondenţei electronice sosite pe adresa instituţională de e-mail;
– pregătește și răspunde de predarea la arhivă a documentelor;
– constituie obligație de serviciu și sarcinile date de șeful ierarhic superior, legate de specificul postului cu respectarea repartizării echitabile a sarcinilor între posturi;
– se obligă să respecte prevederile Cartei, Regulamentelor şi celorlalte reglementări în vigoare.

Informaţii suplimentare se obţin la Departamentul Resurse Umane, cam. 151, tel. 0256/592335.

Anunțul este valabil pentru orașul Timișoara.

* Anunțul expiră la data de 12 aprilie 2016

ZAMFIRESCU RACOȚI & PARTNERS recrutează paralegal

Zamfirescu Racoti & Parteners

ZAMFIRESCU RACOŢI & PARTNERS recrutează paralegal.

CERINŢE
Candidaţii vor trebui să îndeplinească următoarele condiţii generale:
– să fie studenți ai Facultății de Drept sau absolvenți de studii superioare (cu excepția licențiaților în drept);
– cunoașterea limbii române la un nivel avansat;
– cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj;
– spirit organizatoric și aplecare spre detaliu;
– capacitatea de a lucra atât individual, cât şi în echipă;
– cunoștințe operare PC.

Candidații interesați pot trimite CV-ul însoțit de o scrisoare de intenție la adresa de e-mail: elena.popa@zrp.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 20 martie 2016

FIRON BAR-NIR recrutează Partners` Assistant

FIRON

FIRON BAR-NIR recrutează Partners` Assistant.

CERINŢE
– studii superioare;
– capacitate de planificare şi organizare;
– operare PC: Windows, Office, Outlook, internet;
– cunoaşterea limbii engleze.

ATRIBUŢII
– managementul relaţiilor cu furnizorii de servicii hoteliere din ţară şi din străinătate (rezervări, monitorizare plăţi);
– monitorizare consum intern (comenzi, plăţi);
– managementul relaţiilor cu furnizorii de cărţi şi reviste de specialitate (comenzi, abonamente);
– operaţiuni arhivistice (întocmire dosare, arhivă internă şi externă);
– evidenţa corespondenţei ce intră şi iese din companie;
– stabilirea agendei partenerilor.

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să trimită un CV, însoţit de o scrisoare de intenţie redactate în limba engleză, la adresa de e-mail: Georgiana.Orsaria@firon-barnir.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 13 martie 2016

CONSILIUL CONCURENȚEI recrutează consilier juridic

Consiliul Concurentei

CONSILIUL CONCURENȚEI organizează la sediul din Bucureşti, Piaţa Presei Libere, numărul 1, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier juridic grad asistent, la Direcția Juridic–Contencios.

Concursul va avea loc pe data de 10.12.2015, ora 9:30 – proba eliminatorie de limba engleză şi la ora 11:30 – proba scrisă, iar în termenul legal, interviul.

Condiţiile de participare, actele necesare pentru dosarul de înscriere precum şi bibliografia se afişează la sediul Consiliului Concurenţei şi pe site-ul www.consiliulconcurentei.ro.

Dosarele de participare la concurs se pot depune până cel târziu în data de 25 noiembrie 2015, ora 16:00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021/405.45.93, 021/405.45.58 sau la sediul instituţiei.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 25 noiembrie 2015

MAREȘ / DANILESCU / MAREȘ recrutează recepţionistă

MARES

MAREȘ / DANILESCU / MAREȘ recrutează recepţionistă.

CERINŢE OBLIGATORII
– excelente abilităţi de comunicare;
– bună cunoaştere a limbii engleze;
– bună cunoaştere a pachetului Microsoft Office;
– persoană bine organizată, adaptabilă şi capabilă să ia decizii prompte;
– experienţă şi studiile superioare constituie un avantaj.

RESPONSABILITĂŢI
– îndeplinirea activităţilor zilnice de front office, asigurând interfaţa cu persoanele din afara firmei;
– preluarea şi direcţionarea apelurilor telefonice şi transmiterea de mesaje către avocaţii şi personalul auxiliar al firmei;
– primirea vizitatorilor şi anunţarea persoanelor de contact din societate;
– asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor, în conformitate cu cerinţele zilnice;
– preluarea, înregistrarea, distribuirea la compartimentele implicate, îndosariere şi arhivarea corespondenţei şi a mesajelor primite din partea partenerilor, clienţilor şi a furnizorilor;
– asigurarea transmiterii documentelor prin poştă, fax, e-mail.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-ul (însoţit de fotografie) la: careers@mares.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 23 noiembrie 2015

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE recrutează consilieri juridici

MFP

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE cu sediul în strada Apolodor, nr. 17, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier juridic clasa I grad profesional debutant (4 posturi) la Direcţia generală juridică.

I. ORGANIZAREA CONCURSULUI
Înscrierea la concurs se va face până la data de 10.11.2015.
Concursul va avea loc în data de 24.11.2015 (proba scrisă) ora 10:00

II. CONDIŢII DE PARTICIPARE
În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale cumulative:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) să îndeplinească condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţiile de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier juridic clasa I grad profesional debutant (4 posturi) sunt:
Condiţii specifice prevăzute în fişa postului:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice;
– Office suite (editor de texte, prezentări, calcul tabelar), cunoșințele de operare pe calculator trebuie să asigure necesitatea procesării de adrese, note, rapoarte, efectuarea de calcule complexe și grafice, pregătirea de prezentări precum și comunicarea prin poșta electronică;
– limba engleză – nivel mediu;
-capacitate de analiză și sinteză, spirit de echipă, gândire echilibrată, capacitatea de a stabili relații profesionale eficiente, spirit comunicativ, perfecționist, corectitudine, implicare în muncă, sociabil;
– disponibilitate pentru lucrul în program prelungit, în condițiile înregistrării unui volum ridicat de lucrări.

III. BIBLIOGRAFIE
1. Constituţia României, republicată;
2. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;
8. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
9. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
11. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată;
12. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.

IV. ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA ÎNTOCMIRII DOSARULUI DE ÎNSCRIERE
a) formularul de înscriere (se poate downloada de pe www.mfinante.ro – carieră profesională, secţiunea concursuri);
b) copia actului de identitate;
c) copia certificatului de căsătorie;
d) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
e) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (modelul de adeverință se poate downloada de pe www.mfinante.ro – carieră profesională, secțiunea concursuri);
f) cazierul judiciar;
g) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Relaţii suplimentare se vor obţine la telefon 021.319.97.59 interior 1214.
Dosarele se vor depune la Direcţia generală managementul resurselor umane – etaj 2, camera 473 și vor fi însoțite de originalele documentelor necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere, pentru a putea fi certificate.

AVOCATUL POPORULUI recrutează personal de specialitate

Avocatul poporului

INSTITUȚIA AVOCATUL POPORULUI organizează concurs pentru ocuparea
a 2 posturi vacante (1 post de expert – personal de execuţie de specialitate cu studii juridice și 1 post de consilier – personal de execuţie de specialitate cu studii juridice), la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenţie:

1. expert – 1 post, personal de execuţie de specialitate cu studii juridice;
2. consilier – 1 post, personal de execuţie de specialitate cu studii juridice.

DOCUMENTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR
a) cerere de înscriere la concurs adresată Avocatului Poporului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Candidaţii vor depune la sediul instituţiei Avocatul Poporului, până cel mai târziu la data de 21 septembrie 2015, ora 16:00, dosarele cuprinzând documentele enumerate la punctul I. Actele prevăzute la lit. b), c), d) și f) vor fi prezentate în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la sediul instituţiei Avocatul Poporului sau la telefon: 021/312.71.27, 021/312.49.23.

CANDIDAŢII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIŢII

Condiţii generale
– au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunosc limba română, scris şi vorbit;
– au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– au capacitate deplină de exerciţiu;
– au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la examen;
– nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru postul de expert
– absolvent cu diplomă de licenţă al unei facultăţi de ştiinţe juridice;
– vechimea minimă în specialitate – 3 ani;
– cunoaşterea unei limbi străine de largă circulaţie;
– cunoştinţe de operare PC;
– prezintă recomandare de la ultimul loc de muncă, cu privire la profilul profesional şi moral (opţional);
– experienţă în protecţia drepturilor omului într-unul din locurile de detenţie prevăzute de art. 292 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice pentru postul de consilier
– absolvent cu diplomă de licenţă al unei facultăţi de ştiinţe juridice;
– vechimea minimă în specialitate – 5 ani;
– cunoaşterea unei limbi străine de largă circulaţie;
– cunoştinţe de operare PC;
– prezintă recomandare de la ultimul loc de muncă, cu privire la profilul profesional şi moral (opţional);
– experienţă în protecţia drepturilor omului într-unul din locurile de detenţie prevăzute de art. 292 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Instituţia Avocatul Poporului nu asigură cheltuieli de cazare, transport sau de altă natură pentru candidaţii care participă la concurs.
Pentru candidaţii declaraţi admişi în urma concursului, instituţia Avocatul Poporului nu poate deconta cheltuielile de cazare şi transport de la localitatea de domiciliu până la sediul centrului zonal.
Candidaţii declaraţi admişi în urma promovării concursului îşi vor desfăşura activitatea în centrul zonal pentru care au optat în cererea de înscriere la concurs.

CONCURSUL se va desfăşura la sediul instituţiei Avocatul Poporului din Bucureşti, str. Eugeniu Carada nr. 3, sector 3 şi va consta în următoarele probe:
– proba scrisă de specialitate;
– proba scrisă de limbă străină;
– proba practică privind verificarea cunoştinţelor de utilizare a calculatorului;
– interviu.

Proba scrisă de specialitate se va desfăşura la data de 29 septembrie 2015, ora 10:00, la sediul instituţiei Avocatul Poporului.
Proba scrisă de limbă străină se va desfăşura la data de 5 octombrie 2015, ora 10:00, la sediul instituţiei Avocatul Poporului.
Proba practică privind utilizarea calculatorului se va desfăşura la data de 9 octombrie 2015, ora 10:00, la sediul instituţiei Avocatul Poporului.
Interviul se va susţine în data de 15 octombrie 2015, ora 10:00, la sediul instituţiei Avocatul Poporului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă de specialitate, proba scrisă de limbă străină, proba practică privind utilizarea calculatorului şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişarea rezultatelor finale va avea loc după susţinerea ultimei probe, respectiv după soluţionarea contestaţiilor formulate.

BIBLIOGRAFIA poate fi descarcată de AICI.

* Anunţul este valabil până la data de 21 septembrie 2015

MIHAELA LUPU recrutează asistentă

Cabinetul de avocat MIHAELA LUPU recrutează asistentă.

Pentru a ocupa această poziţie dorim, în special, studenţi la Drept în anii II / III, învăţământ la distanţă sau persoane care au mai lucrat pe un post similar.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV pe adresa de email: office@avocatlupu.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 16 septembrie 2015

MITU & ASOCIAŢII recrutează office assistant

MITU&ASOCIATII

MITU & ASOCIAŢII SPARL recrutează office assistant.

POSTUL PRESUPUNE URMĂTOARELE ACTIVITĂŢI
– managementul contractelor de asistenţă juridică emise de Baroul Bucureşti;
– întocmirea şi redactarea de rapoarte, evidenţe privind activitatea/ clienţii societăţii;
– operarea în sistemul informatic a deconturilor şi foilor de parcurs;
– urmărirea agendei de lucru a avocaţilor coordonatori;
– asigurarea şi răspunderea de primirea, repartizarea şi arhivarea corespondenţei către /de la avocaţi, clienţii societăţii;
– alte activităţi de secretariat.

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să trimită CV-ul la adresa office@mitulawyers.eu

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 9 august 2015

DBO recrutează asistent(ă) avocaţi

Get Adobe Flash player

DBO – Andrei Dumitrescu | Mihai Băjenaru | Robert Oancea | Avocaţi recrutează asistent(ă) avocaţi.

CONDIŢII MINIME
– experienţă similară (asistent în domeniul juridic) minimum 2 ani;
– bună cunoaştere a limbii române şi engleze (vorbire / scriere);
– integritate, spirit de iniţiativă;
– să nu fie licențiat(ă) în Drept / Științe juridice.

Candidaţii sunt rugaţi să trimită CV-urile pe adresa de e-mail: office@dbo.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 19 iunie 2015

CABINETE ASOCIATE DE AVOCAŢI recrutează studenţi/absolvenţi

BIROU AVOCATI

CABINETE ASOCIATE DE AVOCAŢI recrutează studenţi (drept, ani terminali) sau absolvenţi ai Facultății de Drept pentru practică/colaborare, cu posibilitatea angajării în viitor.

Preferăm ca universitatea în curs sau absolvită să fie de stat.
Seriozitatea reprezintă o condiţie.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită cv-ul la adresa de e-mail: avocat_niculescu@yahoo.com

* Anunțul expiră la data de 14 iunie 2015

MITU & ASOCIAŢII recrutează office assistant

MITU&ASOCIATII

MITU & ASOCIAŢII SPARL recrutează office assistant.

Postul presupune următoarele activităţi:
– managementul contractelor de asistenţă juridică emise de Baroul Bucureşti;
– întocmirea şi redactarea de rapoarte, evidenţe privind activitatea/ clienţii societăţii;
– operarea în sistemul informatic a deconturilor şi foilor de parcurs;
– urmărirea agendei de lucru a avocaţilor coordonatori;
– asigurarea şi răspunderea de primirea, repartizarea şi arhivarea corespondenţei către/de la avocaţi, clienţii societăţii;
– alte activităţi de secretariat.

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să trimită CV-ul la adresa: office@mitulawyers.eu

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 29 mai 2015

AVOCATUL POPORULUI recrutează personal de specialitate

Avocatul poporului

INSTITUȚIA AVOCATUL POPORULUI organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de consilier – personal de execuţie de specialitate cu studii juridice, la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenţie:

1. consilier (2 posturi – nivel superior, la sediul central – Bucureşti);
2. consilier (1 post, la Centrul zonal Craiova).

I. DOCUMENTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR
a) cerere de înscriere la concurs adresată Avocatului Poporului în care se va preciza centrul zonal în care va activa candidatul, respectiv: Centrul zonal Bucureşti, (cuprinde judeţele: Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Ialomiţa, Ilfov, Giurgiu, Prahova, Teleorman şi Tulcea) şi Centrul zonal Craiova (cuprinde judeţele: Arad, Argeş, Caraş-Severin, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Vâlcea);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Candidaţii vor depune la sediul instituţiei Avocatul Poporului, până cel mai târziu la data de 7 aprilie 2015, ora 16:00, dosarele cuprinzând documentele enumerate la punctul I. Copiile de pe documentele menţionate la punctul I vor fi însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la sediul instituţiei Avocatul Poporului sau la telefon 021/312.71.27.

II. CANDIDAŢII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIŢII
1) Condiţii generale
a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) au capacitate deplină de exerciţiu;
e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la examen;
g) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2) Condiţii specifice pentru postul de consilier
a) vechime în specialitate juridică: 7 ani;
b) absolvent cu diplomă de licenţă a unei facultăţi de ştiinţe juridice;
c) cunoaşterea unei limbi străine de largă circulaţie internaţională;
d) utilizare computerului – Microsoft Office şi aplicaţii pe reţea internet şi intranet;
e) experienţă în protecţia drepturilor omului într-unul din locurile de detenţie prevăzute de art. 292 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Instituţia Avocatul Poporului nu asigură cheltuieli de cazare, transport sau de altă natură pentru candidaţii care participă la concurs.
Pentru candidaţii declaraţi admişi în urma concursului, instituţia Avocatul Poporului nu poate deconta cheltuielile de cazare şi transport de la localitatea de domiciliu până la sediul centrului zonal.

Candidaţii declaraţi admişi în urma promovării concursului îşi vor desfăşura activitatea în centrul zonal pentru care au optat în cererea de înscriere la concurs.

III. CONCURSUL se va desfăşura la sediul instituţiei Avocatul Poporului din Bucureşti, Str. Eugeniu Carada nr. 3, Sector 3 şi va consta în susţinerea unei probe scrise de specialitate, a unui interviu, a unei probe practice de calculator şi a unei probe scrise la o limbă străină de largă circulaţie internaţională.

Proba scrisă de specialitate se va desfăşura la data de 16 aprilie 2015, ora 10:00, la sediul instituţiei Avocatul Poporului.
Proba practică – verificarea cunoştinţelor de folosire a calculatorului se va susţine în data de 21 aprilie 2015, ora 10:00.
Interviul se va susţine în data de 24 aprilie 2015, ora 10:00.
Proba scrisă la o limbă străină de largă circulaţie internaţională se va susţine în data de 5 mai 2015, ora 10:00.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă de specialitate, proba practică de calculator şi interviu şi proba scrisă la limba străină, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise de specialitate, a probei practice de calculator, a interviului şi a probei scrise la limba străină, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Afişarea rezultatelor finale va avea loc după susţinerea ultimei probe, respectiv după soluţionarea contestaţiilor formulate.

IV. BIBLIOGRAFIA poate fi descarcată de AICI.

* Anunţul este valabil până la data de 7 aprilie 2015

ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII recrutează asistent administrativ

Tuca-Zbarcea-Asociatii 10

ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII recrutează asistent administrativ.

CERINŢE
– absolventă de studii superioare (exclus Facultatea de Drept);
– experiență anterioară/activități secretariat minim 2-3 ani;
– cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat;
– abilităţi operare PC (pachetul MS Office – Word, Excel, PowerPoint);
– competențe interpersonale (abilități de comunicare, lucru în echipă, atenție la detalii, organizare eficientă a activității și timpului de lucru).

AVANTAJ
– experiența anterioară într-o firmă de avocatură.

BENEFICII
– pachet salarial atractiv;
– oportunitatea de a lucra şi a se dezvolta într-un mediu profesionist.

În măsura în care vei considera că te potriveşti profilului de mai sus, te rugăm să ne transmiţi un CV (redactat în limba engleză) la adresa de email: office@tuca.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 6 aprilie 2015

BWSP HAMMOND BOGARU & ASSOCIATES recrutează avocați

HBA Law

BWSP HAMMOND BOGARU & ASSOCIATES recruits senior lawyers with 8-10 years extensive experience in litigations and general corporate law and junior lawyers with Bar membership.

MANDATORY REQUIREMENTS FOR SENIOR LAWYERS WITH 8-10 YEARS EXTENSIVE EXPERIENCE IN LITIGATIONS AND GENERAL CORPORATE LAW
– solid theoretical knowledge of law;
– sustained experience in commercial and civil litigations in international law firms;
– experience in legal advice;
– serious, strong motivated, stress resistant ;
– very good communication skills and team work;
– advanced knowledge of English and French (Please do not apply if you don’t fulfill this condition).

MANDATORY REQUIREMENTS FOR JUNIOR LAWYER
– bar membership;
– solid theoretical knowledge of law;
– serious, strong motivated, stress resistant;
– very good communication skills and team work;
– advanced knowledge of English and French (Please do not apply if you don’t fulfill this condition).

OFFER
The possibility to develop your carrier in international law areas in a well-known law firm.

FIRM’S DESCRIPTION
BWSP Hammond Bogaru & Associates was founded in 2007 by the partnership of two lawyers with business legal experience, Cristian Bogaru – Managing Partner and Nicholas Hammond – Senior Partner, together with a young lawyers team who share their values. BWSP Hammond Bogaru & Associates is the Romanian partner society of BWSP Legal, a central and eastern European partnership formed to give legal advice and solutions for clients investing in and operating throughout the region as well as their own jurisdictions.

If you meet the required profile, send you application to: admin@hbalaw.eu

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 11 aprilie 2015

TONUCCI & PARTENERS recrutează avocat

TONUCCI & PARTNERS

TONUCCI & PARTENERS-societate internaţională de avocaţi activă din 2001 în România recrutează:

Avocat specializat în consultanţă în drept comercial (experienţă 1-4 ani)

CERINŢE MINIME
– experienţă şi cunoştinţe aprofundate în dreptul comercial: operaţiuni complexe de fuziuni şi achiziţii, funcţionarea societăţilor comerciale, contracte comerciale;
– experienţă în alte domenii de consultanţă: achiziţii publice, real estate, energie;
– cunoaşterea excelentă a limbii engleze.

În plus, candidatul ideal va avea una sau mai multe dintre următoarele caracteristici
– cunoaşterea limbii italiene (avantaj major) şi/sau a altor limbi străine;
– capacitate de lucru în echipă;
– excelent parcurs academic.

Oferim întotdeauna posibilitatea de a se alătura echipei noastre celor care împărtăşesc înaltele noastre standarde profesionale şi etice. Procesul nostru de recrutare îşi propune să fie unul interactiv şi eficient, constând în interviuri cu avocaţii experimentaţi ai biroului.

Dacă simţiţi că pregătirea şi aspiraţiile Dvs. corespund cu ale noastre, am fi interesaţi să aflăm mai multe despre Dvs.

E-mail: bucharest@tonucci.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 19 februarie 2015

PACTA LEGITIMA recrutează secretar/operator calculator

SNP PACTA LEGITIMA recrutează secretar/operator calculator.

DESCRIERE JOB
Redactare de acte juridice, cereri, îndeplinire de activităţi secretariale în cadrul biroului notarial, lucru cu publicul.

Postul presupune experienţă în activitatea unui birou notarial, seriozitate, putere de concentrare, atenţie, responsabilitate.

Persoanele interesate pot trimite CV-ul la adresa de e-mail: iulia.trofin@notarpublic.net

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 15 februarie 2015

FLOREA & ASOCIAŢII recrutează avocat stagiar

FLOREA & ASOCIAŢII recrutează avocat stagiar.

CERINŢE
– avocat stagiar, absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti – cursuri de zi;
– responsabilitate, seriozitate, corectitudine în aprecierea propriei valori şi în relaţiile cu terţii, eficienţă, disponibilitate;
– cunoştinţe temeinice ale materiilor de drept şi ale gramaticii limbii române;
– abilităţi de organizare a activităţii;
– operare PC, limba engleză.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-ul la adresa de e-mail: office@scaflorea.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 19 ianuarie 2015

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA recrutează consilier juridic

UVT

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA recrutează consilier juridic.

Data concursului este 06.10.2014, iar dosarele de concurs se vor depune până în data de 03.10.2014, ora 16.00 la Biroul Personal, etj. l, cam. 151, sediul central al UVT.

Pentru mai multe detalii privind:
– bibliografia;
– dosarul ce urmează a fi depus de către candidați;
– informații privind postul;
– atribuțiile din fișa postului de consilier juridic;
– metodologia pentru desfășurarea consursului, vă rugăm consultați documentele anexate.

Anunțul este valabil pentru orașul Timișoara.

* Anunțul expiră la data de 3 octombrie 2014

Informatii post consilier juridic

Metodologie examen post consilier juridic

TROFIN & ASOCIAŢII recrutează secretară

TROFIN & ASOCIAŢII recrutează secretară.

CERINŢE
– cunoştinţe operare calculator – Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Power Point), Internet Explorer, Portalul instituţiilor etc;
– cunoştinţe de limbă engleză; constituie un avantaj cunoaşterea altei limbi străine;
– abilităţi organizatorice, administrative, seriozitate.

DESCRIERE JOB
– gestionare arhivă şi documente diverse;
– întocmire şi gestionare situaţii dosare;
– alte activităţi de secretariat.

Toate CV-urile se vor trimite pe adresele de e-mail: roxana.cazacu@trofin.com şi oana.gheorghe@trofin.com

TROFIN & ASOCIAŢII este o societate de avocaţi specializată în drept civil, dreptul construcţiilor, drept administrativ, consultanţă.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 9 octombrie 2014

AVOCATUL POPORULUI angajează personal de specialitate

Avocatul poporului

INSTITUȚIA AVOCATUL POPORULUI organizează interviu pentru angajarea în baza unor contracte individuale de muncă pe durată determinată, respectiv pe durata mandatului Avocatului Poporului, a unui număr de 5 persoane (1 director cabinet, 2 consilieri şi 2 experţi), care să formeze Cabinetul demnitarului/Avocatului Poporului.

CANDIDAŢII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIŢII
1) CONDIŢII GENERALE
– au cetăţenie română, domiciliul în România;
– au capacitate deplină de exerciţiu;
– cunosc limba română;
– au împlinit vârsta de 18 ani;
– sunt apţi din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei;
– nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, care îi face nedemni pentru exercitarea funcţiei – dovada se face cu certificat de cazier judiciar;
– nu au desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită de lege;
– nu au fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani.

2) CONDIŢII SPECIFICE
– absolvenţi, cu diplomă de licenţă, ai unei facultăţi de ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe politice sau ştiinţe economice sau de altă specialitate;
– persoane din cadrul instituţiei Avocatului Poporului sau din afara acesteia;
– cunoaşterea unei limbi străine de largă circulaţie;
– cunoştinţe de operare PC;
– prezintă recomandare de la ultimul loc de muncă, cu privire la profilul profesional şi moral (opţional).

ÎNSCRIEREA LA INTERVIU
Candidaţii vor depune la sediul instituţiei Avocatul Poporului, până cel mai târziu la 22 septembrie 2014, un dosar cuprinzând următoarele documente:
– cerere de înscriere la Interviu adresată Avocatului Poporului;
– copie de pe actul de identitate;
– copie de pe documentele care să ateste nivelul studiilor şi îndeplinirea condiţiilor specifice (diplomă de licenţă, foaie matricolă şi diplomă de bacalaureat etc.);
– cazierul judiciar, în original;
– adeverinţă medicală în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate, în original;
– Curriculum vitae, conform modelului stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului european de curriculum vitae;
– copie de pe certificatul de naştere;
– copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
– două fotografii tip “buletin”;
– declaraţii pe propria răspundere că nu au desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită de lege şi nu au fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani.

Copiile de pe documentele originale se vor executa în cadrul instituţiei Avocatul Poporului.

BIBLIOGRAFIA pentru participare la concurs va putea fi obţinută de la avizierul sediului instituţiei Avocatul Poporului, precum şi de pe pagina de internet a instituţiei la adresa www.avpoporului.ro

INTERVIUL se va desfăşura la sediul instituţiei Avocatul Poporului din Bucureşti, str. Eugeniu Carada nr. 3, sector 3 în perioada 24-30 septembrie 2014.

Instituţia Avocatul Poporului nu asigură cheltuieli de cazare, transport sau de altă natură pentru candidaţii care participă la Interviu şi nici pentru cei care au fost admişi în urma acestuia.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la sediul instituţiei Avocatul Poporului sau la telefon 021/312.71.27.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunţul este valabil până la data de 22 septembrie 2014

VOINEA & ASSOCIATES recrutează office/front desk assistant

VOINEA & ASSOCIATES

VOINEA & ASSOCIATES is recruiting an OFFICE/FRONT DESK ASSISTANT with minimum 2 years experience in secretarial/protocol activities.

If you are interested, please send a CV to the email address: office@associates.ro, or via fax to the following number: 021-222.92.65.

VOINEA & ASSOCIATES is a full-service law firm established in 2006 with a strong emphasis on providing a wide spectrum of legal services. We believe in maintaining close contact with our clients, not only in understanding their requirements, but also providing practical and useful solutions in all their legal affairs.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 1 octombrie 2014

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA recrutează consilier juridic

UVT

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA recrutează consilier juridic.

Data concursului este 21.07.2014, iar dosarele de concurs se vor depune până în data de 18.07.2014, ora 16.00 la Biroul Personal, etj.l, cam. 151, sediul central al UVT.

Dosarul va conţine următoarele documente:
– cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
– copia certificatului de naştere,copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
– copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
– cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
– curriculum vitae;
– alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către o persoană desemată din cadrul DRU.

Anunțul este valabil pentru orașul Timișoara.

* Anunțul expiră la data de 17 august 2014

ZAMFIRESCU RACOȚI & PARTNERS recrutează paralegal

Zamfirescu Racoti & Parteners

ZAMFIRESCU RACOŢI & PARTNERS recrutează paralegal în vederea unei colaborări full-time pe perioadă determinată (1 an).

CERINŢE
Candidaţii vor trebui să îndeplinească următoarele condiţii generale:
– să fie studenţi ai Facultăţii de Drept sau absolvenţi de studii superioare (cu excepţia licenţiaţilor în drept);
– cunoaşterea limbii române la un nivel avansat;
– limba străina constituie un avantaj;
– spirit organizatoric şi aplecare spre detaliu;
– capacitatea de a lucra atât individual, cât şi în echipă;
– cunoştinţe operare PC.

RESPONSABILITĂȚI
– organizare dosare;
– scanare documente;
– arhivare.

Candidaţii interesaţi pot trimite CV-ul însoţit de o scrisoare de intenţie la adresa de e-mail: alexandra.purdeai@zrp.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 18 aprilie 2014

TSAA recrutează avocați

TSAA

DORU TRAILĂ, SILVIU STRATULAT, ADRIANA ALMĂȘAN, ANDREI ALBULESCU recrutează avocați stagiari şi definitivi cu experienţă şi practică avocaţială în domeniile Corporate/M&A, Banking & Finance, Real Estate şi/sau Achiziţii Publice.

CERINŢE
– calitatea de avocat stagiar/definitiv, membru al Baroului București;
– cunoștințe solide de drept al afacerilor, civil şi procesual civil;
– fluenţă în limba engleză.

Cei ce apreciază că întrunesc condiţiile de mai jos sunt rugaţi să trimită CV însoţit de scrisoare de intenţie (redactate în limba engleză) la adresa de email: office@tsaa.ro

* Anunţul expiră la data de 30 septembrie

CORNEL TĂBÂRTĂ recrutează avocat

CORNEL TĂBÂRTĂ recrutează avocat.

CANDIDATUL IDEAL
– bine organizat;
– capacitate de concentrare ridicată;
– acuratețe în redactarea documentelor;
– capacitatea de a urmări lucrările dintr-un dosar;
– abilitate de documentare și cercetare a surselor pentru diferite spețe;
– atent la detalii și orientat către client;
– abilitate de exprimare în limbaj juridic;
– cunoscător al limbii engleze, la un nivel avansat (scris și vorbit);
– cunoștințe avansate de operare PC (Word, Excel);
– abilități de management de proiect.

RESPONSABILITĂȚI/BENEFICII
– redactare cu acuratețe și atenție a documentelor juridice;
– redactarea acțiunilor în materia dreptului civil și comercial și arbitraj;
– reprezentare în litigii civile: rezilieri contracte, pretenții civile, evacuări, rezoluțiuni antecontracte, uzucapiuni, accesiuni, grăniţuiri, revendicări, pretenții;
– reprezentare în procedura insolvenței: redactare și susținere cereri de deschidere a procedurii insolvenței, cereri de admitere a creanțelor, formulare și susținere contestații la tabele preliminare/definitive/cerere de deschidere a procedurii insolvenței, participare activă la adunările creditorilor;
– asistență și reprezentare în procedura executării silite: contestații la executare la titlu/acte procedurale/nulități;
– asistență clienți și reprezentare în fața diferitelor autorități și instituții (ONRC, ANRP, OCPI etc), notari publici, executori judecătorești.

Oferim oportunitatea de a lucra într-un mediu competitiv, dinamic și foarte inovativ, cu o posibilitate transparentă de progres în carieră.

Candidaţii interesaţi pot trimite CV-ul însoţit de o scrisoare de intenţie la adresa de e-mail: office@tlaw.ro

* Anunțul expiră la data de 26 septembrie 2013

Editura HAMANGIU recrutează consilier juridic

Editura HAMANGIU recrutează consilier juridic – redactor de carte.

CANDIDATUL PERFECT
– licențiat în drept la o facultate acreditată;
– foarte bună stăpânire a limbii române;
– capacitate de înţelegere şi prelucrare a textelor juridice (legislaţie, doctrină şi jurisprudență);
– abilităţi de documentare şi de identificare a surselor de informare;
– cunoştinţe solide de operare a calculatorului;
– bună organizare a muncii şi capacitatea de a respecta termenele-limită.

DESCRIEREA POSTULUI
– propune spre publicare cărţi şi articole pe teme de interes şi analizează ofertele de publicare primite de la autori;
– prelucrează, din punct de vedere al formei şi al fondului, manuscrisele care i s-au repartizat;
– exercită rol activ în toate aspectele privitoare la toate proiectele editoriale de care răspunde, inclusiv în relaţia cu autorii, precum şi în relaţiile de marketing şi distribuţie.

DETALII DESPRE COMPANIE
Editura Hamangiu este specializată în publicarea cărţilor cu profil juridic – tratate şi cursuri universitare, monografii, dictionare, coduri adnotate şi comentarii de legi, sinteze de legislaţie şi jurisprudenţă. Colaborăm cu peste 400 de autori la nivel naţional – cadre universitare de la cele mai importante facultăţi şi practicieni de prestigiu. Compania operează şi un lanţ propriu de librării juridice, în facultăţi şi instanţe din ţară.

Candidaţii interesaţi de această oportunitate sunt invitaţi să transmită CV-ul şi scrisoarea de intenţie la adresa de e-mail: office@hamangiu.ro

* Anunțul expiră la data de 30 decembrie 2012

BOȘTINĂ & ASOCIAȚII recrutează avocat de litigii pentru biroul din Timişoara

BOȘTINĂ & ASOCIAȚII îşi întărește echipa din teritoriu şi recrutează un avocat pentru biroul din Timişoara, birou integrat în cadrul ariei de practică “Litigii și Executări Silite”.

Candidatul selectat:
– va face reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad;
– va pregăti dosare în vederea reprezentării în instanţă;
– va participa la negocieri.

Cerinte:
– vechime în profesia de avocat de minim 3 ani;
– cunoştinte temeinice de drept comercial, societar şi fiscal;
– experienţă în procedura de lichidare şi reorganizare judiciară;
– experienţă curentă în reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti ori tribunale arbitrale.

Abilităţi:
– capacitatea de a reacţiona rapid şi de a lua decizii corecte în momente critice, asumându-şi responsabilităţi;
– excelente abilităţi de comunicator şi jucător în echipă;
– cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleză/franceză)
– flexibilitate

Avocaţii interesaţi pot trimite CV-ul însoţit de o scrisoare de intenţie la office@bostina.eu.

* Anunțul expiră la data de 2 decembrie 2012

Despre Boştină şi Asociaţii: Casa de Avocatură Boştină şi Asociaţii este lider pe piaţa de consultanţă juridică din România, cu o cifră de afaceri în anul 2011 de 33,47 de milioane de EURO şi peste 130 de avocaţi şi consultanţi. Cu birouri în Bucureşti, Chişinău, Viena, Fribourg şi Nicosia, precum şi în alte 19 mari oraşe din România, Casa de Avocatură Boştină şi Asociaţii a stabilit parteneriate cu Estudio Juridico Intercontinental SL din Madrid şi Ascott Associes din Paris. Grupul de Consultanţă Boştină oferă o gamă completă de servicii juridice, precum şi consultanţă financiară strategică şi corporate affairs prin Boştină & Associates Corporate Finance.